Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_033 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 33~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +elmay覺 k覺rmak, kesmek gibidir. Tatl覺 olan nardenk erbeti olur, 癟羹r羹m羹 olan覺n ise bir sesten baka bir eyi kalmaz. Esasen m璽nas覺 olan meydana 癟覺kar; 癟羹r羹m羹 olan r羹svay olur, gider. \\
 +710. Ey s羶rete tapan! T羹r羹, m璽nay覺 elde etmeye 癟al覺! 羹nk羹 m璽na s羶ret tenine kanatt覺r. \\
 +M璽na ehliyle d羹, kalk ki hem at璽 ve ihsan elde edesin, hem de fet璽 olas覺n. \\
 +Bu cisimde m璽nas覺z can; hil璽fs覺z, k覺l覺f i癟inde tahta k覺l覺癟 gibidir. \\
 +K覺l覺fta bulunduk癟a k覺ymetlidir. 覺k覺nca yakmaya yarar bir alet olur. \\
 +Tahta k覺l覺c覺 muharebeye g繹t羹rme, ah-羹 figane d羹memek i癟in 繹nce bir kere kontrol et; \\
 +715. Eer tahtadansa, y羹r羹... bakas覺n覺 ara; eer elmassa sevinerek ileri gel! \\
 +Elmas k覺l覺癟, vel簾lerin sil璽h deposundand覺r. Onlar覺 g繹rmek, size kimyad覺r. \\
 +B羹t羹n bilenler, ancak ve ancak bunu b繹yle demilerdir:​ bilen 璽lemlere rahmettir. \\
 +Nar al覺yorsan g羹len (癟atlak) nar覺 al ki onun g羹lmesi, sana tanesi olduunu haber versin. \\
 +O ne m羹barek g羹lmedir ki can kutusundaki inci gibi, a覺zdan g繹nl羹 g繹sterir. \\
 +720. M羹barek olmayan g羹lme, l璽netin g羹lmesidir:​ Az覺n覺 a癟覺nca kalbinin karal覺覺n覺 g繹sterir. \\
 +G羹len nar bah癟eyi g羹ld羹r羹r. Erler sohbeti de seni erlerden eder. \\
 +Kat覺 ta ve mermer bile olsan, g繹n羹l sahibine eriirsen cevher olursun. \\
 +Temizlerin muhabbetini t璽... can覺n覺n i癟ine dik. G繹nl羹 ho olanlar覺n muhabbetinden baka muhabbete g繹n羹l verme. mitsizlik diyar覺na gitme, 羹mitler var. Karanl覺a varma g羹neler var. \\
 +725. G繹n羹l, seni, g繹n羹l ehlinin diyar覺na; ten, seni su ve 癟amur hapsine 癟eker. \\
 +Ag璽h ol, bir g繹n羹ldeten g繹n羹l g覺das覺n覺 al, onunla g繹nl羹n羹 g覺daland覺r. Y羹r羹, ikbali bir ikbal sahibinden 繹ren!!! Mustafa sal璽vatullahi aleyh'​in 襤ncil'​de an覺lan iyi vas覺flar覺n覺 ululamalar覺 \\
 +襤ncil'​de Mustafa'​n覺n,​ o Peygamberler ba覺n覺n, o sefa denizinin ad覺 vard覺; S覺fatlar覺,​ ekli, sava覺, oru癟 tutuu ve yiyii an覺lm覺t覺. H覺ristiyan taifesi, o da, o hitaba geldikleri zaman sevap i癟in. \\
 +730. Y羹ce ad覺 繹perler; l璽tif vasfa y羹z s羹rerlerdi. \\
 +Bu s繹ylediimiz fitne esnas覺nda o taife, fitneden, kargaal覺ktan emindiler. \\
 +Onlar, o em簾rlerin ve vezirin erlerinden emin olup Ahmed ad覺n覺n s覺覺na覺nda korunmulard覺. \\
 +Onlar覺n nesli de 癟oald覺. Ahmed'​in nuru, bunlara yard覺m etti, y璽r oldu. \\
 +H覺ristiyanlardan Ahmed ad覺n覺 hor tutan dier f覺rka, \\
 +735. Fitnelerden ve o tedbiri de om, fitnesi de om vezir y羹z羹nden hor ve k覺ymetsiz bir hale geldi. \\
 +M璽nalar覺 ters, s繹zleri ayk覺r覺 tomarlara uymalar覺ndan dolay覺 dinleri de m羹evve bir hale geldi, h羹k羹mleri de! \\
 +Ahmed'​in ad覺 b繹yle yard覺m ederse acaba nuru nas覺l korur? \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +