Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_017 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 17~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +*Nihayet murad覺n覺n h璽s覺l olmas覺, h覺ristiyanlar覺n topra覺n覺 yele vermesi i癟in. \\
 +Padiah " Ey devletli vezirim, vakit geldi, kalbini gamdan tez kurtar"​ diye mektup yazd覺. \\
 +Vezir de " Padiah覺m;​ ite imdicik 襤s璽 dinine fitneler salma iindeyim"​ diye cevap verdi. \\
 +H覺ristiyanlar覺n on iki k覺sm覺 \\
 +H羹k羹metleri zaman覺nda, 襤s璽 kavminin on iki em簾ri vard覺r. Her f覺rka bir em簾re t璽biydi; kendi beyine tamah y羹z羹nden kul olmutu. \\
 +460. Bu on iki em簾rler kavimleri, o k繹t羹 vezire balanm覺lard覺. Hepsi, onun s繹z羹ne itimad ediyordu, hepsi onun mesleine uymutu. O, 繹l, der demez her em簾r hemen o anda 繹l羹rd羹. \\
 +Vezirin 襤ncil ahk璽m覺n覺 kar覺t覺rmas覺 \\
 +Vezir, her em簾rin ad覺na birer tomar d羹zd羹. Her tomar覺n yaz覺s覺, baka bir olayd覺. Her birinin h羹km羹 baka bir 癟eittir. Bu batan aa覺ya kadar ona ayk覺r覺d覺r. \\
 +465. Birinde riyazat ve a癟l覺k yolunu t繹vbenin r羹kn羹, Tanr覺'​ya d繹n羹羹n art覺 yapm覺. Birinde " Riyazat faydas覺zd覺r,​ bu yolda c繹mertlikten baka kurtulu yoktur"​ demiti. Birinde demiti ki: " Senin a癟l覺k 癟ekiin, mal veriin m璽buduna irk komad覺r. \\
 +Gam ve rahat zaman覺nda Tanr覺'​ya dayanmak ve tamamiyle teslim olmaktan gayri hepsi hiledir, tuzakt覺r."​ b羹r羹nde demiti ki: " Vacip olan hizmettir, yoksa tevekk羹l d羹羹ncesi su癟tan ibarettir." ​ \\
 +470. Birinde; " Dindeki emir ve nehiyler, yapmak i癟in deil, aczimizi bildirmek i癟indir. \\
 +T璽 ki onlardan 璽ciz olduumuzu g繹relim de Tanr覺 kudretini bilelim, anlayal覺m"​ demiti. \\
 +b羹r羹nde,​ " Kendi 璽czini g繹rme, uyan, kendine gel; o aczi g繹r羹, k羹fran覺 nimettir. \\
 +Kendi kudretini g繹r ki bu kudret ondand覺r. \\
 +Kudretini, onun nimeti bil ki, kudret odur" demiti. \\
 +Birinde demiti ki: " Bu ikisinden de ge癟, nazar覺na her ne s覺arsa put olur!" ​ \\
 +475. b羹r羹nde;​ " Bu mumu s繹nd羹rme ki bu g繹r羹, meclise mum mesabesindedir. \\
 +Eer nazardan ve hayalden ge癟ersen gece yar覺s覺 vis璽l mumunu s繹nd羹rm羹 olursun"​ demiti. \\
 +Birinde demiti ki: " S繹nd羹r, hi癟 korkma ki y羹z binlerce kar覺l覺覺n覺 g繹resin. \\
 +羹nk羹 nazar mumunu s繹nd羹rmekle can mumu artar, kuvvet bulur. Sabr覺n覺n y羹z羹nden Leyl璽'​n Mecnun olur! Kim, z璽hitlii y羹z羹nden d羹nyay覺 terk ederse d羹nya onun 繹n羹ne 癟ok, daha 癟ok gelir!" ​ \\
 +480. Baka birinde; " Hak sana ne verdiyse onu icat ederken tatl覺lam覺. Kolaylat覺rm覺t覺r. Onu g羹zelce al; kendini zahmete sokma" demiti. \\
 +Birinde demiti ki: " Kendine ait olan覺 terk et, 癟羹nk羹 tabiat覺n覺n kabul ettii, merduttur, k繹t羹d羹r. Birbirine ayk覺r覺 yollar, nefse kolayd覺r, herkese bir din, can olmutur. \\
 +Eer Hak'​k覺n din ilerini kolaylat覺rmas覺,​ doru bir yol olsayd覺 her yahudi ve mecusi, Tanr覺'​y覺 duyar, anlard覺"​ demiti. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +