Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_058 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 58~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +1400. Y覺ld覺zlar覺n i癟inde ay nas覺l g繹r羹n羹rse bakalar覺 aras覺nda Tanr覺 da 繹yle g繹r羹n羹r. \\
 +AIKLAMALAR ( Beyitler 701 - 1400 ) \\
 +B. 711. Fet璽, yiit, delikanl覺 ve c繹mert m璽nalar覺na gelir. Orta 癟alarda Anadoluda ve b羹t羹n m羹sl羹man memleketlerinde iktisad簾 bir teekk羹l olan Ahilik'​te " F羹t羹vvet"​ yani c繹mertlik esast覺r. Bu meslei, anane bak覺m覺ndan Ali'ye g繹t羹r羹rlerdi. Zaten Ali hakk覺nda " La seyfe ill璽 Z羹lfekar ve la fet璽 ill璽 Ali" yani, yiit ve c繹mert ancak Alidir, k覺l覺癟 da ancak onun k覺l覺c覺 olan Z羹lfekard覺r diye de bir s繹z vard覺r. \\
 +B. 741. Kur'​an'​覺n 85 inci suresi olan ve " Bur癟lar覺 olan g繹ke andolsun"​ diye bal覺yan " Buruc" suresinde, 796 nc覺 beyitten 811 inci beytin sonuna kadar olan iki bahis, anlat覺lmaktad覺r. \\
 +B. 746. S羶r, boynuzdan yap覺lma nefir, boru demektir. Ulu meleklerden 襤srafil, k覺yamette s羶ru 羹f羹recek, herkesin ruhu cesedinden 癟覺kacak ve k覺yamet kopacak, ikinci s羶r 羹f羹r羹l羹nce ruhlar, cesetlere girecek ve herkes dirilecektir. S羶r 羹f羹r羹lmesi,​ k覺yamet m璽nas覺n覺 ifade eder. \\
 +B. 747. " Sonra Kur'​an'​覺 kullar覺m覺zdan se癟tiimiz kiilere miras olarak verdik..."​ (sure: 65 F璽t覺r, 璽yet: 32). Bu beyitteki " Evrensel kitap kitab覺 miras olarak verdik"​ s繹z羹 bu 璽yetten al覺nmad覺r. \\
 +B. 751 - 753. Eskiden y覺ld覺zlar覺n d羹nyaya ve d羹nyadakilere tesir ettikleri kabul edilirdi. lemin merkezi olan arz覺n etraf覺nda s覺rasiyle " Kamer, Utarit, Merih, ems, Z羹hre, M羹teri, Z羹hal"​ vard覺r. Bunlara " Seb-a-i Seyyare Yedi d繹nen ve y羹r羹yen y覺ld覺z"​ denirdi. Bunlardan Zuhal, hay覺rs覺z, y繹ms羹z bir y覺ld覺z olduundan ve hay覺rl覺 olduu zaman pek az bulunduundan " Nahs-i Ekber En b羹y羹k hay覺rs覺z y覺ld覺z"​ ad覺n覺 alm覺t覺. Merihe de hay覺rs覺z olmakla beraber \\
 +hay覺rl覺 zamanlan da bulunduundan " Nahs-覺 Asgar k羹癟羹k hay覺rs覺z y覺ld覺z"​ ad覺 verildi. Bunlar覺n ikisine birden " Nahseyn iki uurs羹z, hay覺rs覺z y覺ld覺z"​ , bunlara kar覺l覺k M羹teri ile g羹nee de " Sa'​deyn iki uurlu, hay覺rl覺 y覺ld覺z"​ denirdi. M羹terinin kutsuz saati az olduundan " Sa'd-i Ekber en b羹y羹k hay覺rl覺, uurlu kutululuk y覺ld覺z覺"​ , g羹nein kutsuz, saatleri bulunduundan g羹nee de " Sa'd-i Asgar uurlu k羹癟羹k kutluluk y覺ld覺z覺"​ denirdi. b羹r y覺ld覺zlar bazan. kutlu, bazan kutsuz say覺l覺rd覺. Bu yedi y覺ld覺z覺n her biri haftan覺n bir g羹n羹ne h璽kim olduu gibi yirmi d繹rt saatten her saatte s覺rasiyle bir y覺ld覺z覺n h璽kim olduu kabul edilirdi. Bir saate hangi y覺ld覺z h璽kimse o saatte o y覺ld覺z覺n tabiat覺na uygun olan i rasgelirdi. Onun i癟in ilerde muvaffakiyet elde etmek 羹zere her i, o ie uygun y覺ld覺z覺n zaman覺nda yap覺l覺rd覺. Ayn覺 zamanda bir 癟ocuk dounca " 襤lm-i N羹cum y覺ld覺z bilgisi"​ ile uraanlar,​ o anda g繹ky羹z羹n羹n haritas覺n覺 yaparlar, y覺ld覺zlar覺n vaziyetlerine-g繹re yedi y覺ld覺zdan hangisinin h璽kim olduunu bulurlard覺 ki bu h璽kim y覺ld覺z, 癟ocuun y覺ld覺z覺 say覺l覺r, \\
 +o y覺ld覺z覺n g繹kteki vaziyetlerine g繹re o adam覺n madd簾 hayat覺nda ink覺l璽plar olur, san覺l覺rd覺. Kozmorafyamn bu 癟ocuk癟a, tel璽kkisine " Astroloji"​ derler. Mevl璽na'​n覺n bu beyitlerinde. Astronomi bildii fakat mesel璽 540 覺nc覺 beyitten ve burada 574 羹nc羹 beyiten itibaren on beyitten, yine 羹癟羹nc羹 cildin balang覺c覺ndan da Astroloji'​ye ehemmiyet vermedii anla覺lmaktad覺r. \\
 +B. 754. 襤htirak ve Nahis: ihtirak, ay m羹stesna olmak 羹zere dier y覺ld覺zlar覺n g羹nele bir derecede bulun-malard覺r. Nahis, kutsuz, bir y覺ld覺z覺n h璽kim olmas覺na denir. 襤kisi de Astroloji'​ye g繹re k繹t羹d羹r. \\
 +B. 755. Yedi y覺ld覺z覺n bulunduu her g繹k, bir katt覺r. Bu suretle yedi kat g繹k vard覺r. Bu yedi kat g繹k羹 kuatan g繹kte sabiteler, yani bur癟lar vard覺r. Bu g繹k羹 de bir kat g繹k kaplar ki bu g繹kte hi癟bir ey yoktur. Onun. i癟in bu g繹ke " Atlas" denir. Bu suretle yedi kat g繹k dokuz olur. \\
 +751-753 羹nc羹 beyitlerin izah覺na bak覺n覺z. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +