Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_076 [2016/07/17 15:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 76~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +u halde ey g繹n羹l! Nee ve sefay覺 cefa ve bel璽dan ay覺rt edersen vesveseye zebun olmu olursun. Tutal覺m ki senin isteinde eker tad覺 var; sevgilinin istei, isteksizlik murat ve maksad覺 terk etme deil mi? Onun her bir y覺ld覺z覺 y羹zlerce hil璽lin kan diyetidir. Ona, 璽lemin kan覺n覺 d繹kmek hel璽ldir! \\
 +1750. Biz deeri de bulduk kan diyetini de. Ve o y羹zden can vermeye kotuk. \\
 +Ey 璽覺k ! 璽覺klar覺n hayat覺 繹l羹mledir. G繹nl羹 g繹n羹l vermeden baka bir suretle bulamazs覺n. \\
 +Y羹zlerce n璽z 羹 iveyle g繹nl羹n羹 almak istedim; sevgili bana istina y羹z羹n羹 g繹sterdi, bahaneler etti. \\
 +" Bu ak覺l, bu can, senin ak覺na gark olmu deil mi ki?" dedim, dedi ki: " Git, git; bana bu efsunu okuma! \\
 +Ben, senin ne d羹羹nd羹羹n羹 bilmez miyim? Ey iki g繹ren! Sen, sevgiliyi nas覺l g繹rd羹n; buna imk璽n m覺 var? \\
 +1755. Ey a覺r canl覺! Sen onu hor g繹rd羹n; 癟羹nk羹 癟ok ucuz ald覺n! Ucuz alan ucuz verir. ocuk bir inciyi bir somuna deiir. \\
 +Ben 繹yle bir aka gark olmuum ki evvel gelenlerin aklar覺 da benim bu ak覺ma batm覺, yok olmutur, sonra gelenlerin aklar覺 da! \\
 +Ben, o ak覺 k覺saca s繹yledim, tamam覺yla anlatmad覺m. Anlatacak olsam hem dudaklar yanar hem dil! \\
 +Lep (dudak) dersem maksad覺m leb-i derya (deniz k覺y覺s覺) d覺r; L璽 (hay覺r) dersem murad覺m ill璽 (ancak, evet) dir. \\
 +1760. Tatl覺l覺ktan dolay覺 y羹z羹m羹 ekitmi olarak otururum; fazla s繹zden dolay覺 s羹k羶t etmekteyim. \\
 +襤sterim ki bu suretle tatl覺l覺覺m覺z,​ y羹z羹m羹z羹n ekiliiyle iki cihandan da gizli kals覺n; \\
 +Bu s繹z, her kulaa girmesin. Onun i癟in y羹z led羹n s覺rr覺ndan ancak birini s繹ylemekteyim. \\
 +Hak簾m-i Sen璽簾'​nin " Seni yoldan al覺koyan ey; ister k羹f羹r s繹z羹 olsun, ister iman...Seni dosttan uzak d羹羹ren nak覺; ister 癟irkin olsun, ister g羹zel... ikisi de birdir"​ s繹z羹 ve Peygamber Sall璽llahu Aleyhi Vessellem'​in " Sa'​d,​癟ok k覺skan癟t覺r,​ ben Sa'​d'​dan daha k覺skanc覺m,​ Tanr覺 ise benden de k覺skan癟t覺r.K覺skan癟l覺覺ndan dolay覺 g繹r羹n羹r, g繹r羹nmez b羹t羹n k繹t羹l羹kleri haram etmitir " had簾si \\
 +Hak k覺skan癟l覺kta b羹t羹n 璽lemlerden ileri gittii i癟indir ki b羹t羹n 璽lem k覺skan癟 oldu. O, can gibidir, cihan beden gibi. Beden; iyiyi, k繹t羹y羹, can覺n tesiriyle kabul eder. \\
 +1765. Kimin namaz覺nda mihrap ve k覺blesi Ayn (Tanr覺'​n覺n zat覺, cemali) olursa onun tekrar iman taraf覺na gitmesini ay覺p ve kusur bil. \\
 +Padiaha esvap癟覺ba覺 olan kiinin, padiah hesab覺na ticarete girimesi ziyank璽rl覺ktan ibarettir. Padiahla birlikte oturan kimsenin padiah kap覺s覺nda oturmas覺 yaz覺kt覺r, aldanmakt覺r. Bir kimseye padiaha elini 繹pmek f覺rsat覺 d羹er de o, aya覺n覺 繹perse bu, su癟tur. \\
 +Her ne kadar ayaa ba koymak da bir yak覺nl覺kt覺r,​ fakat el 繹pme yak覺nl覺覺na nispetle hatad覺r, d羹k羹nl羹kt羹r. \\
 +1770. Padiah, birisi y羹z羹n羹 g繹rd羹kten sonra bakas覺na meylederse k覺skan覺r. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +