Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_027 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 27~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +B. 100. 襤kinci m覺srada Kur'​an'​覺n 96 nc覺 suresi olan Al璽k suresinin 15 inci 璽yetinin ilk k覺sm覺 aynen al覺nm覺t覺r. Bu ve bu 璽yetten 繹nceki 14 羹nc羹 璽yetin manalar覺 udur: " Ebucehil acaba Tanr覺'​n覺n onu g繹rmekte olduunu bilmez mi? Hay覺r, hi癟 de 繹yle deil; bilir. Bilir de bu iten vazge癟mezse biz onu aln覺ndaki per癟emden yakalar覺z." ​ \\
 +B. 107. Eski t覺pta insan覺n v羹cudunda " Ahlat-覺 erbaa" -birbirine kar覺m覺 d繹rt ey- vard覺r, bunlar da kan, balgam, safra ve sevdad覺r. Bu d繹rd羹n羹n k璽fi miktarda oluundan miza癟, yani s覺hhat meydana gelir. Hastal覺k, bunlardan birinin fazlalamasiyle balar. \\
 +B. 110. Usturlap, 羹st羹ne g繹k k羹resinin haritas覺 癟izilmi yar覺m daire eklinde bir alettir. Bununla g繹kteki y覺ld覺zlar覺n mevkii ve bilhassa g羹nein dou ve bat覺iyle zeval vaktinin saati t璽yin edilir. \\
 +B. 121. Esir, havan覺n bulunmad覺覺 boluu dolduran, havadan l璽tif g繹zle g繹r羹nmez, elle tutulmaz ve fevkal璽de kuvvetli olan bir vasatt覺r. Ziyan覺n, boluktan ge癟ip gelebilmesi i癟in b繹yle bir vasat覺n l璽z覺m olduu d羹羹n羹lm羹t羹r. \\
 +B. 125. " Can" diye elebi H羹sameddin'​e hitabediliyor. Bu beyitten 143 羹nc羹 beyte kadar olan konuma, Mevl璽na ile elebi H羹sameddin aras覺nda ge癟mektedir. \\
 +B. 125. Yakup Peygamber'​in Yusuf'​tan ayr覺l覺nca alamadan g繹zlerine ak d羹m羹, sonra kardeleri M覺s覺r'​a gidince orada maliye veziri olan Yusuf, onlara kendini tan覺t覺p babas覺na g繹mleini g繹ndermiti. Kafile, Kenan eline yakla覺nca Yakup, Yusuf'​un kokusunu alm覺ya balam覺,​ nihayet g繹mlek, y羹z羹ne, g繹z羹ne s羹r羹l羹nce,​ g繹zleri g繹rmeye balam覺t覺 (Sure: 12 Yusuf, 璽yet: 93 96). Bu y羹zden b羹y羹k bir m羹jde, bir vuslat haberi, 癟ok defa Yusuf g繹mleiyle ve bu \\
 +g繹mlein kokusiyle ifade edilegelmitir. \\
 +B. 133. Sofi " 襤bn-al Vakt Vakit olu" dur. Yani ge癟mile, gelecekle uramaz. 襤癟inde bulunduu zaman, neyi icabediyorsa onu yapar. Bu suretle de Tanr覺'​n覺n tecellisine uymu, h羹km羹ne itiraz etmemi olur. \\
 +B. 142. Bizce. ems-i Tebriz簾'​nin ehit edildiine delildir. \\
 +B. 144-181. Ak覺n bu tarzda tehis edilmesi, XII nci as覺r b羹y羹klerinden Niz璽m簾-i Ar羶z簾'​nin " ar Makale"​ sinde " 襤bn-i Sina" ya atfedilmektedir (Layden-1909 hik璽ye V. S. 76-80. haiye 50-249. 襤bn-i Sina: Kanun, Bulak basmas覺 C. 2. S. \\
 +71- 72). \\
 +B. 175. " Murad覺n覺z覺 elde etmek i癟in ilerinizi,​ hareketinizi gizli tutun. 羹nk羹 nimete erien herkes, hasede urar." ​ \\
 +Had簾s (Feyz-al Kadir. M覺s覺r 1356-1938. I. 493). \\
 +B. 224. Kur'​an'​覺n 18 inci suresinin (Kehf) 65-82 nci 璽yetlerinde Musa Peygamber'​le H覺z覺r aras覺nda ge癟en vaka hik璽ye edilir: Musa, Tanr覺'​dan. kendisine bilgi ihsan edilmi olan H覺z覺r'​la buluur, onun bilgisini elde etmek ister. H覺z覺r, sabredemiyeceini s繹ylerse de Musa 覺srar edince, kendisi anlat覺ncaya kadar g繹recei eyleri sormamas覺n覺 art koar. Bir gemiye binerler. H覺z覺r, gemiyi deler. Musa itiraz edince H覺z覺r " Sabredemezsin demedim mi?" der. Musa derhal 繹z羹r diler. K覺y覺ya 癟覺karlar. H覺z覺r, raslad覺klar覺 k羹癟羹k bir 癟ocuu tutup 繹ld羹r羹r. Musa, yine itiraz edince H覺z覺r " Demedim mi" der, Musa da yine 繹z羹r diler. Tekrar yola d羹erler. Bir k繹ye gelip yiyecek isterler. K繹yl羹ler vermezler. H覺z覺r, yolda y覺k覺lmak 羹zere olan bir duvar覺 tamir eder. Musa bu sefer " Buna kar覺l覺k bir 羹cret alabilirdin"​ deyince H覺z覺r der ki: " Art覺k ayr覺lmam覺z
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +