Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_080 [2016/07/17 15:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 80~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +1850.Bu, " Ben senin s覺rda覺n olay覺m"​ der. b羹r羹 " Hay覺r, senin akran覺n, emsalin benim" der. \\
 +Bu der ki: " Varl覺k 璽leminde g羹zellik fazilet, iyilik ve c繹mertlik bak覺m覺ndan senin gibi hi癟bir kimse yok." ​ \\
 +b羹r羹 der ki: " 襤ki cihan da senindir. B羹t羹n canlar覺m覺z senin can覺na t璽bidir." ​ \\
 +O da, halk覺, kendisinin sarhou g繹r羹nce kibirlenir, elden, avu癟tan 癟覺kmaa balar. \\
 +eytan onun gibi binlerce kiiyi 覺rmaa atm覺t覺r! \\
 +1855. D羹nyan覺n l羶tfetmesi ve yaltaklanmas覺,​ ho bir lokmad覺r, ama az ye. 羹nk羹 ateten bir lokmad覺r! \\
 +Ate gizlidir, zevki meydanda. Duman覺 sonunda meydana 癟覺kar. \\
 +Sen " Ben o medihleri yutar m覺y覺m? O, tamah覺ndan methediyor. Ben, onu anlar覺m"​ deme! \\
 +Seni metheden, halk i癟inde aleyhinde bulunursa onun tesiriyle g繹nl羹n, g羹nlerce yanar. \\
 +Onun; mahrumiyetten senden umduunu elde edemeyip ziyan ettiinden dolay覺 aleyhinde bulunduu halde, \\
 +1860. O s繹zler, g繹nl羹ne dokunur, onun tesiri alt覺nda kal覺rs覺n. Medihten de bir ululuk gelir, dene de bak! Medihin de g羹nlerce tesiri alt覺nda kal覺rs覺n. O medih can覺n ululanmas覺na,​ aldanmas覺na sebebolur. Fakat bu tesir, z璽hiren g繹r羹nmez, 癟羹nk羹 methedilmek tatl覺d覺r. K覺nanmak ac覺 olduundan derhal k繹t羹 g繹r羹n羹r. K覺nanmak, kaynat覺lm覺 il璽癟 ve hap gibidir; i癟er, yahut yutarsa uzun bir m羹ddet 覺zd覺rap ve elem i癟inde kal覺rs覺n. Tatl覺 yersen onun zevki bir and覺r, tesiri 繹b羹r羹 kadar s羹rmez. \\
 +1865. Z璽hiren uzun s羹rd羹羹 i癟in de tesiri, gizlidir. Hereyi, z覺dd覺yla anla! \\
 +Medhin tesiri, ekerin tesirine benzer; gizli tesir eder ve bir m羹ddet sonra v羹c羹tta deilmesi icabeden bir 癟覺ban 癟覺kar. \\
 +Nefis 癟ok 繹羹lmesi y羹z羹nden Firavunlat覺. Al癟ak g繹n羹ll羹, hor, hak簾r ol; ululuk taslama! \\
 +Elinden geldik癟e kul ol, sultan olma! Top gibi zahmet 癟ekici ol, 癟evg璽n olma! \\
 +Yoksa; senin bu letafetin, bu g羹zelliin kalmay覺nca o, seninle d羹羹p kalkanlar, senden usan覺rlar. \\
 +1870. Evvelce seni aldat覺p duranlar, o vakit seni g繹r羹nce " eytan"​ ad覺n覺 takarlar. Seni kap覺 dibinde g繹r羹nce hepsi birden " Mezar覺ndan 癟覺km覺 hortlak"​ derler; \\
 +Gen癟 olan gibi. Ona 繹nce Tanr覺 ad覺n覺 takarlar, bu yaltakl覺kla tuzaa d羹羹rmek isterler. \\
 +Fakat k繹t羹l羹kle ad覺 癟覺k覺p da zaman ge癟ince bu k繹t羹l羹kte sakal覺 癟覺k覺nca; art覺k ona yaklamaktan eytan bile utan覺r. eytan, adam覺n yan覺na bir k繹t羹l羹k i癟in gelir; senin yan覺na gelmez. 羹nk羹 sen eytan'​dan da betersin. \\
 +1875. eytan, sen insan olduk癟a izini izler, ard覺ndan koar, sana arab覺n覺 tatt覺r覺rd覺. \\
 +Ey bir ie yaramaz adam! eytan huyunda ayak direyip eytanla覺nca senden eytan da ka癟maktad覺r. \\
 +Eteine sar覺lan kimse de, sen bu hale gelince senden ka癟ar! \\
 +" M璽璽llahu K璽n " s繹z羹n羹n tefsiri \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +