Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_056 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 56~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +1345. Bizim asl覺m覺z覺,​ ihsan sahibi Tanr覺 yetitirdi,​ nihayet aa癟 kal覺nlat覺,​ dorulup y羹kseldi de. \\
 +Su ve 癟amur i癟inde olan canlar da batakl覺klardan,​ su ve 癟amurdan kurtulunca g繹n羹lleri sevin癟 dolu bir halde. \\
 +Tanr覺 ak覺n覺n havas覺nda raksederler;​ ay覺n on d繹rd羹 gibi noksans覺z ve tam bir hale gelirler. \\
 +Tenleri oynay覺p durur, ya canlar覺 ne haldedir? Sorma! Tamam覺yla can olanlara gelince: onlar覺 hi癟 sorma (anlatmaa \\
 +imk璽n yok!) \\
 +Tavan, aslan覺 zindana soktu. Aslan i癟in ne ay覺p ey; bir tavanc覺ktan geri kald覺! \\
 +1350. B繹yle bir ayba sahip olduu halde a覺lacak ey uras覺d覺r ki bir de kendisine Fahreddin l璽kab覺n覺 takmalar覺n覺 ister! \\
 +Ey kii! Sen, bu d羹nya kuyusunun dibinde mahpus kalan bir aslans覺n. Tavan gibi olan nefsin, seni nas覺l kahretti? Senin tavan nefsin sahrada yeyip i癟mekte, zevk ve sefa etmekte. Sen ise u dedikodu, bahis ve m羹nakaa kuyusunun dibindesin! \\
 +O aslan avc覺s覺 tavan, av hayvanlar覺n覺n bulunduu yere koup " birbirinizi mutulay覺n. Size m羹jdeci geldi. m羹jde, ey zevk u sefaya dalm覺 olanlar! M羹jde ki o cehennem k繹pei, geldi cehenneme gitti. \\
 +1355. M羹jde! Tanr覺 o can d羹man覺n覺n dilerini s繹kt羹! \\
 +Pen癟esiyle nice baalr ezen d羹man覺, 繹l羹m s羹p羹rgesi 癟er癟繹p gibi s羹p羹rd羹, gitti" dedi. \\
 +Av hayvanlar覺n覺n tavan覺n etraf覺na toplan覺p onu 繹meleri \\
 +O zaman, b羹t羹n hayvanlar, sevin癟li bir halde g羹l羹p oynayarak, onun y羹z羹n羹 繹pt羹ler, \\
 +Etraf覺na halka oldular. O, 癟覺ra gibi ortalar覺ndayd覺. B羹t羹n sahradakiler,​ ona secde ettiler. \\
 +" Sen g繹kten inen bir melek misin, yoksa peri misin? Hay覺r, ne meleksin, ne peri! Sen,erkek aslanlar覺n Azr璽ilisin \\
 +1360. Ne olursan ol; can覺m覺z sana kurban olsun! Ona galip geldin, elin, kolun sa olsun! \\
 +Tanr覺 bu suyu, senin ark覺ndan ak覺tt覺; eline, koluna aferin! \\
 +Bir daha s繹yle! Onu hile ile nas覺l inand覺rd覺n;​ o zalimi, d羹zenle nas覺l kahrettin? \\
 +Bir daha s繹yle ki hik璽yen dertlere derman, canlara merhem olsun! \\
 +Bir daha s繹yle ki o sitemk璽r覺n zulm羹nden canlar覺m覺zda y羹z binlerce yaralar var" dediler. \\
 +1365. Tavan dedi ki: " Ey ulular! Tanr覺 yard覺m etti, yoksa d羹nyada bir tavan kim oluyor ki? Koluma kuvvet, kalbime kudret verdi; cenneti, huriyi kuca覺ma att覺. st羹nl羹kler,​ Hak'​tan gelir, hallerin deimesi de ondand覺r. \\
 +Tavan覺n av hayvanlar覺na " buna sevinmeyin"​ diye nasihat etmesi \\
 +Hak; bu kuvvet kudreti zan ve yak簾n ehline n繹betle g繹stermektedir:​ Ey ikbal n繹betine erien! Kendine gel, sevinme! Sen n繹betle mukayyetsin,​ h羹rl羹k taslama! \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +