Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_053 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 53~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Eer kaza, seni gece gibi sararsa sonunda yine elinden tutacak odur; \\
 +Y羹z kere can覺na kasdederse yine sana can veren derdine derman olan kazad覺r. \\
 +1260. Bu kaza y羹z kere yolunu kesse de yine senin 癟ad覺r覺n覺 g繹klerin 羹st羹ne kurar. \\
 +Seni eminlik m羹lk羹ne g繹t羹rmek i癟in bu korkutmas覺n覺 inayet bil! \\
 +Bu s繹z羹n sonu gelmez, s繹z de uzad覺. Sen tavanla aslan hik璽yesini dinle! \\
 +Kuyuya yakla覺nca aslan覺n yan覺nda, tavan覺n geri 癟ekilmesi \\
 +Kuyu yan覺na gelince aslan, tavan覺n geri kald覺覺n覺 g繹rd羹. Dedi ki: " Ni癟in aya覺n覺 geri 癟ektin. Aya覺n覺 geri 癟ekme, ileri gel!" ​ \\
 +1265. Tavan " Aya覺m nerede? Elim aya覺m kesildi. Can覺m tir tir titriyor, y羹reim yerinden oynad覺. Y羹z羹m羹n rengini g繹rm羹yor musun? Alt覺n sar覺s覺 gibi. Rengim, ne halde olduumu bildiriyor. Tanr覺 y羹ze " bildirici"​ demitir. Onun i癟in 璽riflerin g繹z羹, y羹ze dalm覺, kalm覺t覺r. Renk ve koku, 癟an gibi haber verir; at覺n kinemesi, at覺n mevcudiyetini bildirir. Eein sesini, kap覺n覺n sesinden fark edesin diye her eyin sesi, o eyi haber verir. \\
 +1270. Peygamberinsanlar覺 ay覺rtetmek hususunda " insan, s繹z羹nde gizlidir"​ dedi. Y羹z羹n renginde g繹n羹l halinden bir nian vard覺r. Bana ac覺, sevgi kalbinde tut! \\
 +K覺rm覺z覺 y羹z, sahibinin refah ve saadetine del璽let eder, sar覺 y羹z, sahibinin meakkat ve bel璽 i癟inde olduunu bildirir. Elimi, aya覺m覺 alana, y羹z羹m羹n rengini u癟urana, kuvvetimi giderene, 癟ehremi bozana urad覺m. n羹ne geleni k覺rma, aa癟lar覺 k繹k羹nden, dibinden s繹k羹p 癟覺karana satat覺m. \\
 +1275. Adamlar覺, hayvanlar覺,​ cemadat ve nebatat覺 mat edene rastlad覺m. \\
 +Bunlar c羹ziyatt覺r,​ k羹lliyat覺n da onun y羹z羹nden renkleri sararm覺, kokular覺 bozulmutur. \\
 +Cihan; g璽h sabredip g璽h 羹krettik癟e balar, bah癟eler, g璽h giyinir, g璽h 癟覺r癟覺plak kal覺r; \\
 +G羹ne, ate renginde domuken dier bir saatte ba aa覺 batar; \\
 +G繹klerde p覺r覺ld覺yan y覺ld覺zlar;​ zaman zaman ihtiraka urarlar; \\
 +1280. G羹zellikte y覺ld覺zlardan daha parlak olan ay da ince ar覺ya tutulup hil璽l olur; ok sakin ve edepli olan bu yeri de sars覺nt覺 s覺tmaya d羹羹r羹r;​ \\
 +Nice dalar, bu ans覺z覺n gelen fel璽ketten dolay覺 yery羹z羹ne kumlar gibi da覺l覺vermilerdir! Ruhla e olan hava bile kaza ba g繹sterince veba kesilir, ufunetlenir:​ Ruhun k覺zkardei olan l璽tif su, bir g繹lc羹kte sar覺, ac覺 ve bulan覺k bir hale gelir; \\
 +1285. Azametli ve kibirli atei bile bir yel s繹nd羹r羹verir! \\
 +Denizin halini de 覺st覺rab覺ndan,​ cokunluundan anla, akl覺n覺n deiik durduunu, kal覺ptan kal覺ba girdiini bil! \\
 +Tanr覺 r覺zas覺n覺 aray覺p duarn ba覺 d繹nm羹 felein hali de oullar覺n覺n hali gibidir: \\
 +G璽h en altta, g璽h ortada, g璽h en tepede. Onda da b繹l羹k b繹l羹k kutlu ve yomsuz zamanlar var! \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +