Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_039 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 39~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Su, havuz i癟inde zindanda mahpus gibidir ama hava onu 癟eker. Zira su, erk璽na mensuptur (d繹rt erk璽n denen havuz, ate, su ve topraktand覺r. Havan覺n feri'​dir). \\
 +880. Onu havuzdan kurtar覺r azar azar d羹nya hapishanesinden de 繹yle 癟alar. \\
 +S繹zlerin temizleri, bizden 癟覺karak ona y羹kselir, ondan bakas覺n覺n bilmedii yere kadar var覺r. \\
 +Nefeslerimiz,​ temizlik sebebiyle bizden hediye olarak beka yurduna y羹celir. \\
 +Sonra ululuk sahibi Tanr覺'​dan,​ ancak rahmet olarak s繹zlerimizin m羹k璽fat覺,​ iki misli bize gelir; \\
 +885. Sonradan kul nail olduu eylere bir daha nail olsun diye bizi, yine o g羹zel s繹zlere sevk eder, yine bize o 癟eit s繹zler s繹yletir. \\
 +襤te b繹ylece en g羹zel s繹zleri s繹yledik癟e hep b繹yle s繹zlerin 癟覺kmakta, Tanr覺 rahmeti inmektedir ve bu iki hal sende daim簾dir. \\
 +F璽ris簾 s繹yleyelim:​ Bu evk ve cezbe, o zevkin geldii taraftan gelir. \\
 +Her kavmin g繹z羹, bir g羹nceiz zevk s羹rd羹羹 cihette kalm覺t覺r. \\
 +Yak簾nen her cinsin zevki kendi cinsiyledir. Bak; c羹z'​羹n zevki kendi k羹ll羹nden olur. \\
 +890. Yahut o ey, bir cinse kat覺lma kabiliyetinde olur da ona eriince o cinsten oluverir. \\
 +Su ve ekmek gibi ki bizim cinsimiz deilken bizim cinsimizden oluverdi ve v羹cudumuzu besledi, kuvvetimizi artt覺rd覺. Su ve ekmein s羶reta bizimle cinsiyeti yoktur ama sonucu bak覺m覺ndan onu cinsimiz bil. Eer, bizimle cins olanlardan baka bir eyden zevk al覺yorsak o da ancak bizimle cinsiyeti olana benzer bir eydir. Cinse benzeyenden al覺nan zevk, dim簾 deildir. O zevk 璽riyettir. riyet nesne ise 璽kibet baki kalmaz. \\
 +895. Kua, 覺sl覺ktan zevk gelirse de cinsini bulamay覺nca ok gibi u癟ar gider. \\
 +Susuz kimseye seraptan zevk gelir, fakat ona eriince ka癟ar ve yine su arar. M羹flisler kalp alt覺ndan holan覺rlarsa da, o alt覺n darphanede r羹svay olur. \\
 +Dikkat et; alt覺n suyu ile boyaman seni yoldan al覺komas覺n! Dikkat et; b璽t覺l hayal seni kuyuya d羹羹rmesin! Kelile'​den bu hik璽yeyi oku ve o k覺ssadan hisse almaya bak! \\
 +Av hayvanlar覺n覺n aslana, tevekk羹l edip 癟al覺may覺 terk etmesini s繹ylemeleri \\
 +900. G羹zel bir derede av hayvanlar覺,​ aslan korkusundan 覺st覺rap i癟indeydiler. 羹nk羹 aslan, daima pusudan 癟覺k覺p birisini kapmaktayd覺. O otlak bu y羹zden hepsine fena geliyordu. Hileye bavurdular;​ aslan覺n huzuruna geldiler. " Biz sana g羹ndelikle yiyecek verip doyural覺m, Bundan sonra hi癟bir av peine d羹me ki bu otlak, bize zehrolmas覺n"​ dediler. \\
 +Aslan覺n av hayvanlar覺na cevap verip 癟al覺man覺n faydas覺n覺 s繹ylemesi \\
 +Aslan dedi ki: " Hileye uramasam, vefa g繹recek olsam dediiniz doru. Ben undan, bundan 癟ok hileler g繹rm羹羹md羹r. \\
 +905. 襤nsanlar覺n yapt覺klar覺 ilerden, ettikleri hilelerden hel璽k olmuum; o y覺lanlar, o akrepler taraf覺ndan 癟覺k 覺s覺r覺lm覺覺m. 襤癟inde pusu kurmu olan nefis ise, kibir ve kin bak覺m覺ndan b羹t羹n adamlardan beterdir. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +