Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_021 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 21~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Bu aa覺l覺k duygu kula覺na pamuk t覺kay覺n, ten g繹z羹nden duygu ba覺n覺 癟繹z羹n! \\
 +O gizli kula覺n pamuu, ba kula覺d覺r,​ bu kulak sa覺r olmad覺k癟a o can kula覺 sa覺rd覺r. \\
 +Hissiz, kulaks覺z, fikirsiz olur ki " 襤rci簾 - Tanr覺na geri d繹n" hitab覺n覺 iitesiniz. \\
 +Sen uyan覺kl覺k dedikodusunda olduk癟a uyku sohbetinden nas覺l olur da bir koku alabilirsin! \\
 +570. Bizim s繹z羹m羹z iimiz, hari癟te y羹r羹mektedir. B璽t覺n簾 y羹r羹mek ise g繹kler 羹zerinde olur. \\
 +Cisim, kuruluu (bu 璽lemi) g繹rd羹, 癟羹nk羹 kuruluktan (bu 璽lemden) dodu; can 襤s璽'​s覺,​ aya覺n覺 denize att覺. \\
 +Kuru cismin y羹r羹mesi, kuruya d羹t羹, ama can覺n y羹r羹mesine gelince: Aya覺n覺 denizin ta ortas覺na bast覺. \\
 +m羹r kuruluk yolunda; g璽h da, g璽h deniz, g璽h ova aarak ge癟ip gittikten sonra... \\
 +Ab覺hayat覺,​ nerede bulacaks覺n;​ deniz dalgalar覺n覺 nerede yaracaks覺n?​ \\
 +575. Kara dalgas覺, bizim kuruntular覺m覺z,​ anlay覺覺m覺z ve fikrimizdir. Deniz dalgas覺 ise kendinden ge癟i, sarholuk ve yokluktur. \\
 +Sen bu sarholukta olduk癟a o sarholuktan uzaks覺n. Bundan sarho olduk癟a o kadehten nefret eder durursun. Z璽hir dedikodusu toz gibidir. Kulak gibi bir m羹ddet dinlemeyi 璽det edin!" ​ \\
 +M羹ritlerin,​ halveti terk et diye tekrar 覺srarla yalvar覺lar覺 \\
 +Hepsi dediler ki: " Ey bahane arayan hak簾m bu cefay覺 bize reva g繹rme! \\
 +Hayvana takati derecesinde y羹k y羹klet. Zay覺flara iktidarlar覺 nispetinde i havale et! \\
 +580. Her kuun yiyecei lokma, kendine g繹redir. Nas覺l olur da her ku bir inciri (b羹t羹n olarak) yutabilir? \\
 +ocua s羹t yerine ekmek verirsen zavall覺 yavruyu o ekmek y羹z羹nden 繹ld羹 bil! \\
 +Ondan sonra dileri 癟覺k覺nca kendi kendine onun i癟i ekmek ister. \\
 +Hen羹z kanad覺 癟覺kmayan ku u癟maya kalk覺覺rsa her y覺rt覺c覺 kedinin lokmas覺 olur. \\
 +Ama kanatlan覺nca o kendisinden teklifsizce,​ iyi ve k繹t羹 覺sl覺k olmaks覺z覺n u癟ar. \\
 +585. Senin s繹z羹n eytan'​覺 susturur, senin l羶tuf ve keremin, bizim kula覺m覺za ak覺l ve fehim verir. \\
 +S繹yleyen, sen olunca kula覺m覺z,​ tamam ak覺ldan ibarettir. Mademki deniz sensin, kurumuz da denizdir! \\
 +Ey (sekizinci g繹kteki) Simak burcundan (denizin dibindeki) bal覺a kadar her ey, kendisinden nurlanm覺 olan! \\
 +Seninle olunca yer, bize g繹kten daha iyidir. Sensiz, biz g繹羹n t璽 羹st羹nde bile karanl覺k i癟indeyiz. Ey ay! Gayr覺 bu felek, nedir ki seninle mukayese edilebilsin?​ \\
 +G繹klerin s羶reta y羹kseklii var. M璽na y羹z羹nden y羹kseklik, temiz ruhundur. \\
 +590. S羶reta y羹kseklik, cisimlerindir,​ fakat m璽na huzurunda cisimler, isimlerden ibarettir. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +