Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_050 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 50~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Ona 癟ok yalvard覺k, hi癟 fayda etmedi. Yolda覺m覺 al覺p beni yaln覺z b覺rakt覺. \\
 +Arkada覺m hem imanl覺k ve letafet癟e, hem de g羹zellik ve irilik bak覺m覺ndan benim 羹癟 mislimdi. \\
 +Bundan b繹yle o aslan taraf覺ndan bu yol kapanm覺t覺r,​ b繹yle bir d羹man y羹z羹nden, Padiah覺m,​ yol bal覺d覺r. \\
 +Bundan sonra tahsisattan 羹midini kes. Ben doru s繹yl羹yorum,​ doru s繹z ac覺d覺r. \\
 +1180. Sana tahsisat l璽z覺msa yolu temizle. Haydi gel, o pervas覺z覺 oradan kald覺r!"​ dedi. \\
 +Aslan覺n tavana cevap vermesi ve onunla gitmesi \\
 +Aslan dedi ki : " Bismillah, haydi gel bakal覺m, nerede o? Doru s繹yl羹yorsan d羹 繹n羹me! \\
 +Onun da cezas覺n覺 vereyim, onun gibi y羹z tanesinin de. Fakat bu s繹z羹n yalansa seni cezaland覺r覺r覺m." ​ \\
 +Tavan; onu, kurduu dolaba d羹羹rmek i癟in k覺lavuz gibi 繹ne d羹t羹. \\
 +Nian koyduu bir kuyuya doru yola 癟覺kt覺lar. Aslana derin bir kuyuyu tuzak yapm覺t覺. \\
 +1185. Her ikisi de kuyunun bulunduu yere yaklat覺lar. 襤te sana hilebaz, saman alt覺ndan su y羹r羹ten bir tavan! Su bir saman 癟繹p羹n羹 ovaya g繹t羹r羹r ama bir da覺 nas覺l s羹r羹kler acaba? Onun hile tuza覺 aslana kemenetti. Ne tuhaf tavan ki bir aslan覺 avl覺yor! Bir M羶s璽, Firavun'​u askeriyle, ba覺ndaki kalabal覺kla Nil nehrinde 繹ld羹r羹r; Bir sivrisinek yar覺m kanad覺yla pervas覺zca ba覺n beynini yarar. \\
 +1190. D羹man s繹z羹 dinleyenin hali budur. Haset癟inin dostu olan覺n urad覺覺 cezay覺 g繹r! H璽m璽n'​覺 dinleyen Firavun'​un,​ eytan'​覺 dinleyen Nemr羶d'​un hali budur. \\
 +D羹man her ne kadar dost癟a s繹ylerse de, her ne kadar taneden, yemden bahsederse de sen onu tuzak bil! \\
 +Sana eker verirse sen bunu zehir bil, bir l羶tufta bulunursa onu kah覺r bil! \\
 +Kaza gelince kabuktan baka bir ey g繹remez, d羹manlar覺 dostlardan ay覺ramazs覺n. \\
 +1195. B繹yle olunca yalvarmaya bala, alay覺p inlemeye, tesbihe, oruca devam et! \\
 +" Rabbim, sen gaipleri bilirsin. G羹nahtan dolay覺 bizden intikam alma" diye yalvar, yakar! \\
 +" Ey aslanlar覺 yaratan! Eer biz bir k繹peklik etmisek bu pusudan bizim 羹st羹m羹ze aslan覺 sald覺rma! \\
 +G羹zel suya ate eklini, atee de su letafini verme!"​ diye niyaz et! \\
 +Yarabbi, sen kah覺r arab覺yla insan覺 sarho edersen yok olan eylere varl覺k s羶retini verir, onlar覺 var gibi g繹sterirsin. \\
 +1200. Sarholuk nedir? Ta覺 gevher, y羹n羹 yeim ta覺 g繹recek derecede g繹z羹n balanmas覺,​ g繹rmemesidir. Sarholuk nedir? Ilg覺n aac覺 g繹ze sandal aac覺 g繹r羹necek kadar duygular覺n deimesidir! \\
 +Kaza gelince ayd覺n g繹zlerin bile balanaca覺n覺 bildiren S羹leyman hik璽yesi \\
 +S羹leyman'​覺n b羹y羹k divan 癟ad覺r覺 kurulunca b羹t羹n kular huzuruna geldiler. \\
 +Onu, kendilerinin dilini anlar, s覺rr覺n覺 bilir bir zat bulup huzuruna canla, bala bir bir kotular. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +