Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_067 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 67~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Can bahsi baka bir makamd覺r, can arab覺n覺n baka bir k覺vam覺 vard覺r. \\
 +Ak覺l bahisleri h羹k羹m s羹rd羹羹 s覺rada mer'​le Eb羹lhakem s覺rdat覺. \\
 +Fakat mer, ak覺l 璽leminden can 璽lemine gelince can bahsinde Eb羹lhakem, Ebucehil oldu. \\
 +1505. Ebucehil, cana nispetle esasen cahil olmakla beraber his ve ak覺l bak覺m覺ndan k璽mildi. \\
 +Ak覺l ve bahsi, bil ki eser, yahut sebeptir (Onunla m羹essir ve m羹sebbip anla覺l覺r). Can bahsi ise b羹sb羹t羹n a覺lacak \\
 +bir eydir. \\
 +Ey nur isteyen! Can ziyas覺 parlad覺; l璽z覺m, m羹lzem, n璽f簾, muktaz簾 kalmad覺. Bir g繹ren kiinin. Nuru domu parlamaktayken sopa gibi bir delilden vazge癟ecei meydandad覺r. Yine hik璽yeye geldik; zaten ne zaman hik璽yeden ayr覺ld覺k ki? \\
 +" Ve H羹ve maak羹m eynem璽 k羹nt羹m " 璽yetinin tefsiri \\
 +1510. Cehil bahsine gelirsek o Tanr覺'​n覺n zindan覺d覺r;​ ilim bahsine gelirsek onun ba覺 ve sayvan覺. Uyursak onun sarholar覺y覺z;​ uyan覺k olursak onun hik璽yesinden bahsetmekteyiz. Alarsak r覺z覺klarla dolu bulutuyuz; g羹lersek imek! \\
 +K覺zar, sava覺rsak bu, kahr覺n覺n aksidir, bar覺覺r, 繹z羹r serdedersek muhabbetinin aksidir. \\
 +Bu dola覺k ve karmakar覺覺k 璽lemde biz kimiz? Elif gibiyiz. Elifinse esasen, hi癟 ama hi癟bir eyi yoktur! \\
 +El癟inin mer'​den - Tanr覺 ondan raz覺 olsun -, ruhlar覺n bu bal癟覺a m羹ptel璽 olmalar覺n覺n sebebini sormas覺 \\
 +* mer'​den,​ bu s繹zleri iitince el癟inin g繹nl羹nde bir parlakl覺k belirdi. \\
 +* Sual de mahvoldu cevapta... Hatadan da kurtuldu, dorudan da. \\
 +* Asl覺 anlad覺, ferilerden ge癟ti. Ancak bir hikmete eriip, faydalanmak i癟in sormaya balad覺: 1515. mer'​e " O duru suyun bulan覺k yerde hapsedilmesinin hikmeti ne, bunda ne s覺r var? Duru su, toprakta gizlenmi; s璽f can cisimlerde mukayyet olmu, sebebi nedir?"​ dedi. \\
 +mer dedi ki: " Sen derin bir bahse dal覺yorsun. Mesel璽 m璽nay覺 harflerle takyid eder(bir s繹z s繹ylersin). Serbest olan m璽nay覺 hapsettin, nefesi bir kelime ile takyid eyledin. \\
 +Sen faydadan mah癟up iken; ruhun bedene gelmesindeki fayday覺 bilmezken; bunu, bir fayda elde etmek i癟in yapars覺n da. \\
 +1520. Fayda, kendisinde zuhur eden Tanr覺, bizim g繹rd羹羹m羹z羹 nas覺l g繹rmez? \\
 +M璽nan覺n kelimelerle s繹ylenmesinde y羹z binlerce fayda var. Bu faydalar覺n her biri, can覺n cesede girmesindeki faydaya nispetle pek deersiz. \\
 +C羹zilerin c羹z'​羹 olan senin bu nefesin, bu s繹z s繹ylemen, k羹ll簾 bir fayda temin ederse ruhun bedene girmesiyle meydana gelen k羹ll, neden faydas覺z olsun? \\
 +Sen bir c羹z iken fayda g繹r羹yorsun. O halde neden k覺nama elini k羹lle uzat覺yor, onu neden k覺n覺yorsun?​ S繹z羹n faydas覺 yoksa s繹yleme, varsa itiraz覺 b覺rak覺p 羹kretmeye 癟al覺! \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +