Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_042 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 42~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +S璽f bir adam, bir kuluk 癟a覺nda koa koa S羹leyman'​覺n adalet saray覺na eriti. Y羹z羹 gamdan sararm覺, dudaklar覺 morarm覺t覺. S羹leyman, ona " Efendi ne oldu?" dedi. O " Azr璽il, bana 繹yle bir h覺覺mla, 繹yle bir kinle bakt覺 ki." dedi \\
 +S羹leyman " Peki, imdi ne diliyorsan dile bakal覺m"​ dedi. O dedi ki: " Ey canlar覺 koruyan! R羹zg璽ra emret; \\
 +960. Beni t璽 Hindistan'​a g繹t羹rs羹n;​ belki kulunuz oraya gidince can覺n覺 kurtar覺r."​ 襤te halk fakirlikten b繹yle korkar. Onun i癟in insanlar h覺rs, emele lokma olurlar. \\
 +Fakirlikten korkmak, t覺pk覺 o adam覺n 繹l羹mden korkmas覺na benzer. H覺rs覺, 癟al覺may覺 da sen Hindistan farzet! S羹leyman r羹zg璽ra emretti; r羹zg璽r da onu derhal Hindistan'​da bir adaya g繹t羹rd羹. Ertesi g羹n S羹leyman, divan vakti halkla buluunca Azr璽il'​e dedi ki: *" O M羹sl羹mana ne sebeple h覺覺mla bakt覺n? Ey Tanr覺 el癟isi, bana anlat! \\
 +965. Acaba bu ii, o adam覺 han羹man覺ndan avare etmek i癟in mi yapt覺n? \\
 +*Azr璽il, cevaben dedi ki: " Ey cihan覺n zevalsiz padiah覺! O ters anlad覺; ona hayal g繹r羹nd羹. \\
 +Ben ona h覺覺mla ne vakit bakt覺m? Onu yol ura覺nda g繹r羹nce a覺rd覺m. \\
 +羹nk羹 Hak bana " Haydi bug羹n var, onun can覺n覺 Hindistan'​da al" buyurdu. \\
 +Taacc羹ple " Y羹z tane kanad覺 olsa Hindistan'​a gitmesi yine uzak" dedim." ​ \\
 +襤te sen d羹nya ilerini hep buna k覺yas et, g繹z羹n羹 a癟 da g繹r! \\
 +970. Kimden ka癟覺yoruz,​ kendimizden mi? Ne olmayacak ey! Kimden kap覺p kurtar覺yoruz,​ Hak'​tan m覺? Ne bo zahmet! \\
 +Yine aslan覺n 癟al覺may覺 tevekk羹le tercih etmesi ve 癟al覺man覺n faydalar覺n覺 bildirmesi \\
 +Aslan dedi ki: " Doru ama Peygamberlerin,​ m羹minlerin 癟al覺malar覺n覺 da g繹r. Cefadan, kah覺rdan ne g繹rd羹lerse m羹k璽fata nail oldular; Tanr覺 onlar覺n m羹cahedesini zayi etmedi. Onlar覺n bavurduklar覺 癟areler her hususta l璽tif oldu. 羹nk羹 zariften ne gelirse zariftir. Tuzaklar覺 felek kuunu tuttu; noksanlar覺 tanmamen say覺ld覺. \\
 +975. Ey ulu kii! Neb簾lerin ve vel簾lerin yolunda 癟al覺! \\
 +Kaza ve kaderle pen癟elemek m羹cahede say覺lmaz. 羹nk羹 bizi pen癟eletiren,​ savat覺ran da kaza ve kaderdir. Bir kimse 簾man ve itaat yolunda y羹r羹y羹p de bir an bile ziyan etmise k璽firim! Ba覺n yar覺lmam覺,​ u ba覺n覺 balama. Birka癟 g羹n 癟al覺 da ondan sonra g羹l! \\
 +D羹nyay覺 arayan kimse olmayacak ve k繹t羹 bir ey arad覺. Ukbay覺 arayansa kendine iyi bir hal aram覺 oldu. \\
 +980. D羹nya kazanc覺 i癟in 癟arelere bavurmak souk bir eydir. D羹nyay覺 terk etmek i癟in 癟arelere bavurmak ise caizdir, emredilmitir. \\
 +Hile ve 癟are diye zindan覺 delip de 癟覺kmaya derler. Yoksa birisi zaten a癟覺lm覺 delii kapat覺rsa yapt覺覺 i, souk ve ters bir itir. \\
 +Bu d羹nya zindand覺r, biz de zindandaki mahpuslar覺z. Zindan覺 del, kendini kurtar! \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +