Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_041 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 41~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Aslan dedi ki: " Evet ama kullar覺n Tanr覺s覺 bizim aya覺m覺z覺n 繹n羹ne bir merdiven koydu. \\
 +930. Dama doru basamak basamak 癟覺kmal覺, burada Cebr簾 olmak ham tamaht覺r. Aya覺n var, nas覺l olur da kendini topal edersin; elin var, neye pen癟eni saklars覺n? Efendi, k繹lenin eline beli verince s繹ylemeden dilei mal羶m olur. Bel gibi olan el de, Tanr覺 iaretlerindendir. Sonu d羹羹nmek hassas覺 da onun ibareleridir. Tanr覺'​n覺n iaretlerini can覺na nakederek ve o iarete vefak璽rl覺k ederek can verirsen. \\
 +935. Sana nice s覺r iaretleri baheyler; senden y羹k羹 kald覺r覺r, seni i g羹癟 sahibi eder. \\
 +imdi y羹k alt覺ndas覺n;​ Tanr覺 seni y羹kler, bindirir. imdi onun emrini kabul etmektesin; sonra seni makbul eder. imdi onun emrini kabul etmisin, sonra o emirleri s繹ylersin. imdi vuslat ar覺yorsun, ondan sonra da v璽s覺l olursun. Tanr覺'​n覺n nimetine 羹kretmeye 癟al覺mak kudrettir. Senin cebr簾liin ise o nimeti ink璽rd覺r. Onun verdii kudrete 羹kretmek kudretini art覺r覺r. Cebir ise nimeti elinden 癟覺kar覺r. \\
 +940. Senin cebr簾liin yolda uyumakt覺r, uyuma; o kap覺y覺, o derg璽h覺 g繹rmedik癟e uykuya dalma! Ey dikkatsiz Cebr簾! Sak覺n o meyval覺 aac覺n alt覺ndan gayr覺 bir yerde uyuma. Ki r羹zg璽r her anda dallar覺 silkip ba覺na 癟erez ve az覺k d繹ks羹n. \\
 +Cebre inanmakla yol kesen haydutlar aras覺nda uyumak m羹savidir. Vakitsiz 繹ten ku nas覺l olur da kurtulur? Eer onun iaretlerine burun b羹k羹yorsan kendini erkek mi san覺yorsun?​ Dikkat edersen anlars覺n ki kad覺ns覺n! \\
 +945. Sendeki bu kadarc覺k ak覺l da zayi olur, akl覺 u癟an basa buyruk kesilir! \\
 +Zira 羹kretmemek uursuz ve ay覺p bir eydir; o hal, 羹kretmeyeni,​ t璽 atein dibine kadar 癟eker g繹t羹r羹r. Tevekk羹l ediyorsan 癟al覺mak hususunda tevekk羹l et; kazan da sonra Tanr覺'​ya dayan!" ​ \\
 +Av hayvanlar覺n覺n tekrar tevekk羹l羹 癟al覺maya tercih eylemeleri \\
 +Hepsi ona ba覺rarak dediler ki: " Sebep tohumlar覺n覺 eken o harisler."​ Kad覺n, erkek nice y羹z binlerce kii, neden oldu da zamane menfaatlerinden mahrum kald覺lar? \\
 +950. D羹nyan覺n balang覺c覺ndan beri y羹z binlerce kavim, ejderha gibi a覺z a癟m覺lar;​ \\
 +O bilgili, idrakli kavimle hileler d羹zm羹ler,​ tedbirlerde bulunmulard覺r. yle tedbirler ki o tedbirlerle da bile t璽 dibinden kopar, yerinden ayr覺l覺rd覺. \\
 +Tanr覺, onlar覺n hile ve tedbirlerini " O tedbirler y羹z羹nden dalar覺n tepeleri bile oynar, y覺k覺l覺r, d羹md羹z olurdu"​ diye 繹d羹. \\
 +(Bunca tedbirlerine ramen) o avlanmalar覺ndan,​ o 癟al覺malar覺ndan ezelde verilen k覺smetten baka bir ey y羹z g繹stermedi. \\
 +Hepsi tedbirlerden de 璽ciz kald覺lar, 癟al覺madan da; ortada Tanr覺'​n覺n ii ve h羹k羹mleri kald覺. \\
 +955. Ad覺, san覺 belli kii! Kazanmay覺 bir addan baka bir ey bilme; ey kurnaz ve hilek璽r adam! al覺may覺 bir vehimden baka bir ey sanma." ​ \\
 +Azr璽il'​in birisine bakmas覺, onun da S羹leyman Aleyhissel璽m'​覺n saray覺na ka癟mas覺, tevekk羹l羹n 癟al覺madan 羹st羹n olduu ve 癟al覺madaki faydalar覺n azl覺覺 \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +