Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_038 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 38~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +R羹zg璽r Hal'​k覺n emriyle ate olur; her ikisi de Tanr覺 arab覺yla sarho olmulard覺r. \\
 +Ey oul! Eer g繹z羹n羹 a癟arsan hilim suyunun da, h覺覺m ateinin de Hak'​tan olduunu g繹r羹rs羹n. \\
 +R羹zg璽r覺n can覺 Hak'ka v璽k覺f olmasayd覺, d kavmini(m羹minlerden) nas覺l ay覺rt ederdi? \\
 +H羶d Aleyhissel璽m zaman覺nda d kavmini hel璽k eden r羹zg璽r覺n hik璽yesi \\
 +H羶d, m羹minlerin bulunduklar覺yerin 癟evresine bir 癟izgi 癟izdi. R羹zg璽r, o araya gelince hafif ve l璽tif bir halde esiyordu. \\
 +855. izgiden d覺ar覺da olanalar覺n hepsini, havada par癟a par癟a ediyordu. eyb璽n-覺 R璽簾 de s羹r羹n羹n etraf覺nda b繹yle apa癟覺k bir 癟izgi 癟ekerdi. \\
 +Cuma g羹n羹, namaz vakti Cuma namaz覺na gidince kurtlar s羹r羹ye sald覺rmas覺n,​ yamalamas覺nlar diye b繹yle yapard覺. Hi癟bir kurt, 癟izgiden i癟eri girmezdi. Hi癟bir koyun da 癟izgi d覺覺na 癟覺kmazd覺. \\
 +860. Tanr覺 erinin dairesi, kurdun h覺rs yeline de set ve m璽nia olmutu, koyunun h覺rs yeline de. \\
 +B繹ylece ecel r羹zg璽r覺 da 璽riflere g羹l bah癟elerinden esip gelen r羹zg璽r gibi l璽tif ve hotur. \\
 +Ate, 襤brahim'​e di ge癟iremedi. 羹nk羹 Tanr覺 se癟ilmiiydi,​ onu nas覺l 覺s覺rabilir?​ \\
 +Din erbab覺 da ehvet ateinden yanmaz; halbuki bakalr覺n覺 t璽 yerin dibine ge癟irmitir. \\
 +Deniz dalgas覺 Tanr覺 ferman覺yla kounca M羶s璽 kavmini K覺ptilerden ay覺rt etti. \\
 +Tanr覺 ferman覺 eriince toprak, Karun'​u alt覺nlar覺yla,​ taht覺yla t璽 dibine 癟ekti. \\
 +865. Su ile toprak, 襤s璽'​n覺n nefeslerinden g覺dalan覺nca kol kanat a癟t覺, ku olup u癟tu. \\
 +Tanr覺'​y覺 tesbih etmen, su ve topraktan meydana gelmi olan cesedinden 癟覺kan bir buhardan, bir nefesten ibarettir. \\
 +Fakat g繹n羹l doruluu y羹z羹nden cennet kuu olmu, oraya u癟up gitmitir. \\
 +T羶r da覺, M羶s璽 nurundan raksa geldi, k璽mil bir s羶fi oldu, noksandan kurtuldu. \\
 +Da bir aziz s羶fi olursa a覺lacak ne var? M羶s璽'​n覺n cismi de bir kemik par癟as覺ndan ibaretti. \\
 +Yahudi padiah覺n覺n bu s繹ze ehemmiyet vermeyip ink璽r etmesi, kendisine nasihat edenlerin \\
 +nasihatlerini kabul etmemesi \\
 +O Yahudi padiah覺 bu acip mucizeleri g繹rd羹. Fakat ancak taan ve ink璽rda bulundu. \\
 +870. Nasihat癟iler:​ " 襤i haddinden ileri g繹t羹rme, inat hayvan覺n覺 bu kadar ileri s羹rme"​ dediler. Nasihat癟ilerin ellerini balay覺p hapsetti. Zulm羹n羹 birbirine ulad覺 (biteviye ve daha fazla zulmeder oldu). " Madem i bu dereceye vard覺. Ey k繹pek, sabret; kahr覺m覺z eriti!"​ diye bir ses geldi. Ondan sonra ate k覺rk ar覺n alevlendi; bir halka tekil etti ve o Yahudileri yakt覺. Onlar覺n as覺llar覺 繹nceden de ateti; sonunda da as覺llar覺na gittiler. \\
 +875. Zaten z羹mre ateten domutu. C羹z羹ler k羹l taraf覺na yol al覺r, o tarafa giderler. Onlar ancak m羹mini yakan bir atetiler. Kendilerini kendi ateleri 癟繹r癟繹p gibi yakt覺. Anas覺(mayas覺) H璽viye olan kimsenin mek璽n覺, ancak H璽viyedir. ocuk anas覺, onu arar; as覺llar, mutlaka feri'​leri izler. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +