Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_077 [2016/07/17 15:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 77~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Tanr覺'​n覺n gayreti budaya benzer, harmandaki saman da insanlar覺n k覺skan癟l覺覺d覺r. \\
 +K覺skan癟l覺klar覺n asl覺n覺 haktan bilin. Halk覺n k覺skan癟l覺klar覺,​ 羹phe yok ki Tanr覺 k覺skan癟l覺覺n覺n fer'​idir. \\
 +Bunu anlatmay覺 b覺rakay覺m da o, on g繹n羹ll羹 hercai sevgilinin cefas覺ndan ik璽yet edeyim. \\
 +Feryadedeyim,​ 癟羹nk羹 feryat ve figanlar, houna gidiyor. 襤ki 璽alemden de ona ancak feryat ve figan l璽z覺m. \\
 +1775. Onun maceras覺ndan ac覺 ac覺 nas覺l feryad etmiyeyim ki sarholar覺n覺n halkas覺na dahil deilim. \\
 +Onun g繹z羹nden ayr覺, g羹ne g羹n katan y羹z羹n羹n vuslat覺ndan mahrum bir haldeyken nas覺l gece gibi kapkara olmam? \\
 +Onun ho olmayan eyi de benim can覺ma ho geliyor. O g繹n羹l inciten sevgilime can覺m feda olsun! \\
 +Naziri olmayan tek padiah覺m覺n honut olmas覺 i癟in ben, hastal覺覺ma da 璽覺覺m,​ derdime de. \\
 +襤ki deniz gibi olan g繹zlerimin incilerle dolmas覺 i癟in gam topra覺n覺 g繹z羹me s羹rme gibi 癟ekmekteyim. \\
 +1780. Halk覺n onun i癟in d繹kt羹羹 g繹zyalar覺 incidir; halk g繹zya覺 san覺r. Ben canlar can覺ndan ik璽yet癟i deilim, hik璽ye etmekteyim. \\
 +G繹n羹l,"​ ben ondan incindim"​ dedik癟e, g繹nl羹n bu as覺ls覺z ve ehemmiyetsiz nifak覺na g羹lmekteyim. \\
 +Ey dorular覺n medar-覺 iftihar覺! Dorulukta bulun. Ey ba k繹e! Ben senin kap覺nda eiim. M璽na 璽leminde ba k繹e \\
 +nerede, eik nerede? Sevgilimizin bulunduu yerde biz ve ben nerede? \\
 +1785. Ey can覺 biz ve ben kayd覺ndan kurtulan! Ey erkekte kad覺nda s繹ze ve vasfa s覺maz ruh! \\
 +Erkek, kad覺n kayd覺 kalk覺p bir olunca o bir, sensin. Birler de aradan kalk覺nca kalan yaln覺z sensin. \\
 +Kendi kendinle huzur tavlas覺n覺 oynamak i癟in bu " ben" ve " biz" i v羹cuda getirdin. \\
 +Bu suretle " ben" ve " sen" ler, umumiyetle bir can haline gelirler, sonunda da sevgiliye mustarak olurlar. \\
 +(Ben, biz, ben ve bizim, varl覺klar覺n varl覺覺 ve yokluu, hul璽sa) s繹ylediklerimin hepsi vard覺r, v璽k覺dir. Ey k羹n emri, ey \\
 +gel denmekten ve s繹z s繹ylemekten m羹nezzeh Tanr覺, sen gel! \\
 +1790. Ten g繹z羹, seni g繹rebilir mi; senin gamlanman, neelenip g羹lmen hayale gelir mi? Gama, neeye merbut olan g繹n羹le, onu g繹rmeye l璽y覺kt覺r,​ deme! Keder ve neeye balanm覺 olan; bu iki ariyet vas覺fla yaar. \\
 +Halbuki yemyeil ak ba覺n覺n sonu, ucu, buca覺 yoktur. Orada gamdan ve needen baka ne meyveler var! 覺kl覺k bu iki halden daha y羹ksektir; bahars覺z, hazans覺z ter羹tazedir. \\
 +1795. Ey g羹zel y羹zl羹! G羹zel y羹z羹n羹n zek璽t覺n覺 ver; yine pare pare olan can覺 erh et, onu anlat (dedim!). \\
 +Fettan g繹z羹n羹n ucuyla ve nazla bir bakt覺 da g繹nl羹me yeni bir da vurdu. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +