Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_024 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 24~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +s繹yledi: " Tanr覺 dininde senden baka naib yoktur!"​ Her birini ayr覺 ayr覺 a覺rlad覺. Ona ne s繹yledi ise buna da onu s繹yledi. Her birine bir tomar verdi, her tomar 繹b羹r羹n羹n z覺dd覺n覺 ifade ediyordu. \\
 +660. O tomarlar覺n metni " Ya" harfinden " Elif" harfine kadar olan harflerin ekilleri gibi birbirine ayk覺r覺d覺r. Bu tomar覺n h羹km羹, 繹b羹r羹n羹n z覺dd覺yd覺,​ bu z覺t diyeti bundan 繹nce bildirdik. \\
 +Vezirin halvette kendini 繹ld羹rmesi \\
 +Ondan sonra daha k覺rk g羹n kap覺s覺n覺 kapad覺. Kendisini 繹ld羹r羹p varl覺覺ndan kurtuldu. Halk onun 繹l羹m羹n羹 haber al覺nca kabrinin 羹st羹 k覺yamet yerine d繹nd羹. Bir hayli halk onun yas覺 ile sa癟lar覺n覺 yolarak, elbiselerini y覺rtarak mezar覺 羹st羹ne y覺覺ld覺. \\
 +665. Araptan, T羹rkten,​ Rum'​dan,​ K羹rt'​ten oraya toplananlar覺n say覺s覺n覺 da ancak Tanr覺 bilir. \\
 +Mezar覺n topra覺n覺 balar覺na serptiler. Onun derdini yerinde ve dertlerine derman g繹rd羹ler. \\
 +Bir ay ahali, mezar覺 羹st羹nde g繹zlerinden kanl覺 yalara yol verdiler. Onun ayr覺l覺覺 derdinden padiahlar da, b羹y羹kler de, k羹癟羹kler de ah u figan ediyorlard覺. \\
 +襤s璽 Aleyhissel璽m 羹mmetinin em簾rlere " 襤癟inizde veliaht kimdir? " diye sormas覺 \\
 +Bir ay sonra halk dedi ki: " Ey ulular! Siz beylerden o vezirin makam覺na oturacak kimdir. Ki biz o zat覺, vezirin yerine imam ve mukteda tan覺yal覺m. Elimizi de, eteimizi de onun eline teslim edelim. \\
 +670. Mademki g羹ne batt覺 ve bizim g繹nl羹m羹z羹 dalad覺, onun yerine 癟覺ra覺 yakmaktan baka 癟aremiz yok. Sevgili, g繹z 繹n羹nden kayboldu mu, onun vis璽linden mahrum kald覺k m覺, yerine birisinin vekil olmas覺, birisinin bize yadig璽r kalmas覺 gerekir. \\
 +G羹l mevsimi ge癟ip g羹len harap olunca g羹l kokusunu nereden alal覺m? G羹l suyundan! \\
 +Ulu Tanr覺 a癟覺k癟a meydan da olmad覺覺ndan,​ bu peygamberler Hakk'​覺n vekilleridir. Hay覺r yanl覺 s繹yledim. Vekil ile vekil edeni iki san覺rsan (bu) hatad覺r, iyi bir ey deil. Sen s羶rete tapt覺k癟a ikidir. S羶retten kurtulana g繹re ise birdir. \\
 +675. S羶rete bakarsan g繹z羹n ikidir. Sen onun nuruna bak ki o birdir. \\
 +Bir adam, g繹z羹n nuruna bakarsa iki g繹z羹n nuru, birbirinden ay覺rdedilemez. \\
 +B羹t羹n peygamberler dorudur. " Tanr覺 peygamberlerini birbirinden ay覺rdetmeyiz \\
 +Bir yerde on tane 癟覺ra bulundurulursa g繹r羹n羹te her biri, 繹b羹r羹nden ayr覺d覺r. Nuruna y羹z 癟evirirsen 羹phesiz ki birinin nurunu 繹b羹rlerinden ay覺rt etmeye imk璽n yoktur. \\
 +680. Y羹z tane elma, y羹z tane de ayva saysan her biri ayr覺 ayr覺d覺r. Onlar覺 s覺karsan y羹z kalmaz, hepsi bir olur. \\
 +M璽nalarda taksim ve say覺 yoktur, ay覺rma, birletirme olamaz. \\
 +Dostun, dostlarla birlii hotur. M璽na aya覺n覺 tut (ona meylet), s羶ret serketir. \\
 +Serke s羶reti, eziyetle eritip mahveyle ki onun alt覺nda define gibi olan vahdeti g繹resin. \\
 +Eer sen eritmezsen onun (Tanr覺'​n覺n) inayetleri, esasen onu eritir. Ey g繹nl羹m, kulu olan Tanr覺! \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +