Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_040 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 40~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Benim kula覺m " m羹min, bir zehirli hayvan deliinden iki kere dalanmaz"​ s繹z羹n羹 iitti; Peygamber'​in s繹z羹n羹 canla, g繹n羹lle kabul etti." ​ \\
 +Av hayvanlar覺n覺n tevekk羹l羹 癟al覺覺p kazanmaya tercih eylemeleri \\
 +Hepsi dediler ki: " Ey halden haberdar hak簾m! ekinmeyi b覺rak; 癟ekinme, insan覺 kaderin h羹k羹mlerinden kurtaramaz. Kaderden 癟ekinmekte perianl覺k ve k繹t羹l羹k vard覺r, y羹r羹, tevekk羹l et ki tevekkl, hepsinden iyidir. \\
 +910. Ey k繹t羹 hiddetli adam! Kaza ile pen癟eleme ki kaza da seninle kavgaya tutumas覺n. \\
 +Tanyerini aartan Tanr覺'​dan bir zarar gelmemesi i癟in kulun Hak h羹km羹ne kar覺 繹l羹 gibi olmas覺 l璽z覺md覺r." ​ \\
 +Aslan覺n 癟al覺覺p kazanmay覺 tevekk羹le, teslimiyete tercih etmesi \\
 +Aslan: " Evet, tevekk羹l k覺lavuzsa da bu sebebe teeb羹s de, Peygamber'​in s羹nnetidir. Peygamber, y羹ksek sesle " Tevekk羹lle beraber yine devenin aya覺n覺 bala"​ dedi. \\
 +" al覺an kimse Tanr覺 sevgilisidir"​ iaretini dinle: tevekk羹lden dolay覺 esbaba teebb羹s hususunda tembel olma" dedi. \\
 +Av hayvanlar覺n覺n tevekk羹l羹 癟al覺maya tercih etmeleri \\
 +915. Hayvanlar, ona: " al覺覺p kazanma, bil ki, halk覺n itikat zay覺fl覺覺 y羹z羹nden, harislerin boazlar覺 miktar覺nca bir riya lokmas覺d覺r. \\
 +Tevekk羹lden daha g羹zel bir kazan癟 yoktur. Esasen Hak'ka teslim olmadan daha sevgili ne var? oklar覺 bel璽dan bel璽ya; y覺landan ejderhaya s覺癟rarlar,​ \\
 +襤nsan hile etti ama hilesi kendisine tuzak oldu. can sand覺覺, kan i癟ici bir d羹man kesildi! \\
 +Kap覺y覺 kapad覺, halbuki d羹man evinin i癟indeydi. Firavun'​un hile ve tedbiri de ite buna benzer masallardand覺. \\
 +920. O kin g羹d羹c羹, y羹z binlerce 癟ocuk 繹ld羹rd羹; arad覺覺ysa evinin i癟indeydi. \\
 +Mademki bizim g繹z羹m羹zde bir癟ok illet var; y羹r羹, kendi g繹r羹羹n羹 dostun g繹r羹羹nde yok et! \\
 +Bizim g繹r羹羹m羹ze bedel onun g繹r羹羹, ne g羹zel bir kar覺l覺kt覺r. B羹t羹n maksatlar覺 onun g繹r羹羹nde bulursun. \\
 +ocuk; tutucu, koucu deilken ancak babas覺n覺n omzuna biner. \\
 +Fakat kuvvetlenip k羹stahla覺nca,​ elini, aya覺n覺 uraya, buraya salmaa balay覺nca hemen zahmet ve 覺st覺raba d羹er. \\
 +925. Halk覺n canlar; el ayak sahibi olmazdan, beden kayd覺na d羹mezden evvel vefadan sefaya u癟uyordu. Vakta ki " 襤niniz"​ emriyle hapsolundular,​ hiddet, h覺rs, kanaat ve zaruret kay覺tlar覺na d羹t羹ler. Biz Hak'​k覺n ayali ve s羹t isteyen yavrular覺y覺z. (Peygamber) " Halk Tanr覺 ayalidir"​ dedi. G繹kten yamur veren, rahmetiyle can vermeye kadirdir"​ dediler. \\
 +Aslan覺n yine 癟al覺may覺 tevekk羹le tercih etmesi \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +