Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_045 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 45~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Ondan sonra dediler ki: " Ey 癟evik tavan! Akl覺ndakini meydana 癟覺kar! Ey bir aslanla pen癟eleen,​ kavgaya girien, d羹羹nd羹羹n eyi s繹yle! Dan覺mak, insana anlay覺 ve ak覺l verir; ak覺llar da ak覺llara yard覺m eder. Peygamber " Ey tedbir sahibi, dan覺 ki kendisiyle dan覺覺lan kii emindir"​ dedi. \\
 +Tavan覺n, s覺rr覺n覺 onlardan gizlemesi \\
 +1045. Tavan, " Her s覺r s繹ylenemez,​ g璽h 癟ift dersin, tek olur; g璽h tek dersin, 癟ift 癟覺kar! \\
 +Aynan覺n berrakl覺覺n覺,​ y羹z羹ne kar覺 繹ersen nefesinden ayna 癟abucak buulan覺r,​ bulan覺r, bizi g繹stermez olur. \\
 +u 羹癟 ey hakk覺nda duda覺n覺 k覺p覺rdatma:​ Gittiin yol, paran, bir de mezhebin. \\
 +羹nk羹 bu 羹癟羹n羹n de d羹man覺 癟oktur. D羹man bildi mi, sana pusu kurar. \\
 +Bir iki kimseye s繹yledin mi, art覺k o s覺rra veda et. 襤ki kiiyi aan, bir bakas覺na da s繹ylenen her s覺r, yay覺l覺r. 1050. 襤ki 羹癟 kuu birbirine balasan elem i癟inde yerde mahbus kal覺rlar. \\
 +st羹 繹rt羹l羹, g羹zel bir tarzda, kurtulmak i癟in konuur, dan覺覺rlar. Dan覺malar覺,​ g繹renleri yan覺ltacak ekilde kinayelerledir. \\
 +Peygamber, kapal覺 bir tarzda meveret ederdi.Eshap cevap verir, d羹man haberdar olmazd覺. \\
 +D羹man, batan aya覺 bilmesin, bir eyi sezmesin diye reyini kapal覺 misalle s繹ylerdi. \\
 +Bu misalle murad覺n覺 anlatm覺 olurdu. Ayar sualinden bir koku bile duymaz, hi癟bir ey anlamazd覺"​ dedi. \\
 +Tavan覺n aslana oyun edip onunla baa 癟覺kmas覺 \\
 +1055. Tavan, aslana gitmede biraz gecikti, sonra pen癟esi kuvvetli aslan覺n yan覺na gitti. \\
 +Aslan, tavan gecikti diye pen癟esiyle topra覺 kazmakta, k羹kremekteydi:​ \\
 +" Ben, o al癟aklar覺n ahdi hamd覺r, ham, ahitleri k繹t羹d羹r, s繹zlerinde durmazlar demitim. \\
 +Onlar覺n g羹r羹lt羹leri beni yaya b覺rakt覺. Bu felek beni ne vakte kadar aldatacak, ne vakte kadar? \\
 +Tedbirsiz em簾r, adamak覺ll覺 璽ciz kal覺r. 羹nk羹 ahmakl覺覺ndan dolay覺 ne 繹n羹n羹 g繹r羹r, ne ard覺n覺!"​ dedi. \\
 +1060. Yol d羹zg羹n ama alt覺nda tuzaklar var. Yaz覺n覺n tarz覺 ho ama i癟inde m璽na k覺t. S繹zler, yaz覺lar, tuzaklara benzer. Tatl覺 s繹zler, bizim 繹mr羹m羹z羹n kumudur. 襤癟inde su kaynayan kum pek az bulunur; y羹r羹, onu ara! *Ey oul! O kum, Tanr覺 eridir. O er kendinden ayr覺lm覺 Hak'a ulam覺t覺r. \\
 +*Ondan, dinin tatl覺 suyu kaynay覺p durmaktad覺r. 襤stekliler o sudan hayat bulurlar, geliirler,​ yetiirler. \\
 +*Tanr覺 erinden bakas覺n覺 kuru kumsal bil ki o kumsal, her zaman senin 繹m羹r suyunu i癟er, mahveder. \\
 +*Hak簾m olan erden hikmet iste ki onunla g繹r羹c羹, bilici olas覺n. \\
 +Hikmet arayan hikmet kayna覺 olur, tahsilden ve sebeplere teebb羹sten kurtulur. \\
 +Bilgileri h覺fzeden levh, bir Levh-i Mahfuz olur; akl覺 ruhtan nasiplenir, feyzal覺r. \\
 +1065. nce akl覺 hoca iken, sonra ak覺l ona akirt olur. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +