Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_047 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 47~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +1090. Bu ibret g繹z羹ne sahip olan sinek olmaz; ruhu, s羶rete l璽y覺k olmayacak derecede y羹ksek bir zat olur, \\
 +Tavan覺n ge癟 gelmesinden aslan覺n incinmesi \\
 +Aslanla pen癟eleen o tavan gibi. Onun ruhu, nas覺l olur da k羹癟羹c羹k c羹ssesine l璽y覺k olur? Aslan, hiddetle: " D羹man, altad覺c覺 s繹zlerle g繹z羹m羹 kapatt覺. Cebr簾lerin hileleri beni balad覺, tahta k覺l覺癟lar覺 v羹cudumu yordu. \\
 +Bundan sonra ben art覺k o g羹r羹lt羹y羹 dinlemem. Onlar hep eytanlar覺n,​ gulyabanilerin sesleri! \\
 +1095. Ey g繹n羹l; durma, onlar覺 par癟ala, derilerini y羹z. Zaten onlar deriden baka bir ey deildir!"​ diyordu. Deriden maksat nedir? Renk renk l璽flar... su 羹st羹ndeki,​ durmalar覺na imk璽n olmayan meneviler gibi. Bu s繹z deri gibidir, m璽na onun i癟i; bu s繹z, ceset gibidir, m璽na, can. K繹t羹 i癟'in ay覺b覺n覺 deri 繹rter; iyi i癟'i de gayret dolay覺s覺yla Gayb 璽lemi. Kalemin r羹zg璽rdan,​ ka覺d覺n sudan olursa ne yazarsan derhal yok olur. \\
 +1100. M璽nas覺z s繹z, su 羹st羹ne yaz覺lan yaz覺d覺r. Ondan vefa umarsan iki elini 覺s覺rarak d繹nersin (piman olur). R羹zg璽r, insandaki heva ve arzudur. Heva ve hevesten ge癟ersen Tanr覺'​n覺n haberi karl覺, ondan haber al覺rs覺n. Tanr覺'​n覺n haberleri 癟ok hotu; 癟羹nk羹 batan sona kadar ebed簾dir. \\
 +Peygamberlerin ululuundan ve hutbelerinden gayr覺 padiahlar覺n hutbeleri, ululuklar覺,​ adlar覺, sanlar覺 deiir, baki kalmaz. \\
 +羹nk羹 padiahlar覺n kuvvetleri hevadand覺r. Peygamberlerin icazetnameleri ise ululuk sahibi Tanr覺'​dand覺r. \\
 +1105. Paralara padiahlar覺n adlar覺n覺 kaz覺rlar; Ahmed'​in ad覺n覺 ise k覺yamete kadar h璽kkederler. Ahmed'​in ad覺, b羹t羹n Peygamberlerin ad覺d覺r. Y羹z,​elimizde olunca doksan da bizde demektir. \\
 +Yine tavan覺n hilesi ve gitmede gecikmesi \\
 +Tavan aslana gitmede epeyce gecikti. Yapaca覺 hileyi kendisince kararlat覺rd覺. Bir hayli geciktikten sonra aslan覺n kula覺na bir iki s覺r s繹ylemek 羹zere yola d羹t羹. Ak覺l diyar覺nda nice 璽limler vard覺r! Bu ak覺l denizi ne kadar engindir! \\
 +1110. Bizim u eklimiz bu tatl覺 denizde su 羹zerinde k璽seler gibi y羹zer. 襤癟i dolu olmad覺k癟a kab, suyun y羹z羹ndedir. Dolunca denize batar. \\
 +Ak覺l gizlidir, ortada bir 璽lem g繹r羹n羹p durur. Bizim eklimiz; o denizin dalgas覺ndan,​ yahut 覺slakl覺覺ndan ibarettir. S羶ret, o denize ulamak i癟in neyi vesile ittihaz ederse etsin, deniz; s羶reti, o vesile y羹z羹nden daha uzaa atar. G繹n羹l kendisine s覺r vereni; ok, kendisini uzaa atan覺 g繹rmedik癟e. \\
 +1115. At覺m覺 kaybettim san覺r, bindii at覺 inat ve h覺r癟覺nl覺kla yolda h覺zl覺 h覺zl覺 koturur! O yiit, at覺n覺 kaybolmu san覺r, bindii at覺 inat ve h覺r癟覺nl覺kla koturmutur! O sersem ba覺r覺r, arar, tarar kap覺 kap覺 dola覺r, her taraf覺 arar, sorar: " At覺m覺 癟alan nerede, kimdir?"​ Efendi, u uyluunun alt覺ndaki mahl羶k ne? Evet, bu att覺r; fakat bu at nerede? Ey at arayan yiit binici, kendine gel! \\
 +1120. Can, apa癟覺k olduundan,​ pek yak覺n bulunduundan g繹r羹nmez. 襤nsan, i癟i su ile dolu, d覺覺 kupkuru k羹p gibidir. \\
 +K覺rm覺z覺, yeil ve sar覺. bu 羹癟 renkten 繹nce ziyay覺 g繹rmezsen bunlar覺 nas覺l g繹r羹rs羹n?​ \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +