Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_075 [2016/07/17 15:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 75~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Ben yand覺m, kav覺n覺 tututurmak isteyen bana gelsin, benden tututursun da 癟er癟繹p羹 alevlensin, yaks覺n! Kav, ate alma kabiliyetindendir,​ u halde atei cezbeden kav覺 al! Vah vah vah; yaz覺klar olsun... 繹yle bir ay bulut alt覺na girdi! \\
 +Nas覺l bahsedeyim? G繹n羹l atei iddetle alevlendi; ayr覺l覺k aslan覺 癟覺ld覺rd覺,​ kan d繹ker bir hale geldi. 1725. Ay覺kken bile titiz ve sarho olan, kadehi ele al覺nca nas覺l olur? \\
 +Anlat覺lamayacak derecede sarho olan bir aslan, 癟ay覺rl覺a gelince oraya yay覺lm覺 yeilliklerden neelenir, sarholuu b羹sb羹t羹n fazlala覺r. \\
 +Ben kafiye d羹羹n羹r羹m;​ sevgilim bana der ki: " Y羹z羹mden baka hi癟bir ey d羹羹nme! Ey benim kafiye d羹羹nenim! Rahat癟a otur, benim yan覺mda devlet kafiyesi sensin. Harf ne oluyor ki sen onu d羹羹nesin! Harf nedir? z羹m ba覺n覺n 癟itten duvar覺.! \\
 +1730. Harfi, sesi, s繹z羹 birbirine vurup par癟alayay覺m da seninle bu 羹癟羹 de olmaks覺z覺n konuay覺m! \\
 +dem'​den bile gizlediim s覺rr覺, ey cihan覺n esrar覺 olan sevgili, sana s繹yleyeyim. Halil'​e bile s繹ylemediim s覺rr覺, Cebrail'​in bile bilmedii gam覺, \\
 +Mesih'​in bile dem vurmad覺覺,​ hatta Tanr覺'​n覺n bile k覺skan覺p biz olmad覺k癟a kimseye a癟mad覺覺 s覺rr覺 sana a癟ay覺m."​ Biz (m璽) kelimesi, l羶gatte nas覺l bir kelimedir? 襤spata ve nefye delalet eden bir kelime. Halbuki ben ispat deilim; zat覺m, varl覺覺m yoktur ki ispat edilebilsin. (Varl覺覺m olmad覺覺ndan ) Nefiy de deilim (yokun varl覺覺 nefiy de edilemez, esasen olmad覺覺 i癟in yoktur da denemez). \\
 +1735. Ben varl覺覺 yoklukta buldum, onun i癟in varl覺覺 yoklua feda ettim. \\
 +Padiahlar覺n hepsi kendilerine kar覺 al癟alana al癟al覺rlar. B羹t羹n hak, kendisine sarho olan覺n sarhoudur. Padiahlar,​ kendilerine kul olana kul olurlar. Halk umumiyetle kendi yolunda 繹lenin yolunda 繹l羹r. Avc覺 onlar覺 ans覺z覺n avlamak i癟in kulara av olmaktad覺r. Dilberler; 璽覺klar覺,​ canla, bala ararlar. B羹t羹n m璽uklar 璽覺klara avlanm覺lard覺r. \\
 +1740. Kimi 璽覺k g繹r羹rsen bil ki m璽uktur. 羹nk羹 o, 璽覺k olmakla beraber m璽uk tarf覺ndan sevildii cihette m璽uktur \\
 +da. \\
 +Susuzlar 璽lemde su ararlar, fakat su da cihanda susuzlar覺 arar. \\
 +Madem ki 璽覺k odur, sen sus art覺k. Madem ki o, kula覺n覺 癟ekmekte, sen tamam覺yla kulak kesil ! \\
 +Sel akmaya balar balamaz 繹n羹n羹 kes, yolunu bala. Yoksa 璽lemi perian ve harap eder, her taraf覺 y覺kar. \\
 +Fakat harap olmaktan niye gamlanay覺m?​ Harebenin alt覺nda padiah hazinesi var! \\
 +1745. Hakka dalan kii daha ziyade dalmak, can denizinin dalgas覺 alt羹st olmak ister. \\
 +Denizin alt覺 m覺 daha hotur, yoksa 羹st羹 m羹? Onun oku mu daha ziyade g繹n羹l 癟ekici ve g羹zeldir, o oka kar覺 siper tutmak m覺? \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +