Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_065 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 65~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Bu suretle onu iki 羹phe aras覺nda hapseder. " Ey yard覺m覺 istenen Tanr覺! unu mu yapay覺m, bunu mu?" der. \\
 +襤ki 覺ktan birini 羹st羹n tutar, 羹st羹n tuttuunu yaparsa o da yine Hak'​tand覺r. \\
 +Can akl覺n覺n teredd羹t i癟inde bocalamas覺n覺 istemezsen o pamuu can kula覺na t覺kma, \\
 +1460. Ki Tanr覺'​n覺n o muammalar覺n覺 anlayas覺n, gizlice ve a癟覺k癟a s繹ylenen s繹zleri idrak edesin. B繹yle yaparsan can kula覺 vahiy yeri olur. Vahiy nedir? Z璽hiri duygudan gizli s繹z. \\
 +Can kula覺 ile can g繹z羹, z璽hir簾 duyguya yabanc覺d覺r;​ o duygu, bu duygudan bambakad覺r. Ak覺l ve duygu kula覺, bu hususta m羹flistir. \\
 +Cebir meselesi, ak覺m覺 ihtiyars覺z bir hale getirdi, sabr覺m覺 elden ald覺. 覺k olmayansa cebri hapsetti, onu ink璽r yahut takyid eyledi. \\
 +Halbuki bu, Hak'la beraberlik ve birliktir, cebir deil... Bu, ay覺n tecellisidir bulut deil. \\
 +1465. Cebir bile olsa, herkesin bildii cebir; yaln覺z kendi menfaatini g繹zeten Nefsi Emmarenin cebri deildir. \\
 +Ey oul! Tanr覺, kimlerin g繹n羹l g繹z羹n羹 a癟t覺ysa bu cebri onlar anlar. \\
 +Gayb ve istikbal onlara apa癟覺k g繹r羹nmektedir. Maziyi an覺 onlarca deersiz bir eydir. \\
 +Onlar覺n ihtiyar覺 da baka t羹rl羹d羹r,​ cebri de. Yamur damlalar覺 sedeflerin i癟inde inci olur. \\
 +Sedeften d覺ar覺da k羹癟羹k, b羹y羹k damlalar var, sedefin i癟inde ise k羹癟羹k, b羹y羹k inciler. \\
 +1470. Onlarda misk ahusunun g繹beindeki kabiliyet vard覺r. D覺ar覺daki kan damlalar覺, bunlar覺n i癟lerinde misktir. \\
 +Sen, d覺ar覺daki kan, g繹bein i癟inde nas覺l misk olur? Deme! \\
 +Bu bak覺r, d覺ar覺da 璽di ve baya覺 bir eyken iks簾rin i癟inde nas覺l alt覺n olmu da deme! \\
 +襤htiyar ve cebir, sende bir hayalden ibarettir. Onlardaysa Tanr覺 azametinin nuru haline gelmitir. \\
 +Ekmek, sofrada durduu m羹ddet癟e cans覺zd覺r. Fakat insan vucudunda neeli ruh kesilir. \\
 +1475. Sofran覺n ortas覺nda duran o ekmein can olmas覺 imk璽ns覺zd覺r. Fakat can, sel sebil suyu ile o olmayacak eyi yapar, ekmei ruh haline getirir. \\
 +Ey doru okuyup doru anlayan! Bu can kuvvetidir; bir d羹羹n, o canlar can覺n覺n kuvveti ne olabilir? 襤nsan覺n bir tek kolu, candan gelen kuvvetle da覺, denizle, madenlerle yar覺p delmekte. Da yaran (Ferh璽d) 覺n candan gelen kuvveti ta delmek, canlar can覺n覺n kuvveti de kameri ikiye b繹lmektir. G繹n羹l, Tanr覺 s覺rlar覺 daarc覺覺n覺 a癟arsa can, ara doru s羹ratle koar gider. \\
 +dem Aleyhissel璽m'​覺n " Rabben璽 zalemn璽 " diye hatay覺 kendisine isnadetmesi,​ 襤bl簾s'​in " Bim璽 \\
 +agveyteni " diyerek su癟u Tanr覺'​ya y羹klemesi \\
 +1480. Hak'​k覺n yapt覺klar覺n覺 da g繹r, bizim yapt覺klar覺m覺z覺 da. Her ikisini de g繹r ve bizim yapt覺覺m覺z iler olduunu bil, zaten bu meydanda. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +