Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_016 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 16~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +430. 羹nk羹 o, haset y羹z羹nden dem'​den arlan覺r... Kutlulukla haset y羹z羹nden sava覺r. \\
 +Yolda bundan daha g羹癟 ge癟it yoktur. Ne kutludur o kii ki yolda覺, haset deildir. Bu beden, haset evi olagelmitir. Soy sop hasetten bula覺k bir hale d羹er. Ten haset evidir ama Tanr覺, o teni tertemiz etmi, ar覺tm覺t覺r. \\
 +" Evimi temizleyin"​ " 璽yeti"​ beden temizliini bildirir. Bedenin t覺ls覺m覺 topraa mensupsa da hakikatte nur definesidir. \\
 +435. Sen (hakikatte) teni olmayana hile ve haset edersen o hasetten g繹n羹l karar覺r. Tanr覺 erlerinin ayaklar覺 alt覺na toprak ol!,bizim gibi sen de hasedin ba覺na toprak at! \\
 +Vezirin haset etmesi \\
 +O vezirciin yarat覺l覺覺 hasettendi, onun i癟in abes yere kula覺n覺,​ burnunu yele verdi! O 羹mitle ki haset inesinden akan zehirle mahzunlar覺 t璽 canlar覺ndan zehirliye. Hasetten burnunu koparan kii, kendisini kulaks覺z ve burunsuz b覺rak覺r. \\
 +440. Burun, odur ki bir koku als覺n ve kokuda, koku alan覺 bir y羹z羹n bulunduu tarafa g繹t羹rs羹n. Kim koku almazsa burunsuzdur,​ koku da ancak din kokusudur. \\
 +Bir koku al覺p onun 羹kr羹n羹 eda etmiyen kimse, k羹fran覺 nimet etmi ve kendi burnunu mahveylemitir. Hem 羹kret, hem 羹kredenlere kul ol. Onlar覺n huzurunda 繹lerek ebed簾 hayat kazan! Vezir gibi sermayeyi, yol vuruculuktan edinme. Tanr覺 kullar覺n覺 namazdan menetme. \\
 +445. O k璽fir vezir, din nasihat癟isi olarak hile ile badem helvas覺na sar覺msak kar覺t覺rm覺t覺! \\
 +Vezirin hilesini akl覺 eren H覺ristiyanlar覺n anlamas覺 \\
 +Zevk sahibi olanlar onun s繹z羹nde ac覺l覺k kar覺m覺 bir tat sezdiler. O, garezle kar覺覺k l璽tif s繹zler s繹ylemekte,​ g羹l sulu eker erbetinin i癟ine zehir d繹kmekteydi. S繹z羹n羹n d覺 y羹z羹, yolda 癟evik ol, diyordu. Ard覺ndan da cana, gevek ol demekteydi. G羹m羹羹n d覺覺 ak ve berraksa da el ve elbise ondan katran gibi bir hale hale gelir. \\
 +450. Ate, k覺v覺lc覺mlar覺yla k覺z覺l 癟ehreli g繹r羹n羹rse de onun yapt覺覺 iin sonundaki karanl覺a bak! \\
 +Y覺ld覺r覺m,​ bak覺ta s璽f bir nurdan ibaret g繹r羹n羹r; (fakat) g繹z nurunu 癟almak (g繹z羹 kamat覺rmak) onun hassas覺d覺r. \\
 +Vezirin s繹zleri, uyan覺k ve zevk sahibi olanlardan bakalar覺 i癟in bir boyun halkas覺yd覺 (onun s繹zlerini kabul etmiler,​ona \\
 +uymulard覺). \\
 +Vezir, padiahtan alt覺 ay ayr覺 kald覺, bu m羹ddet zarf覺nda 襤sa'​ya uyanlara penah oldu. \\
 +Halk, umumiyetle dinini de, g繹nl羹n羹 de ona 覺smarlad覺. Onun emir ve h羹km羹 繹n羹nde herkes, can feda ediyordu. \\
 +Padiah覺n vezire gizlice haber g繹ndermesi \\
 +455. Padiahla onun aras覺nda haber gidip geliyordu. Padiah, ona gizlice vahitlerde bulunuyordu. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +