Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_036 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 36~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Senden doarken 繹l羹m羹 g繹r羹yordum,​ senden ayr覺lmaktan pek korkuyordum. \\
 +Halbuki senden dounca havas覺 ho, reni g羹zel bir 璽leme gelip dar bir zindandan kurtuldum. \\
 +imdi u ate i癟indeki s羹k羶n ve rahat覺 bulunca d羹nyay覺 ana rahmi gibi g繹rmeye balad覺m. \\
 +Bu ate i癟inde bir 璽lem g繹rd羹m ki her zerresinde bir 襤s璽 nefesi var. \\
 +795. ekli yok, kendisi var bir cihan. O z璽hiren var olan d羹nya ise sebats覺z ekilden ibaret. Ana, anal覺k hakk覺 i癟in gel, gir. bu atein atelik hassas覺 yok. \\
 +Ana, gel, gir. tam talih ve devlet zaman覺. Ana, gel, gir. devleti elinden ka癟覺rma. \\
 +O k繹pein kudretini g繹rd羹n. Gel de bir de Tanr覺'​n覺n l羶tuf ve kudretini g繹r. \\
 +Ben sana ac覺d覺覺mdan aya覺n覺 癟ekiyorum, yoksa neemden zaten seni kay覺racak halde deilim. \\
 +800. 襤癟eri gel, bakalar覺n覺 da 癟a覺r ki padiah ate i癟ine sofra kurmutur. Ey M羹sl羹manlar,​ hepiniz atee girin; din lezzetinden baka her ey azaptan ibarettir. Ey ahali, hepiniz y羹zlerce bahar覺 olan bu nasibe pervane gibi gelin, at覺l覺n!"​ diye ba覺rd覺. O, cemaat ortas覺nda b繹ylece ba覺rmakta;​ halk, sesinden heybet i癟inde kalmaktayd覺. Bunun 羹zerine kad覺n, erkek kendilerini,​ ihtiyars覺z,​ atee atmaa balad覺lar. \\
 +805. Hem de memur olmaks覺z覺n,​ kimse kendilerine cebretmeksizin. Yaln覺z dost ak覺yla. 羹nk羹 sevgili, her ac覺ya lezzet verir. \\
 +Nihayet 繹yle oldu ki hademe, halk覺 " Atee at覺lmay覺n覺z"​ diye menetmeye balad覺. \\
 +O Yahudi, y羹z羹 kara ve mahcup bir hale geldi. Bu sebeple piman oldu, g繹nl羹 s覺k覺ld覺. \\
 +Zira halk, imana eskiden olduundan daha ziyade 璽覺k, kendilerini feda etmekte daha fazla sad覺k oldular. \\
 +羹krolsun ki, eytan'​覺n hilesi aya覺na dolat覺. 羹krolsun ki, eytan da kendisini y羹z羹 kara g繹rd羹! \\
 +810. Halk覺n 癟ehresine s羹r羹p bulat覺rd覺覺 zillet tamam覺yla o adaml覺ktan d覺ar覺 padiah覺n y羹z羹ne bulat覺. O, pervas覺zca,​ halk覺n elbisesini y覺rtard覺, kendininki y覺rt覺ld覺,​ halk覺n elbisesi salam kald覺. \\
 +Muhammed Aleyhissel璽m'​覺n ad覺n覺 elenerek anan kimsenin az覺n覺n 癟arp覺k kalmas覺 \\
 +Birisi az覺n覺 eerek Ahmed ad覺n覺 alayla and覺, az覺 癟arp覺ld覺 繹yle kald覺. Piman olup " Ey Muhammed, affet! Ey Peygamber, sen, Min led羹n ilminden l羶tuflara mahzars覺n. Ben bilgisizlikten seninle alay ettim. Alay edilmee l璽y覺k ben oldum" dedi. \\
 +815. Tanr覺, bir kimsenin perdesini y覺rtmak isterse onu, temiz kiileri ta'​netmeye meylettirir. \\
 +Tanr覺, bir kimsenin ay覺b覺n覺 繹rtmek isterse o kimse ay覺pl覺 kimselerin ay覺b覺 hakk覺nda ses 癟覺karamaz olur. \\
 +Tanr覺, yard覺m etmek dilerse bize yalvarmak ve munacatta bulunmak meylini verir. \\
 +Onun i癟in alayan g繹z ne m羹barektir. Onun ak覺yla yan覺p kavrulan y羹rek ne mukaddestir. \\
 +Her alaman覺n sonu g羹lmektir. Sonunu g繹ren adam, m羹barek bir kuldur. \\
 +820. Akar su neredeyse oras覺 yeerir; nerede g繹zya覺 d繹k羹l羹rse oraya rahmet nazil olur. 襤nleyen dolap gibi g繹z羹 yal覺 ol ki can meydan覺nda yeillikler bitsin. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +