Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_063 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 63~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +(1401 -2100 Beyitler) \\
 +Fakat iki parma覺n覺 iki g繹z羹n羹n 羹st羹ne koy: bir ey g繹rebilir misin? 襤nsaf et! Sen g繹rmesen de d羹nya yok deildir. Kusur, ancak om, nefsin parma覺nda. Kendine gel! G繹z羹nden parma覺n覺 kald覺r da ne istiyorsan g繹r. \\
 +N羶h'​un 羹mmeti, N羶h'a " Nerede sevap?"​ dediler. N羶h " duymamak, g繹rmemek i癟in elbisenize b羹r羹nd羹羹n羹z cihette. \\
 +1405. Elbiselerinize b羹r羹n羹p y羹z羹n羹z羹,​ ba覺n覺z覺 sard覺n覺z; ondan dolay覺 g繹z羹n羹z olduu halde g繹rmediniz"​ dedi. \\
 +襤nsan g繹zden ibarettir. Geri kalan覺 bir deridir. G繹z de, dostu g繹ren g繹ze derler. \\
 +襤nsan, dostu g繹rmeyince k繹r olsun, daha iyi. B繹yle adam S羹leyman bile olsa, kar覺nca ondan yedir. " ​ \\
 +Bu yepyeni s繹zler, Rum el癟isini semaa getirdi, mer'​i g繹rmek itiyak覺 artt覺. \\
 +G繹z羹n羹 o padiah覺 aramaya dikti, eyas覺n覺 da kaybetti, at覺n覺 da. \\
 +1410. O i erinin ard覺na d羹m羹, her tarafa komakta, delicesine onu aramaktayd覺. " D羹nyada b繹yle adam da olur mu ki cihandan can gibi gizlenmi"​ diyordu. Candan kul olmak i癟in onu arad覺. 羹phesiz, arayan bulur. \\
 +Bir bedevi kar覺s覺, onun yabanc覺 olduunu g繹rd羹; mer'​i arad覺覺n覺 anlay覺p " 襤te urac覺kta,​ u hurma aac覺n覺n alt覺nda ; \\
 +El癟inin Em簾r羹lm羹'​minin mer'​i - Tanr覺 ondan raz覺 olsun - bir aa癟 alt覺nda uyur bulmas覺 \\
 +Hurma aac覺n覺n dibinde, halktan ayr覺lm覺,​ yapayaln覺z,​ g繹lgelikte uyuyan Tanr覺 g繹lgesini g繹r" dedi. \\
 +1415. El癟i oraya gelip uzakta durdu. mer'​i g繹r羹nce titremeye balad覺. \\
 +O uyuyandan el癟iye bir heybet, g繹nl羹ne ho bir hal geldi. \\
 +Muhabbet ve heybet birbirinin z覺tt覺 iken g繹nl羹nde bu iki z覺tt覺n birletiini g繹rd羹. \\
 +Kendi kendine " Ben nice Padiahlar g繹rd羹m; b羹y羹k sultanlar覺n makbul羹 oldum. \\
 +Onlardan korkmaz, 羹rkmezdim. Bu adam覺n heybeti akl覺m覺 ba覺mdan ald覺. \\
 +1420. Aslanlar, kaplanlar bulunan ormanlara dald覺m, y羹z羹m羹n rengi bile ka癟mad覺. Bir 癟ok savalarda bulundum; sava balay覺nca \\
 +Bir hayli a覺r yaralar ald覺m, d羹manlar覺 a覺r bir surette yaralad覺m. B羹t羹n bu ahvalde kalbim, dierlerinden daha kuvvetli idi. \\
 +Bu adam sil璽hs覺z, kuru yerde yat覺yor; benim yedi 璽zam tir tir titremekte; bu ne? Bu heybet Hak'​tan halktan deil; bu heybet, u abal覺 adamdan gelmiyor"​ dedi. \\
 +1425. Bir kii Hak'​tan korkup takva yolunu tuttu mu: cin olsun, insan olsun, onu kim g繹rse korkar. Bu d羹羹nce i癟inde h羹rmetle ellerini balad覺. Bir m羹ddet sonra mer, uykudan uyand覺. \\
 +mer'​in uykudan uyanmas覺 ve Kayser el癟isinin ona sel璽m vermesi \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +