Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_025 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 25~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +685.O, hem g繹n羹llere kendini g繹sterir, hem derviin h覺rkas覺n覺 diker. \\
 +Hepimiz yay覺lm覺t覺k ve bir cevherdik. Orada bas覺z ve ayaks覺zd覺k;​ \\
 +G羹ne gibi bir cevherdik, d羹羹ms羹z ve s璽ft覺k... su gibi. \\
 +O g羹zel ve l璽tif nur s羶rete gelince kale bur癟lar覺n覺n g繹lgesi gibi say覺 meydana 癟覺kt覺. \\
 +Manc覺n覺kla bur癟lar覺 y覺k覺n ki bu b繹l羹羹n aras覺ndan ayr覺l覺k kalks覺n. \\
 +690. Mutlaka ben bunu a癟ar, anlat覺rd覺m,​ fakat bir fikir bile s羹r癟mesin,​ (bundan) korkar覺m. N羹kteler keskin bir 癟elik k覺l覺癟 gibidir. Eer kalkan覺n yoksa gerisin geriye ka癟! Kalkans覺z bu elmas覺n kar覺s覺na gelme. 羹nk羹 k覺l覺ca, kesmekten utan癟 gelmez. Ben bu sebepten k覺l覺c覺 k覺na koydum; Ters okuyan birisi, ayk覺r覺 m璽na vermesin. Hik璽yeyi tamamlamaya,​ dorular topluluunun vefak璽rl覺覺ndan bahse geldik: \\
 +695. O reisin 繹l羹m羹nden sonra kalkt覺lar, yerine bir vekil istedilerdi. \\
 +Em簾rlerin veliahtl覺k i癟in savalar覺 ve birbirlerine k覺l覺癟 癟ekmeleri \\
 +O em簾rlerin birisi 繹ne d羹羹p o vefal覺 kavmin yan覺na gitti. Dedi ki: " 襤te o zat覺n vekili; zamanede 襤sa halifesi benim. 襤te tomar, ondan sonra vekilliin bana ait olduuna dair burhan覺md覺r."​ b羹r em簾rde pusudan 癟覺kageldi. Hil璽fet hususunda onun d璽vas覺 da bunun d璽vas覺 gibiydi. \\
 +700. O da koltuundan bir tomar 癟覺kard覺, g繹sterdi. Her ikisinin de Yahudi k覺zg覺nl覺覺 balad覺. \\
 +AIKLAMALAR ( Beyitler 1 - 700 ) \\
 +B. 1-18. En eski Mevlevi kaynaklar覺na g繹re elebi Husameddin; Mevl璽na'​dan Mesnevi'​yi yazmas覺n覺 rica edince Mevl璽na, " Bu daha 繹nce bizim g繹nl羹m羹ze dodu"​ deyip sar覺覺n覺n aras覺ndan bu on sekiz beyti yazd覺覺 k璽覺d覺 癟覺karm覺. elebi'​ye sunmutur. Bu suretle bu beyitleri, bizzat Mevl璽na yazm覺. Mesnevi'​nin m羹tebaki k覺sm覺n覺 elebi H羹sameddin'​e yazd覺rm覺t覺r. Mevleviler, bu on sekiz beyte b羹y羹k bir ehemmiyet verir, bu beyitleri. Mesnevi'​nin fatihas覺 (balang覺c覺) sayarlar ve b羹t羹n Mesnevi'​nin bu beyitlerde olduunu s繹ylerler. Hatt璽 Kur'​an'​覺n ilk suresi olan " Fatiha"​ suresinin Besmele ile Mesnevi'​nin de " Binev - dinle, duy!" diye " B" ile balad覺覺n覺 uzun uzuzad覺ya anlat覺rlar. Hemen her erhte bu tafsil璽ta raslan覺r. Ayr覺ca bu on sekiz beyit i癟in erhler 竄de yaz覺lm覺t覺r. Mevlevilerde nezir ve niyaz say覺s覺 on sekizdir. Yani bir Mevlevi derviine, bir tekkeye, bir yoksula para verecek olan Mevlevi; bu paray覺, on sekiz kuru, on sekiz yar覺m lira, on sekiz lira... gibi daima on sekiz say覺s覺na riayetle verir. Mevleviler on sekiz say覺s覺n覺n " Ebcet hesab覺nda Tanr覺 adlar覺ndan " Hay-Diri"​ ad覺na uyduunu s繹ylerler. Fakat bu " Nezr-i Mevl璽na"​ say覺s覺nda Mesnevi'​nin ilk on sekiz beytinin tesiri de olsa gerekir. Eski T羹rklerde dokuz say覺s覺n覺n kutlu olduu ve on sekizin bu say覺n覺n iki misli bulunduu da dikkate deer. \\
 +B. 9. " Kimde bu ate yoksa yok olsun."​ Bu c羹mlede; g繹r羹n羹te bir ilenme varsa da sofilerde " Yokluk-Fark,​ Fena" , zahiri varl覺ktan ge癟mek olduundan " Yok olmak" , hakiki olm覺yan varl覺ktan ge癟ip Tanr覺 varl覺覺yle var olmakt覺r. Hatt璽 " Yokluk tamamlan覺nca Tanr覺 kal覺r. Tanr覺 varl覺覺 meydana 癟覺kar"​ mealinde Arap癟a bir s繹z de vard覺r ve bu s繹ze tasavvuf kitaplar覺nda daima raslan覺r. Bu bak覺mdan " Kimde bu ate yoksa yok olsun" c羹mlesinin m璽nas覺, " o da bu atele yans覺n, erisin, yok olarak hakik簾 varl覺a ulas覺n"​ demektir ve bir hay覺r duad覺r. \\
 +B. 25. 26. Musa, Tanr覺'​dan g繹r羹nmesini dilemi. Tanr覺, g繹remiyeceini,​ fakat daa tecelli edeceini, da yerinde durabilirse g繹rmesi ihtimali olduunu s繹yleyip T羶r'a tecelli etmi. Tur, zerre zerre olmu, Musa da d羹羹p bay覺lm覺,​ kendisine gelince t繹vbe etmitir. 26 nc覺 beytin ikinci m覺sra覺: \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +