Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_066 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 66~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Ortada halk覺n yapt覺覺 iler yoksa, her eyi Hak yap覺yorsa, u halde kimseye " bunu niye b繹yle yapt覺n"​ deme! \\
 +Tanr覺'​n覺n yaratmas覺, bizim yapt覺覺m覺z ileri meydana getirmektedir. Bizim ilerimiz, Tanr覺 iinin eserleridir. \\
 +S繹z s繹yleyen kimse, ya harfleri g繹r羹r, yahut m璽nay覺. Bir anda her ikisini birden nas覺l g繹rebilir? \\
 +襤nsan, konuurken m璽nay覺 d羹羹n羹r,​ onu kastederse harflerden gafildir. Hi癟bir g繹z, bir anda hem 繹n羹n羹, hem ard覺n覺 \\
 +g繹remez. \\
 +1485. unu iyice bil! n羹n羹 g繹rd羹羹n zaman ard覺n覺 nas覺l g繹rebilirsin?​ \\
 +Madem ki can, harfi ve m璽nay覺 bir anda ihata edemez, nas覺l olur da hem ii yapar, hem o i yapma kudretini yarat覺r? \\
 +Ey oul! Tanr覺, her eye muhittir. Bir ii yapmas覺, o anda dier bir ii yapmas覺na m璽ni olamaz. \\
 +eytan, " Bima aveyten簾 " dedi; o al癟ak ifrit, kendi fi'​lini gizledi. \\
 +dem ise " Zalemna enf羹sena"​ dedi; bizim gibi Hak'​k覺n fiilinden gafil deildi; \\
 +1490. G羹nah ettii halde edebe riayet ederek Tanr覺'​ya isnad etmedi. Tanr覺'​n覺n halk ettiini gizledi. O su癟u kendine atfettiinden ihsana nail oldu. \\
 +dem, t繹vbe ettikten sonra Tanr覺, " Ey dem! O su癟u, o mihnetleri, sen de ben yaratmad覺m m覺?" ​ \\
 +O benim taktirim, benim kazam deil miydi; 繹z羹r getirirken niye onu gizledin?"​ dedi. \\
 +Adem " Korktum, edebi terk etmedim"​ deyince Tanr覺, " 襤te ben de onun i癟in seni kay覺rd覺m"​ dedi. \\
 +H羹rmet eden, h羹rmet g繹r羹r. eker getiren badem ekerlemesi yer. \\
 +1495. Temiz eyler, temizler i癟indir; sevgiliyi ho tut holuk g繹r; incit, incin! \\
 +Ey g繹n羹l! Cebirle ihtiyar覺 birbirinden ay覺rt etmek i癟in bir misal getir ki ikisini de anlayas覺n: \\
 +Titreme illetinden dolay覺 titreyen bir el, bir de senin titrettiin el... \\
 +Her iki hareketi de bil ki Tanr覺 yaratm覺t覺r;​ fakat bu hareketi onunla mukayeseye imk璽n yoktur. \\
 +襤htiyar覺nla el oynatmadan piman olabilirsin;​ fakat titreme illetine m羹ptel璽 bir adam覺n piman olduunu ne vakit \\
 +g繹rd羹n? \\
 +1500. Anlay覺覺 k覺t biriside u cebir ve ihtiyar meselesine yol bulsun, bu ii anlas覺n diye s繹ylediimiz bu s繹z, akl簾 bir \\
 +s繹z, akl簾 bir bahistir. Fakat zaten bu hilek璽r ak覺l, ak覺l deildir ki. \\
 +Akl簾 bahis, inci ve mercan bile olsa can bahsi, baka bir bahistir. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +