Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_073 [2016/07/17 15:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 73~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +varsa da hepsi, ancak tek Tanr覺 taraf覺ndan yarat覺lm覺t覺r. Mesel璽 Amr'e Zeyd bir ok atar; o ok, Amr'i kaplan gibi yaralar. \\
 +Yara, bir y覺l kadar Amr'​覺n v羹cudunda ar覺lar, s覺z覺lar meydana getirir. O dertleri, Hak yaratm覺t覺r,​ insan deil. \\
 +1665. Oka hedef olan Amr, o anda korkudan 繹l羹rse, yahut 繹l羹m羹me kadar bedeninde yaralar, bereler v羹cuda gelir de, \\
 +O ar覺lardan,​ o illetlerden 繹l羹rse Zeyd'​e;​ ilk sebepten, ok att覺覺ndan dolay覺 katil de! Hepsi, Tanr覺'​n覺n icad覺 ise de o ar覺lar覺 Zeyd'e nispet et! \\
 +Ekin ekmek, nefes almak, tuzak kurmak, 癟iftlemek de b繹yledir. Onlar覺n sesleri hep Hak'ka mut簾dir (eken, nefes alan, tuzak kuran, 癟iftleen kuldur; bitiren, yaatan, tuzua d羹羹ren, dourtan yahut bunlar覺n aksini meydana getiren Hak'​t覺r). \\
 +Vel簾lerde Tanr覺'​dan 繹yle bir kudret vard覺r ki at覺lm覺 oku yoldan geri 癟evirirler. \\
 +1670. Tanr覺 vel簾si, piman olursa sebeplere eserlerin kap覺lar覺n覺 kapar (fiilleri neticesiz b覺rak覺r). Fakat bunu, Tanr覺 eliyle yapar. \\
 +Tanr覺 kudretiyle; s繹ylenmi bir s繹z羹 s繹ylenmemi hale getirir. Bir halde ki ne i yanar ne kebap! \\
 +B羹t羹n kalplerdeki n羹kteleri iitir, g繹n羹llerden o s繹z羹 yok eder. \\
 +Ey ulu kii! Sana delil ve huccet gerekse " Min 璽yetin ey n羹nsiha"​ 璽yetini oku. \\
 +" Ensevk羹m zikr簾 " 璽yetini de oku vel簾lerin kalplere nisyan koyma kudretini anla! \\
 +1675. Vel簾ler, hat覺rlatma ve unutturmaya kadirdirler;​ u halde herkesin g繹nl羹ne h璽kimdirler. \\
 +Vel簾, unutturma kudretiyle bir kiinin istidl璽l yolunu balad覺 m覺, o adam覺n h羹neri bile olsa bir i yapamaz. \\
 +Siz, y羹ce kiileri alaya ald覺n覺z, bundan bir ey 癟覺kmaz sand覺n覺z ama Kur'​an'​da " Ensevk羹m"​ 璽yetini bir okuyun! \\
 +ehir ve k繹ye sahip olan, cisimlerin padiah覺d覺r. G繹n羹l sahibi ise g繹n羹llerinizin sultan覺d覺r. Hi癟 羹phe yok ki iler, g繹r羹lerin fer'​idir. u halde insan, ancak g繹z bebeinden ibarettir. \\
 +1680. Ben bunu, tamam覺 ile s繹yleyemiyorum,​ 癟羹nk羹 merkez sahipleri (Peygamberler) men ediyorlar. Mademki halk覺 unutmas覺 ve hat覺rlamas覺 onun elindedir, imdatlar覺na da o, eriir. O g羹zel huylarla huylanm覺 olan zat, her gece g繹n羹llerden y羹z binlerce iyi ve k繹t羹 h璽t覺ray覺 giderir; G羹nd羹z羹n g繹n羹lleri,​ yine o h璽t覺ralarla doldurmakta;​ o sedefleri, incilerle dopdolu bir hale getirmektedir. Evvelki d羹羹ncelerin hepsi, Tanr覺'​n覺n hidayetiyle sahiplerini tan覺rlar. \\
 +1685. Uyan覺nca, sanat ve h羹nerin, sebepler kap覺s覺n覺 a癟mak 羹zere yine sana gelir. Kuyumcunun h羹neri demirciye gitmez, bu g羹zel huylunun huyu, 繹teki k繹t羹ye mal olmaz. H羹nerler ve huylar, k覺yamet g羹n羹, 癟eyiz gibi sahibine d繹ner. G羹zel olsun, 癟irkin olsun... b羹t羹n huylar ve h羹nerler, sabah 癟a覺nda sahiplerine gelir; \\
 +1690. Nitekim posta g羹vercinleri,​ g繹nderilen mektuplar覺,​ yine u癟tuklar覺 ehre getirirler. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +