Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_074 [2016/07/17 15:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 74~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Dudunun, dudular覺n hareketlerini duymas覺 ve kafeste 繹l羹m羹, tacirin ona alamas覺 \\
 +Dudu, o dudunun yapt覺覺n覺 iitince titredi, d羹t羹, kaskat覺 oldu. Sahibi, onun b繹yle d羹t羹羹n羹 g繹r羹nce yerinden s覺癟rad覺, k羹l璽h覺n覺 yere vurdu. Onu, bu renkte, bu halde g繹rerek yerinden f覺rlay覺p yakas覺n覺 y覺rtt覺. Dedi ki: " Ey g羹zel ve ho nameli dudu! Sana ne oldu, ni癟in bu hale geldin? \\
 +1695. Vah yaz覺k, benim g羹zel sesli kuum! Vah yaz覺k, benim g繹n羹ldeim,​ s覺rda覺m. Yaz覺k, benim g羹zel nameli kuum; ruhumun neesi, bah癟em, 癟i癟eim! S羹leyman'​覺n b繹yle kuu olsayd覺 hi癟 baka kularla ura覺r m覺yd覺? Vah yaz覺k; ucuz bulduum kutan ne 癟abuk ayr覺ld覺m! \\
 +Ey dil, sen bana 癟ok ziyan veriyorsun! S繹yleyen sen olduktan sonra ben sana ne diyeyim? \\
 +1700. Ey dil, sen hem atesin, hem harman! Ne vakte kadar harman覺 atee vereceksin? Can, ne dersen onu yapmakla beraber gizlice yine senin elinden feryad etmektedir. Ey dil, sen hem bitmez t羹kenmez bir hazinesin; hem derman覺 olmayan bir dertsin! Hem kulara 癟al覺nan 覺sl覺k, yap覺lan hilesin; hem yaln覺zl覺k ve ayr覺l覺k zaman覺n覺n enisisin! Ey aman bilmez! Bana hi癟 aman vermiyorsun. Sen, yay覺n覺 beni 繹ld羹rmek i癟in kurmusun. \\
 +1705. 襤te benim kuumu u癟urdun. Zul羹m ve sitem otla覺nda az otla! \\
 +Ya bana cevap ver yahut insafa gel yahut da bana ne'e ve sevin癟 sebeplerinden birini an! \\
 +Eyvah benim karanl覺覺 yak覺p mahfeden nurum; eyvah, benim g羹nd羹z羹 ayd覺nlatan sabah覺m! \\
 +Vah benim g羹zel u癟an; t璽 sondan balang覺ca kadar u癟up gelen kuum! \\
 +Cahil insan ilelebet mihnete 璽覺kt覺r. Kalk, " F簾 kebed" e kadar " L璽 uksim羹"​ y羹 oku! \\
 +1710. Senin y羹z羹n羹 g繹rd羹m de mihnetten kurtuldum; senin 覺rma覺nda k繹p羹kten, tortudan ar覺nd覺m. \\
 +Bu eyvah demeler, bu ac覺nmalar onu g繹rmek, pein ve elde olan kendi varl覺覺ndan kesilmek hayaliyledir. \\
 +(Bu kuun 繹l羹m羹ne sebep) Tanr覺'​n覺n gayreti (k覺skanmas覺) idi. Hak'​k覺n h羹km羹ne 癟are bulunmaz. Nerede bir g繹n羹l ki \\
 +Tanr覺'​n覺n h羹km羹nden y羹z par癟a olmam覺 olsun! \\
 +Gayret (k覺skan癟l覺k) de her eyden gayr覺 olan; vasf覺 s繹ze ve sese s覺mayan Tanr覺 gayretidir (kendisinden baka her eyi k覺skan覺r). \\
 +Ah keke g繹zya覺m deniz olsayd覺 da o g羹zel dilberimin yoluna sa癟ayd覺m! \\
 +1715. Benim dudum, benim anlay覺l覺 kuum; d羹羹ncelerimin,​ s覺rlar覺m覺n terc羹man覺! \\
 +R覺zk覺n覺 vereyim, vermeyeyim... benim enisimdi. 襤lk s繹ylenen s繹zlerden onu hat覺rlar覺m benimle ezel簾 bir 璽inad覺r. O 繹yle bir duduydu ki sesi, vahiden gelirdi; varl覺覺 varl覺k meydana gelmeden 繹nceydi. O dudu, senin i癟inde gizlidir. Sen, unda bunda onun aksini g繹rm羹s羹n. \\
 +O, ku senin ne'​eni al覺r, fakat yine sen ondan ne'​elenirsin. Onun yapt覺覺 zulm羹, adalet gibi kabul edersin. 1720. Ey ten uruna can覺n覺 yak覺p duran! Can覺n覺 yakt覺n, tenini ayd覺nlatt覺n. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +