Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_035 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 35~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Da ba覺ndan, h覺zl覺 h覺zl覺 akan seller; bizim tenimizden de aka kar覺覺k olarak ak覺p giden can, asl覺na gidip kavuur! \\
 +Yahudi padiah覺n覺n ate yakt覺rmas覺,​ atein yan覺na, kim puta secde ederse ateten kurtuldu diye bir \\
 +put diktirmesi \\
 +O k繹pek Yahudi, bak, ne tedbirde bulundu? Atein yan覺na bir put dikti. \\
 +770. " Kim bu puta taparsa kurtulur. Secde etmeyen, atein tam ortas覺na oturur"​ dedi. O, bu nefis putunun cezas覺n覺 vermeyince nefis putundan, baka bir put dodu. Putlar覺n anas覺 nefsinizin putudur. 羹nk羹 o put y覺lan, bu put ejderhad覺r. Nefis; demir ve tatan yap覺lan 癟akmakt覺r,​ put k覺v覺lc覺md覺r. O k覺v覺lc覺m su ile s繹ner. \\
 +Fakat ta ve demir (癟akmak), su ile s繹ner mi? demolu'​nda,​ bu ikisi olduk癟a ne vakit ve nas覺l emin olur? *Ta ve demir, atei i癟lerinde tutarlar, su onlar覺n ateine ileyemez, tesir edemez. *Irmak suyundan haric簾 ate s繹ner. Fakat ta ve demirin i癟ine su nas覺l girer* *K羹p羹n ve testinin suyu f璽nidir. L璽kin p覺nar覺n suyu daima taze ve b璽kidir. *Ate ve duman覺n asl覺 demir ve tat覺r. H覺ristiyan ve Yahudi k羹fr羹, ikisinin fer'​idir. \\
 +775. Put, bir testide gizli kara sudur. Nefsi, muhakkak olarak o kara suya p覺nar bil. \\
 +O, yontulmu put, kara sel gibidir. Put yapan nefis, anayolda bir p覺nard覺r. \\
 +Bir ta par癟as覺 y羹z testiyi k覺rar ama p覺nar suyu durmadan kaynar. \\
 +Put k覺rmak kolay, gayet kolayd覺r. Fakat nefsi kolay g繹rmek cahilliktir. \\
 +Ey oul, nefsin misal ve s羶retini istersen yedi kap覺l覺 cehennemin k覺ssas覺n覺 oku! \\
 +780. Nefsin her anda hilesi var, her hilesinde y羹zlerce Firavun, Firavun'​a uyanlarla boulmu! M羶s璽'​n覺n Tanr覺s覺na ve M羶s璽'​ya ka癟; Firavun'​luk ederek 簾man suyunu d繹kme! Ahad ve Ahmed'​e yap覺, ey karde, ten Ebucehl'​inden kurtul! \\
 +O Yahudi padiah覺n覺n,​ k羹癟羹k bir 癟ocukla bir kad覺n覺 getirip, o 癟ocuu atee atmas覺, 癟ocuun dile \\
 +gelerek halk覺 atee at覺lmaa tevik eylemesi \\
 +O Yahudi, bir kad覺n覺 癟ocuuyla putun 繹n羹ne getirdi, ate yal覺mlanm覺t覺. ocuu, anas覺ndan al覺p atee att覺. Kad覺n korkup g繹nl羹n羹 imandan ay覺rd覺. \\
 +785. Kad覺n, put 繹n羹nde secde etmek isteyince 癟ocuk ate i癟inde " Ben 繹lmedim"​ diye hayk覺rd覺. " Ana, gel. Ger癟i z璽hirde ate i癟inde isem de ben burada iyiyim, houm. \\
 +Bu ate; perde olarak z璽hirde bir g繹zba覺d覺r.Fakat hakikatte m璽na yakas覺ndan ba 癟覺karm覺,​ zuhur etmi bir rahmettir. \\
 +Ana, gel de Tanr覺'​n覺n burhan覺n覺 g繹r ki bu suretle Hak haslar覺n覺n zevk ve iaretini de g繹resin. \\
 +Ana, hakikatte ate olan, fakat z璽hiren suya benzeyen bir 璽lemden 癟覺k, bu atee gir de atee benzeyen suyu g繹r! \\
 +790. Atee gir de ate i癟inde g羹l ve yasemin bulan 襤brahim'​in s覺rlar覺n覺 g繹r. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +