Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_023 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 23~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +625. Sana g羹nah覺n 癟irkinlii g繹r羹n羹r; iyileince yola geleyim diye niyet edersin. \\
 +Bundan sonra kulluktan baka bir i ihtiyar etmiyeyim diye ahdeylersin. \\
 +u halde bu yakinen anla覺ld覺 ki hastal覺k sana ak覺ll覺l覺k,​ bahediyor. \\
 +Ey as覺l arayan kimse! u asl覺 bil ki kimde dert varsa o, koku alm覺, dermana ermitir. \\
 +Kim daha ziyade uyan覺ksa o daha ziyade dertlidir. Kim ii daha iyi anlam覺sa onun benzi daha sar覺d覺r. \\
 +630. Hak'​k覺n cebrinden ag璽h isen feryad覺n nerede? Cebbarl覺k zincirini g繹r羹羹n hani? \\
 +Zincire balanan nas覺l olur da neelenir? Hapiste esir olan nas覺l h羹rl羹k eder? \\
 +Eer aya覺n覺 balad覺klar覺n覺,​ ba覺na padiah 癟avular覺n覺n dikildiini g繹r羹yorsan. \\
 +Gayr覺 sende 璽cizlere 癟avuluk etme. 羹nk羹 bu vazife 璽cizlerin huyu ve tabiat覺 deildir. \\
 +Mademki g繹rm羹yorsun;​ Tanr覺'​n覺n cebrinden bahsetme! G繹r羹yorsan hangi g繹rd羹羹n羹n nianesi? \\
 +635. Hangi bir ie meylin varsa o ite kendi kudretini apa癟覺k g繹r羹r durursun; Hangi ie meylin ve istein yoksa... Bu, Tanr覺'​dand覺r diye kendini Cebr簾 yapars覺n! Peygamberler,​ d羹nya iinde Cebr簾dirler,​ k璽firler de ahiret iinde. Peygamberlerin,​ ahiret iinde ihtiyarlar覺 vard覺r, cahillerin de d羹nya iinde. \\
 +Zira her ku, kendi cinsinin bulunduu yere gider, bedeni, geride u癟maktad覺r,​ can覺 daha tez, daha ileri gitmekte! \\
 +640. K璽firler " Siccin"​ cinsinden olduklar覺ndan d羹nya zindan覺na rahat rahat gelmilerdir. \\
 +Peygamberler,​ (襤lliyyi) cinsinden olduklar覺ndan can ve g繹n羹l 襤lliyyine doru gitmilerdir. Bu s繹z羹n sonu yoktur, fakat biz yine d繹n羹p o hik璽yeyi tamamlayal覺m:​ \\
 +Vezirin, halveti terk etmede m羹ritleri 羹mitsiz b覺rakmas覺 \\
 +Vezir i癟erden seslendi: " Ey m羹ritler, benden size u mal羶m olsun. Ki 襤s璽 bana " Hep yak覺nlar覺ndan,​ arkadalar覺ndan ayr覺l, tek ol, \\
 +645. Y羹z羹n羹 duvara 癟evirip yaln覺zca otur, kendi varl覺覺ndan da halveti ihtiyar et" diye vahyetti. Bundan sonra konumaya izin yok, bundan sonra dedikodu ile iim yok. Dostlar, elveda! Ben 繹ld羹m, y羹k羹m羹 d繹rd羹nc羹 g繹e ilettim. \\
 +Bu suretle de atee mensup felein alt覺nda zahmet ve meakkatler i癟inde yanmayal覺m. Bundan sonra d繹rd羹nc羹 kat g繹k 羹st羹nde, 襤s璽'​n覺n yan覺nda oturaca覺m." ​ \\
 +Vezirin her em簾ri ayr覺 ayr覺 veliaht yapmas覺 \\
 +650. Neden sonra o em簾rleri yaln覺z ve birer birer 癟a覺r覺p her birine bir s繹z s繹yledi. Her birine " 襤s璽 dininde Tanr覺 vekili ve benim halifem sensin, b羹r em簾rler senin t璽bilerindir. 襤s璽, umumunu senin taraftar覺n ve yard覺mc覺n etti. Hangi em簾r, ba 癟eker, t璽bi olmazsa onu tut; ya 繹ld羹r yahut esir et, hapse at. Ama ben sa iken bunu kimseye s繹yleme, ben 繹lmedik癟e,​ reislie talip olma. \\
 +655. Ben 繹lmedik癟e bunu hi癟 meydana 癟覺karma. Saltanat ve galebe d璽vas覺na kalk覺ma. 襤te u tomar ve onda Mes簾h'​in h羹k羹mleri... Bunu 羹mmete tasih bir tarzda oku!" dedi. O, her em簾re ayr覺 olarak unu
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +