Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_081 [2016/07/17 15:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 81~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Bunlar覺n hepsini s繹yledik ama Tanr覺 inayetleri olmad覺k癟a Tanr覺 yolunda hi癟iz, hi癟! Tanr覺'​n覺n ve Tanr覺 erlerinin inayetleri olmazsa...melek bile olsa defteri kapkarad覺r. \\
 +1880. Ey Tanr覺, ey ihsan覺 hacetler reva eden! Sana kar覺 hi癟bir kimsenin ad覺n覺 anmak l璽y覺k deil. Bu kadarc覺k irat kudretini de sen ba覺lad覺n,​ imdiye kadar nice ay覺plar覺m覺z覺 繹rtt羹n. Ezelde ba覺lad覺覺n irfan katras覺n覺,​ denizlerine ulat覺r. \\
 +Can覺mdaki, bir katra ilimden ibarettir; onu ten havas覺ndan,​ ten topra覺ndan kurtar! Bu topraklar, onu 繹rtmeden; bu r羹zg璽rlar,​ onu kurutmadan 繹nce sen hal璽s et! \\
 +1885. Ger癟i r羹zg璽rlar,​ onu kurutsa, mahvetse bile sen, onlardan tekrar kurtarmaa ve almaa k璽dirsin. \\
 +Havaya giden, yahut yere d繹k羹len katra, senin kudret hazinenden nas覺l ka癟abilir? \\
 +Yok olsa, yahut yokluun y羹z kat dibine girse bile sen onu 癟a覺r覺nca ba覺n覺 ayak yap覺p koar. \\
 +Y羹zbinlerce z覺t, z覺dd覺n覺 mahveder; sonra senin emrin yine onlar覺 varl覺k 璽lemine getirir. \\
 +Aman ya Rabbi! Her an yokluk 璽leminden varl覺k 璽lemine katar katar y羹z binlerce kervan gelip durmakta! \\
 +1890. Hele her gece, b羹t羹n ruhlar, b羹t羹n ak覺llar, o ucsuz bucaks覺z derin denizde batar, yok olurlar. Yine sabah vakti, o Tanr覺'​ya mensup ruhlar ve ak覺llar, bal覺klar gibi denizden ba 癟覺kar覺rlar. G羹z mevsiminde o y羹z binlerce dallar, yapraklar; bozguna uray覺p 繹l羹m denizine giderler. Kara kuzgun; yasl覺lar gibi siyahlar giyinerek balarda, yeilliklerin matemini tutar. Varl覺k k繹y羹n羹n sahibinden, yoklua, " Yediklerini geri ver" diye tekrar ferman 癟覺kar. \\
 +1895. " Ey kara 繹l羹m; nebattan, il璽癟 olacak otlardan, k繹klerden, yapraklardan ne yedinse geri ver!" (diye emredilir) \\
 +Karde, bir an i癟in akl覺n覺 ba覺na al! Sende de her an hazan ve bahar var. \\
 +G繹n羹l bah癟esinin yemyeil, ter羹taze, goncalar, g羹ller, serviler ve yaseminlerle dolu olduunu g繹r! \\
 +Yapraklar覺n 癟okluundan dal gizlenmi; g羹llerin fazlal覺覺ndan k覺r ve k繹k g繹r羹nm羹yor. \\
 +Akl-覺 K羹lden gelen bu s繹zler de, o g羹l bah癟esinin,​ o servi ve s羹mb羹llerin kokusudur. \\
 +1900. G羹l olmayan yerden g羹l kokusu geldiini, arap olmayan yerde arab覺n kaynay覺p 癟otuunu hi癟 g繹rd羹n m羹 \\
 +ki? \\
 +Koku sana k覺lavuz ve rehberdir. Seni t璽 ebed簾 Cennete ve kevser 覺rma覺na g繹t羹r羹r. \\
 +Koku, g繹ze il璽癟t覺r, nurunu art覺r覺r. Yakub'​un g繹z羹, bir kokudan a癟覺ld覺. \\
 +K繹t羹 koku g繹z羹 karart覺r. Yusuf'​un kokusu ise g繹ze nur verir. \\
 +Yusuf deilsen bile Yakup ol; onun gibi matl羶buna erimek i癟in ala! \\
 +1905. Hak簾m-i Gaznev簾'​nin u nasihatini dinle de eski v羹cudunda bir yenilik bul: \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +