Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_034 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 34~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Ahmed ad覺 salam bir kap覺 olunca o emin ruhun zat覺 ne olur? \\
 +Vezirin bel璽s覺 y羹z羹nden yoldan 癟覺km覺 olan o nasihat kabul etmez padiahtan sonra. \\
 +襤s璽 dinini mahva 癟al覺an dier bir Yahudi padiah覺n覺n hik璽yesi \\
 +740. 襤sa kavminin dinini mahv i癟in ayn覺 Yahudinin neslinden dier bir padiah meydana 癟覺kt覺. Bu dier padiah覺n meydana 癟覺k覺覺n覺 haber almak istersen " Vessem璽i zat羹lbur羶c"​ s羶resini oku. Birinci padiahtan doan k繹t羹 璽dete bu padiah da ayak uydurdu. \\
 +*Bil ki o 癟eit sitem ve zul羹mlerden bu, ne yaparsa Tanr覺, g羹nah覺n覺 art覺ks覺z, eksiksiz ilk z璽limden sonra, arar. Kim fena bir 璽det koyarsa ona her an l璽net gider durur. \\
 +襤yiler gittiler, g羹zel usul ve 璽detleri kald覺; k繹t羹 adamlardan da zul羹mler ve l璽netler! 745. K覺yamete kadar o k繹t羹lerin cinsinden kim v羹cuda gelse y羹z羹 o k繹t羹l羹edir. \\
 +Bu tatl覺 suyla tuzlu su; damar damard覺r. Halk aras覺nda s羶r 羹f羹r羹l羹nceye dek birbirine kar覺madan b繹ylece gider durur. \\
 +襤yilere tatl覺 su miras kald覺. O ne miras覺d覺r?​ " Evrensel kitap" miras覺. \\
 +Dikkat edersen g繹r羹r anlars覺n ki taliplerin dilei Peygamberlik cevherinin 羶leleridir,​ o 羶leleri dilerler. 羶leler, m羹cevherlere t璽bi olarak par覺ldar ve d繹nerler. 羶le, nereden 癟覺k覺yorsa,​ madeni neredeyse oraya gider. \\
 +750. G羹ne, bir bur癟tan bir burca gidip durduundan pencereye vuran ziyas覺 da evin etraf覺nda d繹ner dola覺r. Kimin bir y覺ld覺zla al璽ka ve merbuyeti varsa o; kendi y覺ld覺z覺yla d繹ner, dola覺r, o y覺ld覺z覺n tesiri alt覺ndad覺r. Talihli Z羹hre ise evk覺, 癟al覺p 癟a覺rmay覺,​ ak覺 diler, onlara adamak覺ll覺 meyli vard覺r. Kan d繹k羹c羹 huylu Mirrih'​e mensup ise cenk, b羹htan ve d羹manl覺k arar. Y覺ld覺zlar覺n ard覺nda y覺ld覺zlar vard覺r ki onlarda ihtirak ve nahis olmaz. \\
 +755. Onlar, bu mehur yedi kat g繹kten baka dier g繹klerde seyir ve hareket ederler. Birbirlerine bitiik ve birbirlerinden ayr覺 olmayan bu y覺ld覺zlar,​ Tanr覺 nurlar覺n覺n 覺覺覺nda dururlar. Her kimin talihi o y覺ld覺zlardan olursa o kimsenin zat覺, k璽firleri talay覺p yakar. \\
 +Onun h覺m覺, bazen galip gelen, bazen mal羶p olan ve tesiri b繹ylece deierek y羹r羹yen Mirrih'​in h覺m覺na benzemez. Galip nur, noksandan ve karanl覺ktan emindir. Tanr覺 nurunun iki parma覺 aras覺ndad覺r. \\
 +760. O nuru, canlara Hak sa癟t覺. Devletliler,​ onunla eteklerini doldurmulard覺r. \\
 +O nur sa癟覺s覺n覺 bulan y羹z羹n羹 Tanr覺'​n覺n gayr覺s覺ndan 癟evirmitir. \\
 +Kimin ak etei yoksa o nur sa癟覺s覺ndan nasipsiz kalm覺t覺r. \\
 +C羹z羹lerin y羹z羹, k羹lle dorudur. B羹lb羹llerin ak覺 g羹ledir. \\
 +ks羹z羹n rengini d覺覺ndan,​ insan覺n rengini, sar覺, k覺rm覺z覺... her neyse i癟inden ara! \\
 +765. 襤yi renkler, temizlik k羹p羹nden has覺l olur. irkinlerin rengiyse, kirli kara sudan meydana gelir. O l璽tif rengin ad覺 " S覺bgatullah-Tanr覺 boyas覺"​ d覺r. Bu kirli rengin kokusu ise. Tanr覺 l璽netidir. Denizden olan, yine denize gider; nerden gelmise, yine oraya var覺r. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +