Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_064 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 64~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +El癟i, mer'​i t璽zim etti, ona sel璽m verdi. Peygamber " 繹nce sel璽m sonra s繹z" demitir. mer, sel璽m覺n覺 al覺p onu yan覺na 癟a覺rd覺,​ onu teskin etti, kar覺s覺na oturdu. Korkan覺, emin ederler, g繹nl羹n羹 yat覺t覺r覺rlar. \\
 +1430. " Korkmay覺n"​ s繹z羹, korkanlara sunulan haz覺r yemektir. Ve bu yemek tam onlara l璽y覺kt覺r. \\
 +Korkusu olmayana nas覺l " korkma"​ dersin? Niye ona ders veriyorsun? O, derse muhta癟 deil ki! \\
 +mer, o y羹rei oynayan kimseyi sevindirdi, y覺k覺lm覺 g繹nl羹n羹 yapt覺. \\
 +Ondan sonra en g羹zel bir yolda olan Tanr覺'​n覺n tertemiz s覺fatlar覺na dair ince bahislere dald覺; \\
 +El癟iye, makam nedir? H璽l neye derler? Anlas覺n, bilsin diye Tanr覺'​n覺n Abdallara g繹nderdii l羶tuf ve ihsanlar覺 nakletti. \\
 +1435. H璽l g羹zel bir gelinin cilvesidir; makam ise o gelinle halvet olup vuslat覺na erimektir. \\
 +Gelinin cilvesini padiahta g繹r羹r, bakalar覺 da. Fakat onunla vuslat, ancak aziz padiaha mahsustur. \\
 +Gelin, havassa da cilve eder, avama da. Ama onunla halvete giren ancak padiaht覺r. \\
 +S羶f簾ler i癟inde h璽l ehli 癟oktur, fakat aralar覺nda makam sahibi nadirdir. \\
 +mer, el癟iye can menzillerini s繹yledi, ruh seferlerini anlatt覺. \\
 +1440. Zamandan d覺ar覺 olan, zamana s覺mayan bir zamandan, azamete mensup kutsiyet makam覺ndan,​ Ruh simurgunun, bu 璽leme gelmeden 繹nceki geni u癟ular覺ndan bahsetti. \\
 +Ruhun, o 璽lemde bir u癟uu, ufuklar覺 a覺yordu; itiyak 癟ekenlerin 羹mitlerinden de ileri gidiyordu, h覺rslar覺ndan da! mer, o yabanc覺 癟ehreli zat覺 tam dost buldu, can覺n覺n Tanr覺 s覺rlar覺n覺 dilediini anlad覺. eyh, k璽mildi, talibin de tam bir istei vard覺. Yolcu 癟evikti, at da kap覺dayd覺. \\
 +1445. O m羹rid, onun irad edilmeye kabiliyeti olduunu g繹rd羹; tertemiz tohumu, temiz yere ekti. \\
 +Rum Kayseri el癟isinin Em簾r羹lm羹'​minin mer'​den suali \\
 +El癟i " ya Emir羹lm羹'​minin! Can y羹celerden yere nas覺l indi? Hi癟bir eyle mukayyet olmayan can kuu nas覺l kafese girdi?"​ diye sordu. mer dedi ki: " Hak, ona afsunlar okudu, hik璽yeler s繹yledi. \\
 +Tanr覺; g繹z羹 kula覺 olmayan yokluklara afsun okuyunca onlar, comaya balarlar; varl覺k 璽lemine konarlar. Yok olanlar, onun afsuniyle varl覺k diyar覺na takla atarak ve derhal gelirler. \\
 +1450. Sonra var olana yine bir afsun okuyunca onu yoklua derhal ve iki 癟ifte atla s羹rer. \\
 +G羹l羹n kula覺na bir ey s繹yledi, g羹ld羹rd羹. Ta覺n kula覺na bir ey s繹yledi, akik ve maden haline getirdi. \\
 +Cisme bir 璽yet okudu, can oldu. G羹nee bir ey s繹yledi, parlad覺. \\
 +Sonra yine g羹nein kula覺na korkun癟 bir ey 羹fler, y羹z羹ne y羹zlerce perde iner. \\
 +O kel璽m sahibi Tanr覺, bulutun kula覺na bir ey okur; g繹z羹nden misk gibi yalar ak覺t覺r. \\
 +1455. Topra覺n kula覺na ne s繹yledi ki murakebeye vard覺, dalg覺n bir halde kald覺! \\
 +Teredd羹t i癟inde kalan, hayretlere d羹en kiinin kula覺na da Hak, bir muamma s繹ylemitir. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +