Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_083 [2016/07/17 15:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 83~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Biz 繹ld羹k, tamamiyle 癟羹r羹d羹k,​ mahvolduk. Fakat Tanr覺 sesi gelince hepimiz dirildik, kalkt覺k. \\
 +Tanr覺 sesi ister hicab ard覺ndan, ister hicabs覺z gelsin...Cebrail,​ Meryem'​e,​ yakas覺ndan 羹fleyerek ne verdiyse Tanr覺 sesi \\
 +de insana onu verir. \\
 +1935. Ey derileri alt覺nda yokluun 癟羹r羹t羹p mahvettii kimseler! Sevgilinin sesiyle yokluktan d繹n羹n, tekrar var olun! \\
 +O ses, Tanr覺 kulunun boaz覺ndan 癟覺ksa da esasen ve mutlaka Padiahtan gelmektedir. \\
 +Tanr覺 ona dedi ki: " Ben dilim, sen v羹cutsun. Ben senin hislerin, memnuniyet ve gazab覺n覺m,​ \\
 +Y羹r羹! Benimle duyan, benimle g繹ren sensin. S覺r sahibi olmak da ne demek? Bizzat s覺r sensin. \\
 +Sen mademki hayret 璽leminde " Lill璽h"​ s覺rr覺na mazhar oldun, ben de senin olurum. 羹nk羹 " Kim, Tanr覺'​n覺n olursa \\
 +Tanr覺 onun olur." ​ \\
 +1940. Sana bazen sensin derim, bazen de benim derim. Ne dersem diyeyim, ben ayd覺n ve parlak bir g羹neim. \\
 +Her nerede bir 癟覺ral覺ktan parlasan orada b羹t羹n 璽lemin m羹k羹lleri hallolur. \\
 +G羹nein bile gideremedii,​ ayd覺nlatamad覺覺 karanl覺k, bizim nefsimizden kuluk 癟a覺 gibi ayd覺nlan覺r. \\
 +dem evl璽d覺na esmas覺n覺 bizzat g繹sterdi. ( dem'​i,​ isimlerine mazhar etti); dier mevcudata esma, dem'​den a癟覺ld覺. \\
 +Nurunu, istersen dem'​den al, istersen ondan...arab覺,​ dilersen k羹pten al, dilersen testiden! \\
 +1945. 羹nk羹 bu testi, k羹ple adamak覺ll覺 birlemitir;​ o iyi bahtl覺 testi, senin gibi ( z璽hiri zevklerle ad deil, hakiki neeyle neelenmi) tir. \\
 +Mustafa, " Beni g繹rene benim y羹z羹m羹 g繹ren kiiyi g繹rene ne mutlu" dedi. Bir mumdan yanm覺 olan 癟覺ra覺 g繹ren, yak簾nen o mumu g繹rm羹t羹r. \\
 +Bu tarzda o mumdan yak覺lan 癟覺radan baka bir 癟覺ra, ondan da dier bir mum yak覺lsa ve ta y羹z羹nc羹 muma kadar, hep o ilk mumun nuru intikal etse, sonuncu mumu g繹rmek, hepsinin asl覺 olan ilk mumu g繹rmektir. 襤stersen o nuru, son 癟覺radan al, istersen ilk 癟覺radan...hi癟 fark yok. \\
 +1950. Nuru, dilersen son gelenlerin mumundan g繹r, dilersen ge癟milerin mumundan. \\
 +" Zaman覺n覺zdaki g羹nlerde Rabbinizin g羹zel kokular覺 vard覺r. Kendinize gelin; o g羹zel kokular覺 \\
 +almaya 癟al覺覺n " had簾sinin tefsiri \\
 +Peygamber, " Hakk覺n g羹zel ve temiz kokular覺,​bu g羹nlerde esecek, O vakitlere kulak verin, akl覺n覺z o vakitlerde olsun ki, bu 癟eit g羹zel kokular覺 alas覺n覺z, bu f覺rsat覺 ka癟覺rmay覺n覺z dedi. G羹zel koku geldi, sizin haberiniz yokken esip, esip gitti... Dilediine can ba覺lay覺p ge癟ti. Baka bir koku daha eriti; uyan覺k ol ey arkada, uyan覺k ol ki bundan da mahrum kalmayas覺n. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +