Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_059 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 59~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +B. 756. Kur'​an'​覺n 15 inci suresi olan Hicr suresinin 16-18 inci 璽yetlerinde g繹klerin y覺ld覺zlarla;​ s羹slendii ve eytanlar覺n g繹klere 癟覺kmas覺 menedildii anlat覺l覺p " Meleklerden haber 癟almak 羹zere g繹klere 癟覺kmak istiyen eytan覺 da ard覺ndan apa癟覺k bir ahap gelip yakar" denmektedir. \\
 +B. 759. " 羹phe yok ki kalpler. Tanr覺 parmaklar覺ndan iki parmak aras覺ndad覺r,​ onlar覺 diledii gibi 癟evirir"​ had簾s (Feyz-al \\
 +Kadir II. 379). \\
 +B. 760-762. " Tanr覺, halk覺 karanl覺kta yaratt覺, sonra onlara nurunu sa癟t覺. Bu nur, kime raslad覺ysa o, bug羹n doru yolu bulmutur. Kime raslamad覺ysa doru yoldan sapm覺t覺r"​ had簾s (Feyz-al Kadir II 230). \\
 +B. 764. " 襤nsan覺n alacas覺 i癟inde, hayvan覺n alacas覺 d覺覺nda"​ diye s繹ylenegelen mehur T羹rk ata s繹z羹n羹 hat覺rlatmaktad覺r. \\
 +B. 766. Kur'​an'​m 2 nci suresinin (Bakara 138 inci 璽yetinde " Tanr覺 boyas覺. Tanr覺dan daha iyi renk veren, boy覺yan kim var? Biz, ona ibadet edenleriz"​ denmektedir. \\
 +B. 779. " 羹phe yok, cehennem onlar覺n hepsinin buluaca覺 yer. Cehennemin yedi kap覺s覺 var, her k覺s覺m cehennemlik bir kap覺dan girer" (sure: 15 Hicr, 璽yet: 42-43). \\
 +B. 813. Min Led羹n, 224 羹nc羹 beytin izah覺na bak覺n覺z. \\
 +B. 829. aman: Kafiye dolay isiyle semen tarz覺nda okunmas覺 l璽z覺m gelen bu kelime Rudegi, Sa'​d簾,​ Selman, hatt璽 Firdevs簾'​de puta tapan m璽nas覺na kullan覺lmaktad覺r. Mevl璽na'​da da ge癟en bu s繹z, T羹rk癟e midir, amanizm ruhanilerine verilen bir ad m覺d覺r. Erbab覺 incelesin. \\
 +B. 856. eyb璽n-覺 R璽簾: Ulu arif ve zahitlerdendi. Gaz璽l簾, " 襤hy璽-al Ul羶m" da afi簾'​nin bu zat覺n huzurunda mektep 癟ocuu gibi oturduunu,​ hatt璽 ona suallerde bulunduunu,​ bu hali g繹r羹p aanlara " O Tanr覺 bilgisine mazhard覺r"​ dediini kaydediyor. Cuma namaz覺na giderken, g羹tt羹羹 s羹r羹n羹n etraf覺na bir 癟izgi 癟ekermi, Mevl璽na'​n覺n anlatt覺覺 gibi koyunlar bu 癟izgiden d覺ar覺 癟覺kamad覺覺 gibi kurt da i癟eri giremezmi. M覺s覺r'​da 繹lm羹. afi簾'​nin mezar覺 yan覺na g繹m羹lm羹t羹r (Abdurrauf-al Menavi. Al Kev璽kib-al D羹rriyye f簾 Ter璽cim-al s璽d璽t-al Sofiyye. Kahire 1357, 1938, s. 123124). Abu Naim-al Isfeh璽ni de Hilyet-al Evliya ve Tabekat-al Asfiy璽'​s覺nda bu. zattan bahseder (Kahire 1338. 1922. VIII. 317). \\
 +B. 863. Musa Peygamber, 襤srailoullar覺n覺 M覺s覺rdan 癟覺kard覺ktan .sonra apdenizi'​nin k覺y覺s覺na gelmiler, Musa as璽siyle denize vurmu. Deniz b繹l羹nm羹,​ ortadan a癟覺lan on iki yoldan 襤srailoullar覺nm on iki kab簾lesi ge癟miti. Firavun, askeriyle pelerine d羹m羹, denize a癟覺lan覺 yollara dalm覺lar,​ bu s覺rada deniz kavumu, hepsi boulmulard覺. Tevrat'​ta uzun uzad覺ya anlat覺lan bu vak'a. Kur'​an'​覺n bir癟ok surelerinde (Mesel璽 20 nci surede T璽h璽, 璽yet: 76. 77 ve 26 nc覺 surede uar璽. 璽yet: 63-67) anlat覺ld覺覺 gibi Mesnevi'​nin de bir癟ok yerlerinde ge癟er. \\
 +B. 864. Karun: Musa'​n覺n kavminden ve bir rivayete g繹re amcas覺 olan bu zat pek zenginmi. Hazinelerinin anahtarlar覺n覺 k覺rk tane g羹癟l羹 kuvvetli adam g羹癟l羹kle ta覺rm覺. B繹yle olduu halde zek璽t vermediinden Tanr覺, hazineleriyle beraber kendisini de yere bat覺rm覺. (28 inci sure Kasas, 璽yet: 76-82). \\
 +B. 865. 襤sa Peygamber'​in topra覺 ku eklinde yourduu,​ sonra ona 羹fleyince canlan覺p ku olduu, anadan doma k繹rlerin g繹zlerini a癟t覺覺 alaca illetine-tutulmu olanlar覺 iyiletirdii ve 繹l羹y羹 dirilttii bildirilmektedir (sure: 5 M璽ide. \\
 +璽yet: 110). \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +