Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_019 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 19~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Nice ihsan yamuru yad覺 da deniz, inciler sa癟覺c覺 bir hale geldi. \\
 +Nice kerem g羹nei nur sa癟t覺 da bulut ve deniz, c繹mertlik 繹rendi. \\
 +Suya ve topraa zat覺n覺n 覺覺覺 vurdu da o sebeple yery羹z羹, tane ve tohum kabul eder oldu. \\
 +Toprak emindir; ona her ne ekersen ihanet g繹rmeksizin onun cinsini toplar, devirirsin. \\
 +510. Toprak bu eminlii o eminlikten bulmutur, 癟羹nk羹 adalet g羹nei ona nur sa癟m覺t覺r. 襤lkbahar, Hak ferman覺 getirmedik癟e,​ toprak s覺rr覺n覺 nice a癟覺a vurur? \\
 +O, 繹yle bir c繹mert ve vericidir ki bu haberleri, bu eminlii ve bu doruluu bir cemada, kuru yery羹z羹ne vermitir. F璽z覺l ve ihsan覺, kuru topra覺 haberdar eder, kah覺r ve cel璽li de ak覺ll覺 insanlar覺 k繹r eyler. Canda, g繹n羹lde o comaya takat yoktur. Kime s繹yliyeyim?​ Cihanda bir tek kulak yok! \\
 +515. Nerede bir kulak varsa; onun y羹z羹nden, g繹z oldu. Nerede bir ta varsa; onun l羶tfiyle yeim ta覺na d繹nd羹. \\
 +Kimyay覺 meydana getiren o dur, kimya ne oluyor ki? Mucize ba覺lay覺c覺d覺r,​ simya ne oluyor ki? \\
 +Benim bu 繹羹羹m,​ 繹meyi terk etmenin ta kendisidir; 癟羹nk羹 bu 繹羹, varl覺k delilidir, varl覺k ise hatad覺r. \\
 +Onun varl覺覺na kar覺 yok olmak gerektir: onun huzurunda varl覺k nedir? M璽nas覺z bir eyden ibarettir! \\
 +Varl覺k k繹r olmasayd覺... Ondan erirdi, g羹nein hararetini tan覺r, anlard覺. \\
 +520. Bu z璽hiri vucudun Allah'​覺n varl覺覺yla var olduunu bilmemesi k繹rl羹羹ne delildir. \\
 +Vezirin bu hilede ziyana uramas覺 \\
 +Padiah gibi vezir de cahil ve gafildi. Varl覺覺 vacip olan Kadim Tanr覺 ile pen癟eleiyordu. yle kudretli bir Tanr覺 ile pen癟eleiyordu ki bir anda yoktan bu 璽lem gibi y羹z tanesini var eder. Senin g繹z羹ne kendini g繹rmek hassas覺n覺 verince nazar覺nda 璽lem gibi y羹zlerce 璽lem meydana getirir. Her ne kadar d羹nya senin yan覺nda azametli ve nihayetsizse de bil ki kudrete kar覺 bir zerre bile deildir. \\
 +525. Zaten bu 璽lem sizin canlar覺n覺z覺n hapishanesidir;​ uyan覺n, o tarafa gidin! Zira o taraf sizin sahran覺z, mesire yerinizdir. \\
 +Bu 璽lemin hududu vard覺r, o 璽lem ise esasen hadsizdir. Nak覺 ve s羶ret, o m璽naya settir, m璽niad覺r. Firavun'​un y羹z binlerce m覺zra覺n覺 tek bir Musa'​n覺n bir tanecik as璽s覺yla k覺rd覺. Y羹z binlerce C璽l簾nus'​un y羹z binlerce hekimlik h羹nerleri vard覺; 襤s璽'​n覺n ve nefesinin yan覺nda b璽t覺l oldu. Y羹z binlerce iir defterleri vard覺, bir tek mmi'​nin kitab覺na kar覺 ay覺p ve 璽r haline geldi. \\
 +530. Aa覺l覺k olmayan kii b繹yle galip Tanr覺 huzurunda ni癟in 繹lmesin* ok da gibi g繹n羹ller kopard覺. Kurnaz kuu, iki aya覺ndan asakoydu. \\
 +Ak覺l ve zek璽da kemale ermekle Tanr覺'​ya var覺lmaz. Padiah覺n faz覺l ve ihsan覺 aczini bilen kiiden bakas覺n覺 kabul etmez. Hey gidi hey... ok k繹e, bucak kaz覺c覺 ve hazine doldurucular;​ o kurup duran kiiye, o 繹k羹ze (vezire) maskara oldular. \\
 +k羹z kimdir ki sen onun maskaras覺 olas覺n. Toprak nedir ki sen onun otu olas覺n. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +