Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_068 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 68~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +1525. Tanr覺'​ya 羹kretmek herkesin boynunun borcudur. Kavga etmek, surat覺n覺 ekitmek, 羹k羹r deildir. 羹kretmek surat ekitmeden ibaretse sirke gibi 羹kreden hi癟 kimse yok! Sirke, ciere gitmek i癟in yol ar覺yorsa ona " ekerle kar覺 da sirkeng羹bin ol" de! \\
 +M璽nay覺 iire s覺k覺t覺rmaya 癟al覺mak,​ haptolmakla m羹savi, ondan gayr覺 bir ey deil. iirde m璽na, sapan gibi... istenen yere gitmesine imkan yok. \\
 +" Tanr覺 ile oturmak dileyen tasavvuf ehliyle otursun " s繹z羹n羹n m璽nas覺 \\
 +El癟i, bu bir iki kadehle kendinden ge癟ti; hat覺r覺nda ne el癟ilik kald覺, ne getirdii haber! \\
 +1530. Tanr覺 kudretine hayran olup kald覺; makam eriip sultan oldu. \\
 +Sel denize kavutu deniz oldu. Tane ekinlie vard覺, ekin oldu. \\
 +Ekmek dem Atan覺n vucuduna kar覺t覺, 繹l羹 iken dirildi, haberdar oldu. \\
 +Mum ve odun, atee can verip yan覺nca nursuz v羹cutlar覺 nurland覺. \\
 +S羹rme ta覺, (d繹羹l羹p) g繹zlere 癟ekilince iyi g繹rmeye sebep oldu, g繹zc羹 kesildi. \\
 +1535. Ne mutlu o adama kendisinden kurtulmu, diriye ulam覺t覺r! Yaz覺k o diriye ki 繹l羹 ile oturmu, 繹lm羹; hayat覺n覺 kaybetmitir! Tanr覺 Kur'​an'​覺na ka癟ar, s覺覺n覺rsan Peygamberlerin ruhlar覺na kar覺覺rs覺n. Kur'​an;​ Peygamberlerin,​ Tanr覺'​n覺n temiz ululuk denizindeki bal覺klar覺n halleridir. \\
 +Fakat okur da dediini tutmazsan farzet ki peygamberleri,​ velileri g繹rm羹s羹n (inanmad覺ktan onlara uymad覺ktan sonra ne fayda !). \\
 +1540. Kur'​an'​覺n h羹k羹mlerini tutar, k覺ssalar覺ndan hisse al覺rsan can kuuna ten kafesi dar gelir. \\
 +Kafeste mahpus olan kuun kurtulmak istememesi cahilliktendir. \\
 +Kafeslerden kurtulan ruhlar, Tanr覺'​ya l璽y覺k ve halka rehber olan peygamberlerdir. \\
 +Onlar覺n sesleri, kafeslerin d覺覺ndan ve din makam覺ndan gelir: " Sana kurtulu yolu ancak budur, bu! \\
 +Biz bu darac覺k kafesten bununla kurtulduk. Bu kafesten kurtulman覺n bundan baka 癟aresi yok! \\
 +1545. Kazand覺覺n 繹hretten kurtulman i癟in inleyip duran bir hasta haline gir! \\
 +Zaten halk aras覺nda mehur olmak, salam bir bad覺r. Bu ba bu yolda demir bir badan aa覺 m覺d覺r ki?" ​ \\
 +Bir t璽cirin ticaret i癟in Hindistan'​a gitmesi ve mahpus dudusunun, onunla Hindistan dudular覺na \\
 +haber yollamas覺 \\
 +Bir tacirin bir dudusu vard覺, kafeste hapsedilmi,​ g羹zel bir duduydu. Tacir, Hindistan'​a gitmek 羹zere yol haz覺rl覺覺na balad覺. \\
 +Kerem ve ihsan dolay覺s覺yla,​ k繹lelerinin,​ cariyeciklerinin her birine " abuk s繹yle, sana Hindistan'​dan ne getireyim?"​ dedi. \\
 +1550. Her birisi ondan bir ey diledi. O iyi adam hepsine, istediklerini getireceini vadetti. Duduya da " Sen ne armaan istersin, sana Hindistan elinden ne getireyim?"​ dedi. Dudu dedi ki: " Oradaki dudular覺
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +