Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_018 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 18~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +485. b羹r羹nde demiti ki: " Kolay, odur ki g繹nl羹 hayat覺 ve can覺n g覺das覺 ola. \\
 +Tabiat覺n holand覺覺 her ey, vakti ge癟ince, 癟orak yere ekilmi tohum gibi mahsul vermez. \\
 +Onun mahsul羹, pimanl覺ktan baka bir ey olmaz; onun kazanc覺, sahibine ziyandan baka bir ey getirmez. \\
 +O zevk, sonunda da 繹n羹nde olduu gibi kolay ve ho g繹r羹nmez; nihayette ad覺 g羹癟 olur, g羹癟lenmi bir hale gelir. \\
 +Sen g羹癟letirilmile,​ kolaylat覺r覺lm覺覺,​ birbirinden ay覺rdet; bunun y羹z羹n羹 de sonuna nazaran g繹r, onun y羹z羹n羹 de \\
 +sonuna nazaran." ​ \\
 +490. Bir tomarda da; " Bir 羹stad ara. k覺beti g繹rme hassas覺n覺 nesepte (unun bunun soyundan gelmi olmakta ve bununla 繹羹nende) bulamazs覺n. \\
 +Her 癟eit din s璽likleri 羹stad aramaks覺z覺n,​ peygamberlere t璽bi olmaks覺z覺n ilerin 璽kibetlerini g繹rd羹ler, kendi ak覺llar覺nca \\
 +netice hakk覺nda istidl璽llerde bulundular da bu y羹zden hata ve dal璽lete d羹t羹ler. \\
 +k覺bet g繹rme; elle dokunmu, 繹r羹lm羹 deildir. B繹yle olsayd覺 dinlerde nas覺l ayr覺l覺k olurdu?"​ demiti. \\
 +Bir tanesinde demiti ki: " Usta da sensin; 癟羹nk羹 ustay覺 da sen tan覺rs覺n. \\
 +Er ol, erlerin maskaras覺 olma; kendi ba覺n覺n 癟aresine bak sersemleme." ​ \\
 +495. Bir dierinde; " Bunlar覺n hepsi birdir. 襤ki g繹ren kimse a覺 adamca覺zd覺r"​ demi. \\
 +Bir tomarda da; " Y羹z, nas覺l bir olur, bunu kim d羹羹n羹r,​ meer ki deli olsun! \\
 +Bunlar覺n her biri, 繹b羹r羹n羹n z覺dd覺d覺r. Gayr覺 zehirle eker nice bir olur? \\
 +Zehirden de, ekerden de ge癟medik癟e vahdet bah癟esinden nice koku alabilirsin?​ demiti. \\
 +O 襤s璽 dinine d羹man olan vezir bu tarz da, bu 癟eitte on iki tomar yazd覺. \\
 +襤htilaf; gidi tarz覺ndad覺r,​ yolun hakikatinde deil \\
 +500. O, 襤s璽'​n覺n bir renkte oluundan koku almam覺t覺. O, 襤s璽 k羹p羹n羹n mizac覺ndan huy kapmam覺t覺. \\
 +Y羹z renkli elbise, 襤s璽'​n覺n s璽f k羹p羹nden saba r羹zg璽r覺 gibi sade ve l璽tif bir hale gelir, tek bir renge boyan覺rd覺. \\
 +Birlikteki bu tek renklilik, insana usan癟 ve s覺k覺nt覺 veren tek renklilik deildir. \\
 +Belki o tek renk deniz gibidir, ona dalanlar da bal覺k gibi hayat ve nee i癟indedirler. \\
 +Karada ger癟i binlerce renk var, ama bal覺klar覺n kurulukla cengi var! \\
 +Misal olarak s繹ylenen bal覺k kimdir, deniz nedir ki y羹ce ve ulu padiah, ona benzesin! \\
 +505. Varl覺k 璽lemindeki y羹z binlerce denizler ve bal覺klar, o ikram ve ihsan huzurunda secde ederler. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +