Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_078 [2016/07/17 15:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 78~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Kan覺m覺 bile d繹kse ona hel璽al ettim. Hel璽l s繹z羹n羹 s繹yledik癟e o, ka癟maktayd覺. \\
 +Mademki topraktakilerin feryad覺ndan ka癟maktas覺n. Kederlilerin y羹reine niye gam sa癟ars覺n? \\
 +Her sabah; doudan parlay覺nca seni, dou p覺nar覺 (g羹ne) gibi comak ta, zuhur etmekte buldu. \\
 +1800. Ey eker dudaklar覺na paha bi癟ilmeyen g羹zel! Divanene ne bahaneler buluyorsun? \\
 +Ey eski cihana taze can olan! Cans覺z ve g繹n羹ls羹z bir hale gelmi olan tenden 癟覺kan feryat ve figan覺 iit! \\
 +Allah ak覺na olsun, art覺k g羹l羹 anlatmay覺 b覺rak da g羹lden ayr覺lan b羹lb羹l羹n halini anlat! \\
 +Bizim cokunluumuz gamdan needen deildir; akl覺m覺z irfan覺m覺z,​ hayal ve vehimden meydana gelmemitir. \\
 +Nadir bulunur bir halettendir;​ ink璽ar etme ki Hak'​k覺n kudreti pek b羹y羹kt羹r. \\
 +1805. Sen bu hali insanlar覺n ahvaline k覺yas etme, cevir ve ihsan menzilinde kalma! Cevir, ihsan, mihnet ve nee, gelip ge癟icidir. Gelip ge癟enlerse 繹l羹rler; Hak onlara v璽ristir. \\
 +Sabah oldu, ey sabah覺n penah覺 Tanr覺! (Ben 繹z羹r serd edemiyorum),​ bize hizmet eden H羹s璽mettin'​den sen 繹z羹r dile! Akl覺-覺 K羹ll'​羹n ve can覺n 繹z羹r dileyeni sensin; canlar覺n can覺, mercan覺n par覺lt覺s覺 sensin. Sabah覺n nuru parlad覺, biz de bu sabah 癟a覺nda senin Mansur arab覺n覺 i癟mekteyiz. \\
 +1810. Senin feyzin bizi b繹yle mest ettik癟e arap ne oluyor ki bize nee versin! \\
 +arap, cokunlukla bizim yoksulumuzdur;​ felek; d繹n羹te akl覺m覺z覺n fakiridir. \\
 +arap bizden sarho oldu, biz ondan deil... Beden bizden var oldu, biz ondan deil! \\
 +Biz ar覺 gibiyiz, bedenler mum gibi. Tanr覺, bedenleri bal mumu gibi g繹z g繹z ev ev yapm覺t覺r. \\
 +Bu bahis 癟ok uzundur, tacirin hik璽yesini anlat ki o iyi adam覺n ne hale geldii, ne olduu anla覺ls覺n. \\
 +Tacir hik璽yesine d繹n羹 \\
 +1815. Tacir, ateler, dertler, feryatlar i癟inde, b繹yle y羹zlerce karmakar覺覺k s繹zler s繹yl羹yordu. \\
 +G璽h birbirini tutmaz s繹zler s繹yl羹yor, g璽h naz ediyor, g璽h niyaz eyliyor; g璽h hakikat ak覺n覺, g璽h mecaz sevdas覺n覺 \\
 +ifade ediyordu. \\
 +Suya batan adam fazla debelenir, eline ge癟en ota tutunur. \\
 +O tehlike zaman覺nda elini kim tutacak diye can korkusuyla uraya, buraya elini sallar durur, y羹zmeye 癟al覺覺p 癟abalar. Sevgili, bu divanelii,​ bu perianl覺覺 sever. Beyhude yere 癟al覺覺p 癟abalamak, uyumaktan iyidir. \\
 +1820. Padiah olan; isiz, g羹癟s羹z deildir. Hasta olmayan覺n feryat ve figan etmesi, a覺lacak eydir! Tanr覺, ey oul, onun i癟in " K羹lle yevmin h羹ve fi e'n " buyurdu. Bu yolda yolun, t覺rmalan, son nefese kadar bir an bile bo durma! Olabilir ki son nefeste bir dem inayete eriirsin. O inayet, seni s覺rda eder. \\
 +Padiah覺n kula覺, g繹z羹 penceredir; erkein can覺 olsun, kad覺n覺n can覺 olsun... bir can neye 癟al覺覺rsa,​ onu duyar, g繹r羹r! \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +