Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_043 [2016/07/17 15:26]
mesnevi:birinci_cilt_043 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 43~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +D羹nya nedir? Tanr覺'​dan gafil olmakt覺r. Kuma, para, 繹l癟羹p tartarak ticaret etmek ve kad覺n; d羹nya deildir. \\
 +Din yolunda sarfetmek 羹zere kazand覺覺n mala, Peygamber, " ne g羹zel mal" demitir. \\
 +985. Suyun gemi i癟inde olmas覺 geminin hel璽kidir. Gemi alt覺ndaki su ise gemiye; geminin y羹r羹mesine yard覺mc覺d覺r. Mal, m羹lk sevgisini g繹n羹lden s羹r羹p 癟覺kard覺覺ndand覺r ki S羹leyman, ancak yoksul ad覺n覺 tak覺nd覺. Az覺 kapal覺 testi, i癟i hava ile dolu olduundan derin ve u癟suz bucaks覺z su 羹st羹nde y羹z羹p gitti. 襤te yoksulluk havas覺 olduk癟a insan, d羹nya denizine batmaz, o denizin 羹st羹nde durur. B羹t羹n bu d羹nya, onun m羹lk羹 olsa bu m羹lk, g繹z羹nde hi癟bir ey deildir. \\
 +990. u halde kalbini Min Led羹n ululuunun havas覺yla doldur, az覺n覺 da bala, m羹h羹rle! al覺ma da hakt覺r, deva da hakt覺r, dert de hak. M羹nkir kimse 癟al覺may覺 ink璽rda 覺srar eder durur." ​ \\
 +al覺man覺n tevekk羹le tercihi \\
 +Aslan bu yolda bir癟ok deliller getirdi. O Cebr簾ler, aslan覺n cevab覺na kand覺lar. Tilki, geyik, tavan ve 癟akal cebre inan覺覺 ve dedikoduyu b覺rakt覺lar. Bu b簾atte ziyana d羹memek i癟in k羹kremi aslanla ahitlerde bulundular: \\
 +995. Zahmetsizce her g羹n羹n k覺smeti gelecek, aslan覺n baka bir teebb羹se ihtiyac覺 kalmayacakt覺. Kur'a kime isabet ederse g羹n羹 g羹n羹ne aslan覺n yan覺na s覺rtlan gibi o koar, teslim olurdu. Bu kadeh d繹nerek tavana gelince; tavan hayk覺rd覺: " Niceyedek bu zul羹m?" ​ \\
 +Aslana gitmekte geciktiinden av hayvanlar覺n覺n tavana itiraz etmeleri \\
 +Hayvanlar dediler ki: " Bunca zamanlard覺r biz ahdimize vefa ederek can feda ettik. \\
 +Ey inat癟覺, bizim k繹t羹 bir adla an覺lmam覺za sebebolma, aslan da incinmesin. Y羹r羹, y羹r羹; 癟abuk, 癟abuk!" ​ \\
 +Tavan覺n av hayvanlar覺na cevab覺 \\
 +1000. Tavan, " Dostlar, bana m羹hlet verin de hilemle siz de bel璽dan kurtulun. Benim hilemle can覺m覺z kurtulsun, bu hile, 癟ocuklar覺m覺za miras kals覺n. Her Peygamber, d羹nyada 羹mmetini b繹yle bir kurtulu yerine davet etti. \\
 +Peygamberler,​ halk nazar覺nda g繹zbebei gibi k羹癟羹k g繹r羹n羹rlerdi ama felekten kurtulu yolunu g繹rm羹lerdi. Halk, peygamberleri;​ g繹zbebei gibi k羹癟羹k g繹rd羹, g繹zbebeinin m璽nen b羹y羹kl羹羹n羹 kimse anlayamad覺." ​ \\
 +1005. Hayvanlar ona " Ey eek, kulak ver! Kendini tavan kadrince tut, haddini ama! Bu ne l璽ft覺r ki senden daha iyiler, d羹nyada onu hat覺rlar覺na bile getirmezler. \\
 +Ya gugurland覺n,​ yahut da kaza, bizim izimizde. Yoksa bu l璽f, senin gibisine nerden yaraacak?"​ dediler. \\
 +Tavan覺n av hayvanlar覺na cevab覺 \\
 +Tavan, " Dostlar, Hak bana ilham etti. Hakikaten zay覺f birisi, kuvvetli bir rye ve tedbire nail oldu. Hak'​k覺n ar覺ya 繹rettiini,​ aslan ve ejderha bilemez. \\
 +1010. Ar覺, teritaze balla dolu petekler yapar. Tanr覺, ona, o ilimde kap覺 a癟t覺. Hak'​k覺n,​ ipekb繹ceine 繹rettiini hi癟bir fil bilir mi? \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +