Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_052 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 52~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +1230. Sende " k璽firler"​ s繹z羹nden bir " kef" harfi, k羹f羹r s覺fatlar覺ndan bir s覺fat bulunsa kad覺n覺n ferci gibi ehvet yerisin, pis pis kokars覺n. \\
 +Eer kaza g繹z羹m羹 ve akl覺m覺 kapatmazsa ben tuza覺 havada da g繹r羹r羹m. Fakat kaza gelince bilgi, uykuya dalar, ay karar覺r, g羹n tutulur. \\
 +Kazan覺n bu 癟eit hilesi nadir midir ki? Kaza ve kaderi ink璽r edenin ink璽r覺 bile, bil ki kaza ve kaderdendir." ​ \\
 +dem Aleyhissel璽m'​覺n hik璽yesi, a癟覺k癟a emre uyup tevili terk etmede g繹z羹n羹 kaza ve kaderin \\
 +balamas覺 \\
 +" Allemelesm璽"​ ya bey olan, her damar覺nda y羹z binlerce ilim bulunan insanlar atas覺, \\
 +1235. Her eyin ad覺n覺, nas覺lsa 繹ylece bilmi sonunda ne olacaksa sonuna kadar da ag璽h olmutu. O, eyaya ne l璽kap verdiyse deimemitir;​ 癟evik dedii tembel 癟覺kmam覺t覺r. Sonunda m羹min olacak kimseyi 繹nceden g繹rd羹; sonunda k璽fir olacak adam da ona belli oldu. Her eyin ad覺n覺, bilenden iit; " Allemelesm璽"​ remzinin s覺rr覺n覺 duy! \\
 +Bize g繹re her eyin ad覺, g繹r羹n羹羹ne t璽bidir; nas覺l g繹r羹n羹yorsa biz, ona 繹yle deriz. Fakat Tanr覺'​ya g繹re i癟y羹z羹ne,​ hakikatine t璽bidir. \\
 +1240. M羶s璽'​ya g繹re sopas覺n覺n ad覺 as璽; Yaratan yan覺nda ejderha idi. \\
 +Bu 璽lemde mer'​in ad覺 puta tap覺nd覺; halbuki t璽 " Elest" te onun ismi m羹mindi. \\
 +Bizim yan覺m覺zda ad覺 meni olan ey, Hak yan覺nda u benlikle zah簾r olan s羶retti. \\
 +Bu meni, yokluk 璽leminde vard覺; eksiksiz, art覺ks覺z aynen Tanr覺'​n覺n ilminde mevcuttu. \\
 +H璽s覺l覺 Tanr覺 indinde sonumuz ne olacaksa hakikatte ad覺m覺z o olmutur. \\
 +1245. Tanr覺, insana 璽k覺betine g繹re bir ad koyar. Halk覺n takt覺覺 繹d羹n癟 ada g繹re deil! dem'​in g繹z羹 Tanr覺'​n覺n p璽k nuru ile g繹rd羹羹nden adlar覺n hakikati ve i癟y羹z羹 ona ayan oldu. Melekler onda Hak nurunu g繹r羹ce hepsi, ona y羹z羹st羹 secdeye vard覺lar. Ad覺n覺 and覺覺m u dem'​i k覺yamete kadar 繹sem, vas覺flar覺n覺 saysam yine 繹mekten 璽cizim! dem bunlar覺n hepsini bildi. Fakat kaza gelince nehyi bilme y羹z羹nden hataya d羹t羹. \\
 +1250. Acaba bu nehiy, haram olduundan m覺d覺r, yoksa korkutmak i癟in mi? \\
 +G繹nl羹nce tevili 羹st羹n tutunca kendisi hayretteyken tabiat覺, budaya doru kotu. \\
 +Bah癟覺van覺n aya覺na diken bat覺nca h覺rs覺z f覺rsat buldu, esvab覺n覺 癟al覺p ka癟t覺. \\
 +dem hayretten kurtulup tekrar yola gelince g繹rd羹 ki h覺rs覺z eyay覺 i yerinden g繹t羹rm羹! \\
 +" Rabbena 襤nn璽 zalemn璽"​ deyip 璽h etmeye balad覺. Yani " karanl覺k bast覺, yol kayboldu"​ dedi. \\
 +1255. Bu kaza, g羹nei 繹rten bir buluttur. Aslan ve ejderha bile ondan feryat ve figan etmektedir. \\
 +" Kaza ve kader zuhur edince bir tuza覺 bile g繹rm羹yorsam bo yolda cahil olan yaln覺z ben deilim ya!" ​ \\
 +Zorlamay覺 b覺rak覺p feryad 羹 figana koyulan kii me kutlu kiidir; o, iyi bir ie sar覺lm覺t覺r. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +