Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_054 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 54~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Ey k羹lliyat ile kar覺m覺 olan, ey insan! Basit cisimlerin halini de kendinden k覺yas et! \\
 +1290. K羹lliyat覺n b繹yle hastal覺klar覺,​ b繹yle dertleri olunca onlar覺n c羹z羹lerinin y羹z羹 nas覺l sararmaz? Hele birbirlerine z覺t olan eylerden; su, toprak, ate ve yelden meydana gelmi c羹z羹. Koyunun kurttan ka癟mas覺na aa覺lmaz;​ a覺lacak ey, bu koyunun kurda g繹n羹l vermesidir! Sal覺k, z覺tlar覺n sulh羹d羹r; aralar覺nda sava覺n balamas覺n覺 da 繹l羹m bil! \\
 +Tanr覺'​n覺n l羶tfu, bu aslanla yaban eeine, bu iki z覺dda, vefak璽rl覺k hususunda bir 羹lfet vermitir. \\
 +1295. D羹nya hasta ve mahpus olunca, hastan覺n f璽ni olmas覺na a覺l覺r m覺?" ​ \\
 +Tavan aslana bu 癟eit nasihatler verip " Ben bu sebepler y羹z羹nden geriledim"​ dedi. \\
 +Tavan覺n aya覺n覺 geri 癟ekmesindeki sebebi, aslan覺n ciddiyetle sormas覺 \\
 +Aslan dedi ki: " Sen bu sebepleri b覺rak da u geriye 癟ekilmenin sebebini s繹yle, benim maksad覺m o." Tavan, " O aslan, bu kuyuda oturuyor; bu kalenin i癟inde b羹t羹n 璽fetlerden emin!" dedi. Akl覺 olan kimse oturmak i癟in kuyu dibini se癟mitir. 羹nk羹 g繹n羹l sefalar覺 halvetler. \\
 +1300. Kuyunun karanl覺覺,​ halk覺n verdii karanl覺klardan daha iyidir. Halk覺n aya覺n覺 tutan, halkla kar覺覺p g繹r羹en; ba覺n覺 kurtaramam覺,​ sel璽mete eriememitir. \\
 +Aslan " 襤leri y羹r羹. Benim a癟aca覺m yara, onu kahreder, bir bak, o aslan oarad m覺? " dedi. \\
 +Tavan " Ben o ateten bir kere yanm覺覺m. Sen beni kuca覺na al覺rsan, \\
 +Ey kerem madeni, ancak o vakit yard覺m覺nla g繹z羹m羹 a癟ar, kuyuya bakabilirim"​ dedi. \\
 +Aslan覺n kuyuya bak覺p kendinin ve tavan覺n aksini g繹rmesi \\
 +Aslan onu kuca覺na ald覺. O da aslan覺n himayesinde kuyuya kadar vard覺. 1305. Kuyunun i癟ine, suya bak覺nca aslan覺n ve onun aksi, s覺 i癟inde par覺ldad覺. \\
 +Aslan su i癟inde par覺ldayan aksini g繹rd羹. Suda bir aslan ekliyle kuca覺nda iman bir tavan ekli g繹rd羹. \\
 +Su i癟inde d羹man覺n覺 g繹r羹nce, tavan覺 b覺rak覺p kuyu i癟ine s覺癟rad覺. \\
 +Kendi kazd覺覺 kuyuya kendi d羹t羹. 羹nk羹 yapt覺覺 zul羹m, kendi ba覺na geldi. \\
 +Zalimlerin zulm羹 karanl覺k bir kuyudur; b羹t羹n 璽limler b繹yle dediler: \\
 +1310. Daha ziyade zalim olan覺n kuyusu, daha korkun癟tur. Adalet " daha k繹t羹ye, daha k繹t羹 ceza verilir"​ buyurmutur. \\
 +Ey zul羹mle bir kuyu kazan! Sen kendin i癟in tuzak haz覺rl覺yorsun. \\
 +襤pekb繹cei gibi kendi etraf覺n覺 繹rme; kendine kuyu kazarsan bari kararl覺ca kaz! \\
 +Zay覺flar覺 sen yard覺mc覺s覺z,​ kimsesiz sanma; Kur'​an'​dan " 襤za c璽e nasrullah"​ 覺 oku \\
 +Sen filsen, d羹man覺n senden 羹rkm羹se sana ceza olarak ite ebabil kuu gelip 癟att覺. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +