Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_049 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 49~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Bu s覺rr覺 bilmek isteyen, pek b羹y羹k ve derin bir 璽lim bile olsa (kendiliinden bilemez, ona de ki: ite Hus璽meddin burac覺ktad覺r. O y羹ce bir kitapt覺r ondan 繹ren) \\
 +Tavan覺n aslan huzuruna gelmesi, aslan覺n ona k覺zmas覺 \\
 +1150. Aslan覺n k覺zg覺nl覺覺 artt覺, titizlendi. Bakt覺 ki tavan, uzaktan geliyor. \\
 +Korkusuz ve 癟al覺ml覺 bir tav覺rla hiddetli, titiz, k覺zg覺n, surat覺 as覺k bir halde komakta. \\
 +羹nk羹 m羹tessir ve zebun bir halde geliten su癟luluk anla覺l覺r. Ama cesurluk her t羹rl羹 羹pheyi giderir. \\
 +Aslan覺n hizas覺na yakla覺p ilerleyince aslan ba覺rd覺: " Bire adam evl璽d覺 olmayan! \\
 +Ben ki filleri par癟a par癟a etmiim; ben ki erkek aslanlar覺n kula覺n覺 burmuum; \\
 +1155. Bir tavan par癟as覺 kim oluyor ki b繹yle benim emrimi ayak alt覺na ats覺n! Tavan uykusunu ve gafletini b覺rak; ey eek, bu aslan覺n k羹kreyiini dinle!" ​ \\
 +Tavan覺n mazeretini s繹ylemesi ve aslana yaltaklanmas覺 \\
 +Tavan dedi ki: " Eer efendimiz affederlerse aman dileyeceim,​ mazeretim var." Aslan " Ey ahmaklardan arta kalan, bu ne bi癟im 繹z羹r? Padiahlar huzuruna bu zaman m覺 gelinir? Sen vakitsiz 繹ten horozsun ba覺n覺 kesmeli. Ahma覺n mazereti dinlenmez. \\
 +1160. Ahma覺n 繹zr羹 kabahatinden beter olur. Cahilin 繹zr羹 her ilmin zehridir. \\
 +Ey tavan! Senin 繹zr羹nde bilgi yok. Ben tavan deilim ki kula覺ma sokas覺n"​ dedi. \\
 +Tavan " Padiah覺m,​ adam olmayan覺 da adam s覺ras覺na koy; zul羹m g繹renin mazeretine kulak ver! \\
 +Hele mevkiinin sadakas覺 olarak yolunu a覺ran覺 kendi yolundan s羹rme! \\
 +B羹t羹n 覺rmaklara su veren deniz bile her 癟繹p羹 ba覺n覺n 羹st羹nde ta覺r. \\
 +1165. Deniz, bu kereminden dolay覺 eksilmez; ihsan覺 y羹z羹nden aa覺lamaz"​ dedi. \\
 +Aslan dedi ki: " Ben yerinde ve l璽y覺k olana kerem ve ihsanda bulunurum; herkesin elbisesini boyuna g繹re bi癟erim."​ Tavan " Dinle, eer l羶tfa l璽y覺k deilsem kah覺r ejderhas覺n覺n 繹n羹ne ba koydum, ne yaparsan yap! Ben kuluk vakti yola d羹t羹m, arkada覺mla padiah覺ma geliyordum. Arkadalar覺mla,​ senin i癟in baka bir tavan覺 da bana yolda etmitiler. \\
 +1170. Bir erkek aslan, kulunuzun kan覺na kasdetti. Yolda, bu iki yoldaa da satat覺. \\
 +Ben ona " Biz padiahlar padiah覺n覺n kuluyuz, o kap覺n覺n iki k羹癟羹k kap覺 yolda覺y覺z"​ dedim. \\
 +Dedi ki: " Utan be! Padiahlar padiah覺 dediin kim oluyor? Benim huzurumda 繹yle her adam olamayan覺n ad覺n覺 \\
 +anma! \\
 +Eer huzurumdan iki ad覺m ileri atarsan seni de, padiah覺n覺 da parampar癟a ederim."​ " Beni b覺rak, bir kerecik daha padiah覺m覺n y羹z羹n羹 g繹r羹p seni haber vereyim"​ dedim. \\
 +1175. Dedi ki: " Yolda覺n覺 huzurumda rehin b覺rak; yoksa sen benim kanunumca kurbans覺n." ​ \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +