Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_048 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 48~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Fakat senin ak覺l覺n renkler i癟inde kaybolduundan dolay覺 o renkler senin nurunu g繹rmene engel oldu. \\
 +Gece olunca o renkler 繹rt羹ld羹, o vakit rengi g繹rmenin nurdan olduunu g繹r羹p anlad覺n. \\
 +Haric簾 nur olmad覺k癟a rengin g繹r羹nmesi m羹mk羹n deildir. 襤癟teki hayal rengi de b繹yledir. \\
 +1125. D覺 renkleri g羹ne ve S羹ha y覺ld覺z覺n覺n nuruyla g繹r羹n羹r. 襤癟 renkleri ise y羹ce nurlar覺n aksiyle g繹r羹n羹r. G繹z羹n羹n nurunun nuru da g繹n羹ld羹r. G繹z nuru g繹n羹llerin nurundan meydana gelir. G繹n羹l nurunun nuru da, ak覺l ve duygu nurundan olmayan, onlardan ayr覺 bulunan Tanr覺 nurudur. Geceleyin nur yoktu, renkleri g繹rmedin. Nurun z覺dd覺yla teredd羹ts羹z olarak bilirsin. \\
 +1130. Tanr覺; bu z覺ddiyetle g繹n羹l holuu meydana gelsin, her ey iyice anla覺ls覺n diye hastal覺覺 ve kederi yaratt覺. \\
 +u halde gizli olan eyler, z覺dd覺yla meydana 癟覺kar. Hak'​k覺n z覺dd覺 olmad覺覺ndan gizlidir. \\
 +Evvel璽 nura bak覺l覺r, sonra renge. 羹nk羹 beyaz ve zenci, birbirine z覺t olduu i癟in meydana 癟覺kar. \\
 +Sen nuru, z覺dd覺yla bildin. Z覺t, z覺dd覺 meydana 癟覺kar覺r, g繹sterir. \\
 +Varl覺k 璽leminde Hak nurunun z覺dd覺 yoktur ki a癟覺k癟a g繹r羹nebilsin. \\
 +1135. Hul璽sa g繹zlerimiz onu idrak edemez; o bizi g繹r羹r, idrak eder. Sen bunu, M羶s璽 ile T羶r k覺ssas覺nda g繹r! \\
 +S羶retle m璽nay覺; aslanla orman, yahut ses ve s繹zle d羹羹nce gibi bil! \\
 +Bu s繹z, bu ses; d羹羹nceden meydana geldi. Fakat d羹羹nce denizi nerede? Onu bilmezsin. \\
 +Ama l璽tif bir s繹z dalgas覺 g繹r羹nce onun denizinin de kadri y羹ce bir deniz olaca覺n覺 anlars覺n. \\
 +Bilgiden d羹羹nce dalgas覺 zuhura gelince m璽na, s繹z ve sesten bir s羶ret d羹zd羹. \\
 +1140. S繹zden bir ekil dodu, yine 繹ld羹. Dalga kendini yine denize iletti. \\
 +S羶ret s羶retsizlikten癟覺kt覺,​ yine s羶retsizlie d繹nd羹. Zira biz yine Tanr覺'​ya d繹neceiz. \\
 +u halde sen her g繹z a癟覺p kapamada 繹l羹yor, diriliyorsun. Mustafa " d羹nya bir andan ibarettir"​ buyurdu. \\
 +Bizim fikrimiz havada bir oktur. Havada nas覺l durur? Tanr覺'​ya gelir. \\
 +Her nefeste d羹nya yenilenir. Fakat biz, d羹nyay覺 繹ylece durur g繹rd羹羹m羹zden bu yenilenmeden haberdar deiliz. 1145. m羹r su gibi yeniden yeniye ak覺p gider. Fakat cesette bir daim簾lik g繹sterir. \\
 +Elinde h覺zl覺 h覺zl覺 oynatt覺覺n ucu ateli bir sopa nas覺l upuzun ve tek bir ate hatt覺 gibi g繹r羹n羹rse 繹m羹r de pek 癟abuk \\
 +ak覺p ge癟tiinden daim簾 bir ekilde g繹r羹n羹r. \\
 +Ateli 癟繹p羹 sallasan ate g繹z羹ne upuzun g繹r羹n羹r. \\
 +Bu 繹m羹r uzunluunu da Tanr覺'​n覺n tez tez halketmesindendir. \\
 +Tanr覺'​n覺n yeniden yeniye ve s羹ratle halketmesi, 繹mr羹 繹yle uzun e daim簾 g繹sterir. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +