Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_020 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 20~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +535. Bir kad覺n覺n k繹t羹 iten y羹z羹 sarar覺nca, utan覺nca Tanr覺, onu 癟arp覺p Z羹hre y覺ld覺z覺 yapt覺. Bir kad覺n覺 Z羹hre yapmak 癟arpma oldu da bal癟覺k haline geli, 癟arp覺lma deil midir? Be inat癟覺?! Ruh, seni en y羹ksek g繹klere 癟覺kar覺rken sen en aa覺l覺klara,​ su ve 癟amura doru gittin. Ak覺llar覺n bile imrendii 繹yle bir varl覺覺, bu al癟akl覺k y羹z羹nden deitin. imdi bak, bu senin kendini 癟arpman nas覺l? O 癟arp覺lma yan覺nda bu, gayet aa覺. \\
 +540. Himmet at覺n覺 y覺ld覺z cihetine s羹rd羹n, n羹cum ilmi ile urat覺n da secde edilmi dem'​i tan覺mad覺n! \\
 +Ey hay覺rs覺z evl璽t! Nihayet sen demolusun,​ ne vakte dek al癟akl覺覺 eref sayars覺n. \\
 +Niceye dek " ben 璽lemi zaptedeyim, bu cihan覺 kendi varl覺覺mla dolduray覺m"​ dersin? \\
 +D羹nyay覺 batanbaa kar kaplasa g羹nein harareti, bir g繹r羹n羹te onu eritir. \\
 +O vezirin vebalini de, daha onun gibi y羹z binlercesinin vebalini de Tanr覺 bir k覺v覺lc覺mla yok eder. \\
 +545. O, asl覺 olmayan hayelleri, tamam覺yla hikmet yapar; o, zehirli suyu erbet haline getirir. \\
 +O zan ve 羹phe douran s繹zleri, hakikat ve yak簾n haline getirir. Kin ve adavet sebeblerinden dostluk ve muhabbet belirtir. \\
 +襤brahim'​i ate i癟inde besler; korkuyu, ruhun emniyeti ve sel璽meti yapar. Onun sebep yak覺c覺l覺覺na hayran覺m. Onun hayallerinde Sofest璽簾 gibiyim! \\
 +H覺ristiyanlar覺 azd覺rmak hususunda vezirin baka bir hile kurmas覺 \\
 +O vezir kendince baka bir hile kurdu. Vaiz ve nasihati b覺rak覺p halvete girdi. 550. M羹ritleri yak覺p yand覺rd覺. Tam k覺rk, elli g羹n halvette kald覺. \\
 +Halk onun itiyak覺ndan,​ hal ve tavr覺 ile s繹z羹nden, sohbetinden uzak d羹t羹kleri i癟in deli oldular. Onlar yalvar覺p s覺zlan覺yorlard覺,​ vezir ise halvette riyazattan iki b羹kl羹m olmutu. \\
 +Hepsi birden " Biz sensiz k繹t羹 bir hale d羹t羹k, kar覺覺kl覺k i癟indeyiz. Deneini yeden birisi olmad覺k癟a k繹r羹n ahvali ne olur? \\
 +襤nayet et. Allah i癟in olsun, bundan ziyade bizi kendinden ay覺rma! \\
 +555. Bizler 癟ocuk gibiyiz, sen bize dad覺s覺n; sen bizim 羹zerimize o g繹lgeyi d繹e"​ demilerdi. Vezir dedi ki: " Ruhum dostlardan uzak deildir. Fakat d覺ar覺 癟覺kmaya izin yok." Emirler rica ve efaate, m羹ritler dil uzatmaya balad覺lar:​ \\
 +" Ey kerem sahibi! Bu ne k繹t羹 talih ki sensiz g繹n羹lden de yetim kalm覺覺zd覺r,​ dinden de. \\
 +Sen bahaneler ediyorsun, biz ise dertle y羹rek yang覺nl覺覺ndan souk souk ah edip duruyoruz. \\
 +560. Biz senin sohbetine al覺m覺覺z. Biz senin hikmet s羹t羹nle beslenmiiz. Allah ak覺na bize bu cefay覺 yapma; l羶tfet, bug羹n羹 yar覺na b覺rakma! G繹nl羹n raz覺 olur mu, 璽覺klar覺n,​ 璽k覺bet istifadesiz kals覺nlar? Hepsi de karadaki bal覺k gibi 癟覺rp覺n覺yorlar. Suyu a癟, 覺rma覺n bendini y覺k! Ey zamanede naz簾ri olmayan zat ! Allah ak覺na halk覺n imdad覺na yeti!" ​ \\
 +Vezirin m羹ritleri defetmesi \\
 +565. Vezir dedi ki: " Dikkat ediniz, ey dedikodu d羹k羹nleri! Dilden 癟覺kan ve kulakla duyulan z璽hiri vaizleri arayanlar! \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +