Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_071 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 71~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +1605. Peygamber buyurdu ki:" Ey c羹retli talip! Sak覺n hi癟bir matl羶p ile m羹cadele etme!" Sende Nemr羶d'​luk var, atee at覺lma, at覺lacaksan 繹nce 襤brahim ol! Madem ki sen ne y羹zge癟sin,​ ne de denizci... akl覺na uyup kendini denize atma! Y羹zge癟 ve denizci, denizden inci 癟覺kar覺r, ziyanlardan bile bir hayli fayda elde eder. K璽mil, topra覺 tutsa alt覺n olur; n璽k覺s, alt覺n覺 ele alsa toz toprak kesilir. \\
 +1610. O ger癟ek er, Tanr覺'​ya makbul olmutur, b羹t羹n ilerde onun eli Tanr覺 elidir. \\
 +N璽k覺s kimsenin eli ise eytan'​n覺n,​ ifritin elidir. 羹nk羹 eytan'​n覺n teklif ve hile tuza覺na tutulmutur. \\
 +K璽mile g繹re bilgisizlik bile bilgi olur, n璽k覺s覺n bildii bilgi ise bilgisizlik kesilir. \\
 +襤lletli kimse, ne tutarsa illet olur. K璽mil k璽fir bile olsa o k羹f羹r, din ve eriat haline gelir. \\
 +Ey yayan olduu halde s羹vari ile yar覺a girien! Sen bu m羹sabakada kazanmayacak,​ onu ge癟meyeceksin,​ iyisi mi, \\
 +dur! \\
 +Sihirbazlar覺n " Ne buyurursun, as璽y覺 繹nce sen mi atars覺n, yoksa biz mi atal覺m? " diyerek M羶sa Aleyhissel璽m'​a h羹rmey edip onu a覺rlamalar覺,​ M羶s璽'​n覺n da " Siz at覺n " demesi \\
 +1615. Mel羶n Firavun'​un zaman覺nda sihirbazlar M羶s璽 ile kin g羹derek m羹cadeleye giritiler. \\
 +Fakat onu b羹y羹k tuttular, 繹ne ge癟irdiler,​ a覺rlad覺lar. \\
 +Zira ona " Ferman senin. 襤stiyorsan 繹nce sen as璽n覺 at" dediler. \\
 +M羶s璽 " Hay覺r, ey sihirbazlar,​ 繹nce siz b羹y羹lerinizi meydana koyun" dedi. \\
 +M羶s璽'​ya kar覺 g繹sterdikleri o kadarc覺k h羹rmet, din sahibi olmalar覺na sebep oldu; inat y羹z羹nden de elleri ayaklar覺 kesildi. \\
 +1620. Sihirbazlar M羶s璽'​n覺n hakk覺n覺 anlad覺klar覺ndan evvelce iledikleri su癟a kar覺l覺k olarak ellerini, ayaklar覺n覺 feda eylediler. \\
 +Yemek yemek ve n羹kte s繹ylemek, k璽mile hel璽ldir; madem ki sen k璽mil deilsin yeme ve s羹k羶t et! 羹nk羹 sen kulaks覺n, o dildir; o senin cinsinden deil, Tanr覺, kulaklara " Ansit羶"​ buyurdu. ocuk 繹nce, s羹t emme kabiliyetinde doar, bir m羹ddet susar ve tamam覺 ile kulak kesilir. L璽k覺rd覺 s繹ylemeyi 繹reninceye kadar bir zaman duda覺n覺 yummas覺, s繹z s繹ylememesi gerekir. \\
 +1625. Kulak vermezse " ti,ti " diye m璽nas覺z s繹zler s繹yler; kendisini 璽lemin dilsizi yapar. \\
 +Anadan sa覺r doan ise hi癟 dinlemedii i癟in dilsiz olur; nas覺l dile gelsin? \\
 +羹nk羹 s繹z s繹ylemek i癟in 繹nce dinlemek gerektir. S繹ze, kulak verme yolundan gir. \\
 +Evlere kap覺lardan girin; r覺z覺klar覺,​ sebeplerine teebb羹s ederek aray覺n! \\
 +Dinleme ihtiyac覺 olmaks覺z覺n anla覺lan s繹z, ancak tamahs覺z ve ihtiya癟s覺z olan Tanr覺'​n覺n s繹z羹d羹r. \\
 +1630. Tanr覺, yaratt覺覺n覺 esiz, 繹rneksiz yarat覺r; 羹stada t璽bi deildir. Herkes ona dayan覺r; onun dayanaca覺 bir varl覺k yoktur. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +