Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_022 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 22~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Vezirin " Halveti terk etmem" diye cevap vermesi \\
 +Vezir dedi ki: " Delillerinizi k覺sa kesiniz; nasihatimi, can ve g繹n羹lden dinleyiniz. Emin isem, emin adam ittiham edilmez g繹e ver desem bile! \\
 +Eer ben mahz覺 kem璽l isem kem璽li ink璽r nedir? Deilsem bu zahmet, bu eziyet ne oluyor? Ben bu halvetten 癟覺kmayaca覺m 癟羹nk羹 kalp ahvali ile megul羹m." ​ \\
 +M羹ritlerin vezire yalvarmas覺 \\
 +595. Hepsi birden dediler ki: " Ey vezir, ink璽r etmiyoruz, bizim s繹z羹m羹z ayar覺n s繹z羹 gibi deildir. Ayr覺l覺覺ndan g繹zyalar覺m覺z akmakta, can覺m覺z覺n t璽 i癟inden ahu vahlar comakta!"​ ocuk dad覺 ile kavga etmez. Ger癟i ne k繹t羹y羹 bilir ne iyiyi... Fakat boyuna alar durur! Biz 癟enk gibiyiz sen m覺zrak vurmaktas覺n;​ inleme bizden deil, sen inliyorsun! Biz ney gibiyiz, bizdeki name senden. Biz da gibiyiz, bizdeki seda senden. \\
 +600. Kazan覺p kaybetmede satran癟 oyunu gibiyiz; ey huylar覺 g羹zel! Bizim kazan覺p kaybetmemiz sendendir. Ey bizim can覺m覺za can olan! Biz kim oluyoruz ki seninle ortada olal覺m, g繹r羹nelim! Biz yokuz. Varl覺klar覺m覺z,​ f璽ni s羶retle g繹steren V羹cud-u Mutlak olan sensin. \\
 +Biz umumiyetle aslanlar覺z ama bayrak 羹st羹ne resmedilmi aslanlar! Onlar覺n zaman zaman hareketleri,​ hamleleri r羹zg璽rdand覺r. \\
 +605. Hareketimiz de, varl覺覺m覺z da senin vergindir. Varl覺覺m覺z umumiyetle senin icad覺nd覺r. Yoksa, varl覺k lezzetini g繹sterdin. Yok olan覺 kendine 璽覺k eylemitin! O 襤n'am ve ihsan覺n lezzetini... mezeyi, arab覺 ve kadehi esirgeme! Esirgersen kim aray覺p tar覺yabilir?​ Nak覺 nakkala nas覺l m羹cadele eder? Bize, bizim ef'​alimize bakma; kendi ikram覺na, kendi c繹mertliine bak! \\
 +610. Biz yoktuk, m羹cadelemiz de yoktu. Senin l羶tfun bizim s繹ylenmemi s覺rlar覺m覺z覺 da iitiyordu. Nak覺, nakka覺n ve kaleminin huzurunda ama karn覺ndaki 癟ocuk gibi 璽ciz ve eli bal覺d覺r. Kudret huzurunda b羹t羹n 璽lem mahl羶klar覺,​ ine 繹n羹nde gergef gibi 璽cizdir. Kudret gergefe bazen eytan resmi, bazen insan resmi iler; g璽h nee, g璽h keder nakeder. Gergefin eli yok ki onu def' i癟in k覺m覺ldats覺n;​ dili yok ki fayda, zarar hususunda ses 癟覺kars覺n. \\
 +615. Sen beytin tefsirini Kur'​an'​dan oku Tanr覺 " Att覺覺n zaman sen atmad覺n"​ dedi. \\
 +Biz bir ok atarsak, at覺, bizden deildir. Biz yay覺z, o yayla ok atan Tanr覺'​d覺r. \\
 +Bu " cebir" deil, cebbarl覺覺n m璽nas覺d覺r. Cebbarl覺覺 an覺 da, ancak Tanr覺'​ya tazarru ve niyaz i癟indir. \\
 +Bizim figan覺m覺z muztar ve kudretsiz olduumuzun delilidir. Yapt覺覺m覺zdan utanmam覺z da elimizde ihtiyar olduuna delildir. \\
 +Yap覺p yapmamada ihtiyar覺m覺z varsa utanma ne? Bu ac覺klanma, bu utan覺, bu teedd羹p ne? \\
 +620. Hocalar覺n akirtleri terbiye etmesi ni癟in; fikir, neden tedbirlerden tedbirlere d繹n羹yor? Eer sen: " O, cebirden gafildir. Hak'ka mensup olan ay, bulutta y羹z羹n羹 gizliyor"​ dersen, Buna ho bir cevap var; dinlersen k羹f羹rden ge癟er, dini tasdik eder, bana t璽bi olursun: Hasret ve figan, hastal覺k zaman覺ndad覺r. Hastal覺k zaman覺 tamam覺 ile uyan覺kl覺k zaman覺d覺r. Hasta olduun zaman g羹nah覺ndan istifar eder durursun. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +