Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_051 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 51~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +b羹t羹n kular, cik cik 繹tmeyi b覺rakm覺lar;​ kardeinin seninle konumas覺ndan daha fasih bir surette S羹leyman'​la \\
 +konumaya balam覺lard覺. \\
 +1205. Ayn覺 dili konuma, h覺s覺ml覺k ve bal覺l覺kt覺r. 襤nsan yabanc覺larla kal覺rsa mahpusa benzer. Nice Hindli, nice T羹rk vard覺r ki dildetirler. Nice iki T羹rk de vard覺r ki birbirlerine yabanc覺 gibidirler. u halde mahremlik dili, bambaka bir dildir. G繹n羹l birlii dil birliinden daha iyidir. G繹n羹lden s繹zs羹z, iaretsiz, yaz覺s覺z y羹z bimlerce terc羹man zuhur eder. Kular覺n hepsi, b羹t羹n s覺rlar覺n覺,​ h羹nerlerine,​ bilgi ve ilerine ait eyleri. \\
 +1210. S羹leyman'​a birer birer apa癟覺k s繹yl羹yorlar,​ kendilerini bildirmek ve tan覺tmak i癟in 繹羹n羹yorlard覺. \\
 +Bu 繹羹nmek kibirden, varl覺ktan dolay覺 deildi. Her ku, onun huzuruna vars覺n, yak覺nlar覺ndan olsun diye 繹羹n羹yordu. \\
 +Bir kul, bir efendiye kul olmak dilerse h羹nerinden bir miktar覺n覺 ona arzeder. \\
 +Fakat o efendi taraf覺ndan sat覺n al覺nmay覺 istemezse kendisini hasta, sa覺r, 癟olak ve topal g繹sterir. \\
 +H羹th羹d羹n h羹nerini arzetme s覺ras覺 geldi; sanat覺n覺 ve d羹羹ncelerini bildirme n繹beti eriti. \\
 +1215. Dedi ki: " Ey Padiah, en k羹癟羹k bir h羹nerimi k覺saca arzedeyim. K覺sa s繹ylemek daha iyidir."​ S羹leyman " S繹yle bakal覺m, o hangi h羹nerdir?"​ dedi. H羹th羹t, " Gayet y羹kseklerde u癟tuum zaman, Havadan bak覺nca yerin t璽 dibindeki suyu g繹r羹r羹m. \\
 +O su nerededir, derinlii ne kadard覺r, rengi nedir, topraktan m覺 kayn覺yor, tatan m覺? Hepsini g繹r羹r, bilirim. Ey S羹leyman! Ordu kurulacak yeri t璽yin etmek 羹zere beni sefere beraber g繹t羹r"​ dedi. \\
 +1220. S羹leyman da " Ey iyi yolda! Susuz ve u癟suz bucaks覺z 癟繹llerde sen bize arkada ol; bu suretle su bulur, seferde yoldalara saka olursun"​ dedi. \\
 +Kargan覺n, H羹th羹t'​羹n d璽vas覺n覺 k覺namas覺 \\
 +Karga, bunu iitince hasedinden ilerleyip S羹leyman'​a " H羹th羹t ayk覺r覺 ve k繹t羹 s繹yledi. Padiah huzurunda s繹z s繹ylemek, edebe ayk覺r覺d覺r. Hele yalan ve olmayacak s繹z olursa. Eer onun b繹yle bir g繹r羹羹 olsayd覺 bir avu癟 toprak alt覺ndaki tuza覺 nas覺l g繹rmezdi? Nas覺l olur da tuzaa tutulurdu, nas覺l olur da 羹mitsiz bir halde kafese girerdi?"​ dedi. \\
 +1225. Bunun 羹zerine S羹leyman dedi ki: " Ey H羹th羹t! Daha ilk kadehte b繹yle bulunman l璽y覺k m覺, akla s覺ar m覺? \\
 +Ayran i癟en! Kendini nas覺l oluyor da sarho g繹steriyor,​ huzurumda sonu yalan 癟覺kacak bir s繹z s繹yl羹yorsun?" ​ \\
 +H羹th羹t'​羹n kargan覺n k覺namas覺na cevap vermesi \\
 +H羹th羹t dedi ki: " Padiah覺m,​ Allah ak覺na bu 癟覺plak yoksul hakk覺nda d羹man覺n s繹yledii s繹z羹 dinleme! \\
 +Eer ettiim d璽va yalansa ite ba覺m覺 koydum, boyumu vur! Kaza h羹km羹n羹 ink璽r eden karga, binlerce akl覺 olsa yine \\
 +k璽firdir. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +