Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_070 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 70~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +O L璽mek璽n lemi, vehmine gelen bir 璽lem olmad覺覺 gibi hayaline de domaz.(ne idr璽k edebilirsin,​ ne tahayy羹l !) Cennetteki 覺rmak, nas覺l cennettekilerin h羹km羹ne t璽bi ise mek璽n 璽lemiyle L璽mek璽n lemi de, o 璽lemin h羹km羹ne t璽bidir. \\
 +Bu il璽h簾 ak覺l kular覺na ait olan bahsi k覺sa kes, bu s繹zden y羹z羹n羹 癟evir, s羹k羶t et! Dorusunu, Tanr覺 daha iyi bilir. \\
 +1585. Dostlar biz yine ku, tacir ve Hindistan hik璽yesine d繹nelim: Tacir, Hindistan'​daki dudulara, dudusundan selam g繹t羹rmeyi kabul etti. \\
 +T璽cirin, k覺rda Hindistan dudular覺n覺 g繹r羹p onlara dudusundan haber g繹t羹rmesi \\
 +Hindistan u癟lar覺na var覺nca k覺rda birka癟 dudu g繹rd羹. At覺n覺 durdurup seslendi, dudunun sel璽m覺n覺 ve kendisine emanet ettii s繹zleri s繹yledi. O dudulardan birisi, bir hayli titredi ve d羹羹p 繹ld羹, nefesi kesildi. \\
 +1590. T璽cir, bu haberi verdiinden dolay覺 piman oldu, dedi ki: " Bir cana k覺yd覺m, \\
 +Bu dudu, olsa olsa o duduca覺z覺n akrabas覺 olacak, galiba bunlar覺n cisimleri iki, canlar覺 bir. \\
 +Bu ii neye yapt覺m, o haberi neye verdim? Bu m羹nasebetsiz s繹zle bi癟areyi yakt覺m, yand覺rd覺m." ​ \\
 +Bu dil, 癟akmak ta覺yla 癟akmak demiri gibidir. Dilden 癟覺kan da atee benzer. \\
 +M璽nas覺z yere g璽h hik璽ye yoluyla, g璽h laf olsun diye 癟akmak ta覺yla demirini birbirine vurma! \\
 +1595. Zira ortal覺k karanl覺kt覺r,​ her tarafta pamuk dolu. Pamuk aras覺nda k覺v覺lc覺m nas覺l durur? \\
 +Zalim onlard覺r ki g繹zlerini kapam覺lar,​ s繹yledikleri s繹zlerle b羹t羹n 璽lemi yakm覺lard覺r. \\
 +Bir s繹z, bir 璽lemi y覺kar, 繹lm羹 tilkileri aslan eder. \\
 +Canlar aslen 襤s璽 nefeslidir; bir anda yara, bir anda merhem olurlar. \\
 +Canlardan perde kalkayd覺; her can覺n s繹z羹, Mesih'​i'​ s繹z羹 gibi tesir ederdi. \\
 +1600. eker gibi s繹z s繹ylemek istersen sabret, haris olma, bu helvay覺 yeme! \\
 +Feraset sahiplerinin itahlar覺 sabrad覺r, onlar sabretmek isterler. Helva ise, 癟ocuklar覺n istedii eydir. \\
 +Sabreden, g繹klerin 羹st羹ne y羹kselir; helva yiyense geriler, kal覺r! \\
 +Feridedd簾n-i Att璽r'​覺n - Tanr覺 ruhunu takdis etsin - s繹z羹n羹n tefsiri \\
 +" Ey gafil! Sen nefis ehlisin, toprak i癟inde kan yiyedur! Fakat g繹n羹le sahip olan kii, zehir bile yese o zehir bal \\
 +olur." ​ \\
 +G繹n羹le sahip olan kii, apa癟覺k 繹ld羹r羹c羹 bir zehir bile yese ona ziyan gelmez. \\
 +羹nk羹 o, s覺hhat bulmu, perhizden kurtulmutur. Fakat zavall覺 talip (kemale ermemi salik), hen羹z hararet i癟indedir. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +